Webboard

Guest  

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Topic: สายตาผิดปกติเป็นอย่างไร
bridders
Administrator
Posts: 806
สายตาผิดปกติเป็นอย่างไร
on: May 28, 2016, 16:31

คราวที่แล้วเราได้รู้แล้วว่าสายตาปกติเป็นอย่างไร วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วสายตาผิดปกติหละเป็นอย่างไร แล้วจะแก้ไขยังไงให้สายตากลับมาเท่าคนปกติเช่นเดิมได้มั้ย

สายตาผิดปกติ (Ametropia) คือ การที่ภาพหรือแสงที่ผ่านส่วนต่างๆของตาแล้วไม่สามารถรวมแสงหรือไม่สามารถรวมภาพ (Focus)ให้ตกลงบนจอประสาทตาหรือจอรับภาพ (Retina) ได้ ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้


 • สายตาสั้น (Myopia) หมายถึง การที่ภาพหรือแสงที่ผ่านส่วนต่างๆของตาแล้วรวมแสงหรือรวมภาพ (Focus) ก่อนถึงจอประสาทตา (Retina) ทำให้การมองเห็นภาพในระยะไกลไม่ชัดเจน ต้องหยีตามองภาพ ในทางตรงกันข้ามเมื่อมองดู วัตถุที่อยู่ใกล้มากขึ้นก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น สาเหตุอาจเกิดได้จากกระบอกตายาวกว่าปกติหรือกระจกตามีความโค้งมากเกิน • จากรูปจะเห็นว่าภาพบนรูปคนมีการโฟกัสก่อนจอรับภาพดังนั้นเราจึงใช้เลนส์ลบซึ่งมีคุณสามบัติกระจายแสงเป็นตัวพลักให้ภาพไปตกลงบนจอรับภาพพอดีเช่นภาพล่าง


 • สายตายาว (Hyperopia) หมายถึง การที่ภาพหรือแสงที่ผ่านส่วนต่างๆของตาแล้วรวมแสงหรือรวมภาพ (Focus) หลังจอประสาทตา (Retina) ทำให้เห็นภาพในระยะไกลไม่ชัดเจน และเมื่อมองวัตถุใกล้ๆ การรวมแสงหรือภาพ (Focus) จะไปตกหลังจอประสาทตาหรือหลังจอรับภาพมากขึ้น คนที่มีสายตายาวจึงมีอาการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเจนด้วย แต่ถ้าเป็นคนที่มีความสามารถในการเพ่งดี (Accommodation) อวัยวะต่างๆ ภายในลูกตามีความยืดหยุ่นสูง เช่น เด็กก็จะสามารถปรับการรวมแสง (Focus) ทำให้มองเห็นภาพชัดทั้งๆ ที่มีปัญหาสายตายาวอยู่ ดังนั้นผู้ที่มีสายตายาวจึงมักมีอาการปวดตา ปวดศีรษะเมื่อใช้สายตามากๆ สาเหตุอาจเกิดจากกระบอกตาสั้นกว่าปกติหรือกระจกตาแบนเกินไป • จากรูปจะเห็นว่าภาพบนรูปคนมีการโฟกัสหลังจอรับภาพดังนั้นเราจึงใช้เลนส์บวกซึ่งมีคุณสามบัติในการรวมแสงเป็นตัวดึงให้ภาพกลับมาตกลงบนจอรับภาพพอดีเช่นภาพล่าง


 • สายตาเอียง (Astigmatism) หมายถึง การที่ภาพหรือแสงที่ผ่านส่วนต่างๆของตาแล้ว ไม่สามารถรวมแสงหรือภาพ (Focus) เพียงจุดๆ เดียวได้ สังเกตได้จากการมองตัวอักษรในระยะไกล จะเห็นไม่ค่อยชัด ดูเหมือนมีเงาซ้อน ดังนั้นผู้ที่ มีสายตาเอียงจึงมักมีปัญหาปวดตา ปวดศีรษะ สาเหตุอาจเกิดจาก กระจกตา (Cornea) หรือเลนส์นัยน์ตา (Crystallinelens) มีความโค้งผิดปกติ ความโค้งในแต่ละแนวไม่เท่ากันทำให้ไม่สามารถรวมแสง (Focus) เป็นระนาบเดียวกันได้ • จากรูปจะเห็นว่าภาพบนรูปคนมีการตกก่อนจอรับภาพและเปลี่ยนทิศดังนั้นเราจึงใช้เลนส์เอียงแก้ไขให้ภาพกลับมาตกลงบนจอรับภาพพอดีเช่นภาพล่าง


   สุดท้ายมีสายตาผิดปกติอยู่อีกชนิดหนึ่งที่จัดว่ายังไงทุกคนก็ต้องเป็นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือ…

 • สายตาผู้สูงอายุ (Presbyopia) เป็นสภาวะของกล้ามเนื้อเลนส์เเละที่ยึดเลนส์เริ่มเสื่อมลงตามวัย ทำให้เลนส์เเละกล้ามเนื้อดังกล่าวขาดความยืดหยุ่นยากต่อการปรับระยะ โดยเฉพาะระยะใกล้ๆ ประมาณ1 ฟุต โดยทั่วไปจะมีอาการเมื่อมีอายุประมาณ 40 ปี หากเป็นผู้ที่ใช้สายตามากๆ ในการอ่านเขียนหนังสือ หรือใช้งานคอมพิวเตอร์ จะมีอาการปวดตา ปวดศีรษะ และต้องใช้แสงมากขึ้นเพื่อให้การมองในระยะใกล้ดีขึ้นวิธีแก้ไขคือการใช้เลนส์บวกนั่นเอง

  • ทีนี้ทุกท่านก็ได้เข้าใจอย่างกระจ่างแล้วว่าสายตาผิดปกติแต่ละแบบนั้นไม่เหมือนกัน อย่างที่หลายๆคนเข้าใจว่าการมีสายตายาวใช่ว่าจะเป็นคนแก่เสมอไปนะครับ เดี่ยวคนสายตายาวเขาจะเสียความรู้สึกเอานะ เอาหละสุดท้ายและท้ายที่สุดนี้คงต้องบอกตอว่าการมีสายตาผิดปกติไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายในตาเสมอไป สายตาผิดปกติยังเกิดได้จากโรคตาอีกด้วยคราวหน้าจะมาไขข้อสงสัยว่าโรคอะไรบ้างที่ทำให้เรามีสายตาผิดปกติได้อีก วันนี้Briddersคงต้องกล่าวคำลา…มีความสุขกับสายตาที่คมชัดเสมอ สวัสดีครับบ

  Pages: [1]
  WP Forum Server by ForumPress | LucidCrew
  Version: 1.7.5 ; Page loaded in: 0.019 seconds.

  Comments are closed.