Facebook

Eye-Examination


ขั้นตอนการตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาที่ BRIDDERS Optical


quotation1 การตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณมองเห็นชัดเจน ในการตรวจวัดสายตามีหลากหลายขั้นตอนและวิธีการตรวจ ซึ่งการตรวจแต่ละวิธีนั้นขึ้นอาจอยู่กับดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญ quotation2
eyes-photo

1. เมื่อมาถึงร้านแว่นตาBriders

พนักงานของเราจะสอบถามเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการจาก ชื่อ-นามสกุล หากยังไม่เคยใช้บริการท่านจะได้รับใบประวัติเพื่อทำการกรอกข้อมูลประวัติของท่าน และหากคุณใส่คอนแทคเลนส์อยู่จำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนเข้ารับการตรวจวัดสายตา 30 นาที จากนั้นพนักงานของเราจะนำท่านเข้ารับการตรวจวัดสายตาและสุขภาพตากับนักทัศนมาตรศาสตร์(หมอสายตา)

2. เข้ารับการตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น

นักทัศนมาตรศาสตร์(หมอสายตา)จะทำการซักประวัติเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและยาที่ทานรวมถึงประวัติด้านสายตา เช่น การใช้แว่นตา การดูแลสุขภาพตาของท่านเอง เป็นต้น

3. ตรวจวัดความดันตาด้วยเครื่อง NON-CONTACT TONOMETER

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความดันภายในลูกตา โดยการใช้แรงดันของลมเป่าเข้าไปในลูกตาแล้ววัดการสะท้อนกลับของลมซึ่งใช้เวลาเพียงกี่วินาทีและไม่มีการสัมผัสกับดวงตา โดยจะให้ข้อมูลที่เป็นตัวคัดกรองปัญหาการมองเห็นที่อาจเกิดจากโรคต้อหินที่จะนำไปสู่การสูญเสียสายตาอย่างถาวร

4. การประเมินค่าสายตาด้วยเครื่อง AUTO REFRACTION

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าสายตาเบื้องต้น ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที โดยการดูรูปภาพภายในตัวเครื่อง แล้วจะได้ข้อมูลค่าสายตามาใช้ในการหาค่าสายตาละเอียดอีกครั้ง นักทัศนมาตรศาสตร์(หมอสายตา)อาจใช้เครื่องมือที่เรียกว่า RETINOSCOPE โดยเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำอย่างมาก ส่วนใหญ่จะใช้วัดในเด็กหรือผู้ที่ไม่สามารถอธิบายหรือสื่อสารได้ แต่เครื่องมือนี้จะมีความแม่นยำสูงสุดจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประการณ์ของผู้วัดเป็นหลัก

5. การตรวจการประเมินการมองเห็น

นักทัศนมาตรศาสตร์(หมอสายตา)จะให้คุณอ่านตัวเลขหรือตัวอักษรทีละตา และสองตาเพื่อประเมินความสามารถในการมองเห็นของคุณก่อนได้รับการแก้ไข

6. แก้ไขค่าสายตาอย่างละเอียดด้วยเครื่อง PHOROPTER

เป็นการหาค่าสายตาอย่างละเอียด ด้วยวิธีการถามตอบ จากการมองเห็นของตัวผู้รับการตรวจรับเอง โดยการตรวจวัดที่ละตา และสองตาเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ถูกต้อง

7. การตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง CAMERA FUNDUS

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินจอประสาทตา รวมทั้งเส้นเลือดและเส้นประสาทตาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดูการเปลี่ยนแปลงของโรคหรือในคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือแม้กระทั่งโรคความดันโลหิตสูง นักทัศนมาตรศาสตร์(หมอสายตา)อาจใช้เครื่องมือที่เรียกว่า OPHTHALMOSCOPE แทนเครื่อง CAMERA FUNDUS ส่วนใหญ่จะใช้วัดในเด็กหรือผู้ที่ไม่สามารถอธิบายหรือสื่อสารได้ แต่ภาพที่ได้จะมีความแคบกว่าเครื่อง CAMERA FUNDUS

8. การตรวจสุขภาพตาส่วนหน้าด้วยเครื่อง SLITLAMP BIOMICROSCOPE

เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสุขภาพตาส่วนหน้าตั้งแต่เยื่อบุตา กระจกตาไปถึงเลนส์ตา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีกำลังขยายจึงทำให้เห็นความผิดปกติของตาส่วนหน้าได้อย่างง่ายดาย

9. การตรวจการมองเห็นของลานสายตา

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดความกว้างในการมองเห็นของตาแต่ละข้าง ว่ามีส่วนใดสูญเสียไปหรือไม่ โดยเฉพาะการมองเห็นด้านข้างที่มักมีการสูญเสียอย่างไม่รู้ตัวจนกระทั่งลานสายตาแคบลงมากจึงรู้ตัวและสายเกินป้องกัน

10. ทดสอบการมองเห็นด้วยเลนส์ทดลอง

ที่ BRIDDERS Optical จะมีเลนส์ที่เสมือนค่าสายตาจริงของคุณให้ทดลองใส่ทั้งที่การมองใกล้ มองไกลเพื่อให้เกิดความคมชัดพร้อมทั้งความสบายตามากที่สุด หลังจากนั้นนักทัศนมาตรศาสตร์(หมอสายตา)จะแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับท่านจากการซักประวัติเช่นอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้ได้เลนส์ที่เหมาะสม ก่อนพบผู้เชียวชาญด้านเลนส์และกรอบแว่นตาอีกครั้ง

11. พบผู้เชียวชาญด้านแว่นตาและเลนส์แว่นตา

ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าและความต้องการของท่าน พร้อมทั้งแนะนำเลนส์ที่ท่านต้องการและแนะนำถึงคุณสมบัติของเลนส์ที่มีในปัจจุบัน

12. การวัดค่าพารามิเตอร์ในการประกอบแว่น

ผู้เชี่ยวชาญจะทำการปรับดัดแว่นให้พอดีกับรูปหน้าของท่านและใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดแม่นยำสูงในการวัดค่าพารามิเตอร์ทั้ง 5 ค่า ได้แก่ความโค้งหน้าแว่น ความห่างของเลนส์ถึงดวงตา ความเทของแว่น ความห่างระหว่างดวงตา และความสูงจากกึ่งกลางตาถึงขอบเลนส์ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด ทำให้ได้แว่นตาที่เหมาะที่สุด ดีที่สุดเฉพาะบุคคล