Webboard

Guest  

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Topic: สายตาปกติเป็นอย่างไร
bridders
Administrator
Posts: 806
สายตาปกติเป็นอย่างไร
on: May 26, 2016, 16:16

วันนี้ทางBriddersจะขอมาทำความเข้าใจในเรื่องของสายตากันบ้างดีกว่าว่าสายตาปกติเป็นอย่างไร แล้วคนเรามีการมองเห็นอย่างไรบ้าง


    ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกับกับส่วนต่างๆของดวงตาเราก่อนว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้เรามองเห็นเราปกติได้บ้าง1.Corneaคือส่วนของกระจกตาหรือภาษาทั่วไปบ้านเราเรียก”ตาดำ”นั่นแหละครับ ความจริงแล้วส่วนนี้ใส ไม่มีสี แต่ส่วนที่เราเห็นว่าเป็นสีดำ คือส่วนของม่านตาที่อยู่ด้านใน

2.Pupilคือรูม่านตา อยู่ตรงกลางตาดำที่เป็นทางผ่านของแสงเข้าไปในตา รูม่านตานี้จะหดเมื่ออยู่ในที่สว่างและจะขยายเมื่ออยู่ในที่มืด

3.Lensคือส่วนของเลนส์ตาที่ปกติแล้วจะมีความใส แต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็จะมีความขุ่นและแข็งขึ้นทำให้เป็นโรคที่เรียกว่าต้อกระจก

4.Retinaคือส่วนของการรับภาพภายในตาเปรียบเสมือนฟิลม์ของกล้องถ่ายรูปเพื่อรับรู้การมองเห็นและส่งผ่านขั้วประสาทตาไปยังสมอง


    ความจริงแค่องค์ประกอบของตาเพียงเท่านี้ยังไม่ทำให้คนเรามองเห็นได้เพราะการที่จะมองเห็นนั้นต้องผ่านการตีความจากสมองก่อน แต่องค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักๆที่จะทำให้เรามีสายตาปกติได้

และอย่างที่บอกว่าการมองเห็นที่สมบูรณ์นั้นต้องผ่านการตีความจากสมองและการรับภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งปกติแล้วนั้นภาพที่จะไปตกบนจอรับภาพนั้นจะเป็นภาพหัวกลับเสมอนะครับ แต่ที่เราเห็นว่าปกตินั้นก็ด้วยการตีความจากสมองล้วนๆ นอกจากตาที่ต้องมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์แล้วสมองก็ต้องสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันด้วย

เอาละเวิ่นเวอร์กันมานานมาดูกันเลยดีกว่าว่ามนุษย์เรามองเห็นอย่างไรแล้วแบบไหนที่จะเป็นสายตาปกติ


    สายตาปกติ (Emmetropia) คือ การที่ภาพหรือแสงที่ผ่านส่วนต่างๆของตาแล้วไปรวมแสงหรือรวมภาพ(Focus) ลงบนจอประสาทตาหรือจอรับภาพพอดี ทำให้เราเห็นภาพปกติชัดเจนได้ทุกระยะจากภาพจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะภาพในตาของคนที่กลับหัว ซึ่งตกลงบนจอรับภาพพอดีดังนั้นเวลาเรามองเราจึงเห็นได้ชัดทุกระยะ


Pages: [1]
WP Forum Server by ForumPress | LucidCrew
Version: 1.7.5 ; Page loaded in: 0.029 seconds.

Comments are closed.