Facebook

Children's-Eye


สุขภาพตาและการตรวจวัดสายตาของเด็ก


การตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาของเด็กเป็นวิธีการทางการแพทย์อย่างหนึ่ง ที่ในครั้งแรกนั้นเด็กอาจมีความหวาดกลัวได้ แต่เราได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่จะทำให้การตรวจวัดสายตาสนุกมากขึ้นและเป็นมิตรกับเด็กเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะได้รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้จากการตรวจวัด

ในเด็กทารกนั้นจะได้รับการทดสอบสายตาครั้งแรกตอนอายุได้ 6 สัปดาห์โดยแพทย์หรือจักษุแพทย์ แต่หลังจากนั้นเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตรวจสายตาอย่างต่อเนื่อง และมีเพียงไม่ถึง 40% ของโรงเรียนในประเทศเท่านั้นที่มีการตรวจวัดสายตา ซึ่งการวัดสายตาเหล่านี้เป็นเพียงแบบทดสอบมาตรฐานที่อาจมองข้ามโรคตาบางอย่างที่อาจส่งผลต่อการมองเห็นและพัฒนาการของเด็กในอนาคต

ตามรายงานจากสมาคมนักทัศนมาตรพบว่าเด็ก 1 ใน 5 ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตา หลายคนเมื่อฟังเช่นนี้ก็ไม่มีการตรวจเช็คสายตาและสุขภาพตาของเด็กต่อ แต่ต้องบอกว่าการละเลยเหล่านี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการการศึกษาของเด็กเพราะ 80% ของการเรียนรู้มาจากการผ่านการมองเห็นทั้งหมด หรือบ่อยครั้งที่เด็กไม่ทราบว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาของพวกเขาและสายตาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ เช่นการที่เด็กไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ครูเขียนบนกระดานได้ทำให้อยากเรียนรู้น้อยลง ซึ่งสามารถนำไปสู่ปัญหาทางอารมณ์และบางครั้งก็จะได้รับการวินิจฉัยผิดพลาดว่าเป็นปัญหาของการเรียนรู้


quotation1 และนี่คือเหตุผลที่สำคัญที่เด็กควรได้รับการตรวจวัดสายตาแต่เนินๆเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและสามารถตรวจพบปัญหาเพื่อส่งต่อและแก้ไขได้ทันเวลา นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต้องจดจำไว้ว่าว่าเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับการตรวจสายตาเป็นประจำทุกปี quotation2
kids

Our Articles


No Articels.