แว่น Matsuda (มัตซึดะ) คือหนึ่งในยุทธภพแว่นตาที่เราคิดว่าชนะในหลายๆกระบวนท่า กระบวนท่าที่หนึ่งคือ การผลิตโดยช่างฝีมือชาวญี่ปุ่น กระบวนท่าที่สอง คือ ลวดลายฉลุซิกเนเจอร์ของแว่น กระบวนท่าที่สามคือวัสดุไทเทเนียมชั้นดี กระบวนท่าที่สี่คือความนิยมที่ได้รับแม้กระ
Matsuda มีแว่นทั้งหมด 102 รุ่น

แว่น Matsuda (มัตซึดะ) คือหนึ่งในยุทธภพแว่นตาที่เราคิดว่าชนะในหลายๆกระบวนท่า กระบวนท่าที่หนึ่งคือ การผลิตโดยช่างฝีมือชาวญี่ปุ่น กระบวนท่าที่สอง คือ ลวดลายฉลุซิกเนเจอร์ของแว่น กระบวนท่าที่สามคือวัสดุไทเทเนียมชั้นดี กระบวนท่าที่สี่คือความนิยมที่ได้รับแม้กระ

Loading…