ลูกค้า เพศชาย อายุ 38 ปี
มีค่าสายตา
OD : -4.25-0.25x30
OS : -3.25 -0.25x 125
ต้องการ lens ย้อมสี สำหรับใส่เวลากลางแจ้งโดยเฉพาะ

Lens and Frame design
Frame Ic berlin model jana m.
Lens 1.60 ziess + full tint grey 80%
+coating LT