รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/482/3 56
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : VME/3/AC6/R 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52

10150 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

20 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :Oliver peoples
รุ่น : OV5036QF 160387
วัสดุ :  Plastic
เลนส์ : กันแดดสีดำ
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Oliver peoples OV5036QF 160387

13900 บาท
ราคาปกติ 19800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Oliver peoples OV5036QF 160387 กรอบแว่นตา Oliver peoples OV5036QF 160387 กรอบแว่นตา Oliver peoples OV5036QF 160387 กรอบแว่นตา Oliver peoples OV5036QF 160387 กรอบแว่นตา Oliver peoples OV5036QF 160387 กรอบแว่นตา Oliver peoples OV5036QF 160387

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dior
รุ่น : W4OJD 59
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 11
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 52

กรอบแว่นตา Dior W4OJD 59

2990 บาท
ราคาปกติ 19500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

11 มม.

135 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา Dior W4OJD 59 กรอบแว่นตา Dior W4OJD 59 กรอบแว่นตา Dior W4OJD 59 กรอบแว่นตา Dior W4OJD 59 กรอบแว่นตา Dior W4OJD 59 กรอบแว่นตา Dior W4OJD 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dior
รุ่น : CSAJJ 59
วัสดุ : Plastic, Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 11
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 52

กรอบแว่นตา Dior CSAJJ 59

2990 บาท
ราคาปกติ 19500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

11 มม.

135 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา Dior CSAJJ 59 กรอบแว่นตา Dior CSAJJ 59 กรอบแว่นตา Dior CSAJJ 59 กรอบแว่นตา Dior CSAJJ 59 กรอบแว่นตา Dior CSAJJ 59 กรอบแว่นตา Dior CSAJJ 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PRADA
รุ่น : SPR 55T 7OE-0A7 57
วัสดุ : Metal ,Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 54

กรอบแว่นตา PRADA SPR 55T 7OE-0A7 57

9350 บาท
ราคาปกติ 13350 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

57 มม.

21 มม.

140 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา PRADA SPR 55T 7OE-0A7 57 กรอบแว่นตา PRADA SPR 55T 7OE-0A7 57 กรอบแว่นตา PRADA SPR 55T 7OE-0A7 57 กรอบแว่นตา PRADA SPR 55T 7OE-0A7 57 กรอบแว่นตา PRADA SPR 55T 7OE-0A7 57 กรอบแว่นตา PRADA SPR 55T 7OE-0A7 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MCM
รุ่น : MCM105S 001 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 44 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 51

กรอบแว่นตา MCM MCM105S 001 58

8850 บาท
ราคาปกติ 17700 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

16 มม.

135 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา MCM MCM105S 001 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 001 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 001 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 001 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 001 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 001 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MCM
รุ่น : MCM105S 717 58
วัสดุ : Metal – Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58

8850 บาท
ราคาปกติ 17700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

16 มม.

135 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BURBERRY
รุ่น : B4235-Q-F 3316/13 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา BURBERRY B4235-Q-F 3316/13 57

7100 บาท
ราคาปกติ 10100 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

57 มม.

16 มม.

140 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา BURBERRY B4235-Q-F 3316/13 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B4235-Q-F 3316/13 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B4235-Q-F 3316/13 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B4235-Q-F 3316/13 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B4235-Q-F 3316/13 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B4235-Q-F 3316/13 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dita
รุ่น : CONDOR TWO
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 65
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 55

กรอบแว่นตา Dita CONDOR TWO

20800 บาท
ราคาปกติ 29800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

65 มม.

12 มม.

145 มม.

55 มม.

กรอบแว่นตา Dita CONDOR TWO กรอบแว่นตา Dita CONDOR TWO กรอบแว่นตา Dita CONDOR TWO กรอบแว่นตา Dita CONDOR TWO กรอบแว่นตา Dita CONDOR TWO กรอบแว่นตา Dita CONDOR TWO

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Christian Dior
รุ่น : Mirrored I29UZ
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 11
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I29UZ

15300 บาท
ราคาปกติ 21800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

50 มม.

11 มม.

150 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I29UZ กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I29UZ กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I29UZ กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I29UZ กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I29UZ กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I29UZ

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Christian Dior
รุ่น : Mirrored I24TE
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 11
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I24TE

15300 บาท
ราคาปกติ 21800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

50 มม.

11 มม.

150 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I24TE กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I24TE กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I24TE กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I24TE กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I24TE กรอบแว่นตา Christian Dior Mirrored I24TE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0571 177 208
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 177 208

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

60 มม.

17 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 177 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 177 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 177 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 177 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 177 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 177 208

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0571 466 208
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

60 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0708 973 211
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 63
เลนส์ห่างกัน  mm 10
ขาแว่นยาว mm 138
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา NIKE EV0708 973 211

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

63 มม.

10 มม.

138 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0708 973 211 กรอบแว่นตา NIKE EV0708 973 211 กรอบแว่นตา NIKE EV0708 973 211 กรอบแว่นตา NIKE EV0708 973 211 กรอบแว่นตา NIKE EV0708 973 211 กรอบแว่นตา NIKE EV0708 973 211

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : Premier 8.0 EV0794 149 401
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 64
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

64 มม.

15 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 561/S QLG02 56
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 36 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 125
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 561/S QLG02 56

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

22 มม.

125 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 561/S QLG02 56 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 561/S QLG02 56 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 561/S QLG02 56 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 561/S QLG02 56 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 561/S QLG02 56 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 561/S QLG02 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 436/S SFTE4 74
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 48 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 74
เลนส์ห่างกัน  mm 01
ขาแว่นยาว mm 100
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 436/S SFTE4 74

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

74 มม.

01 มม.

100 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 436/S SFTE4 74 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 436/S SFTE4 74 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 436/S SFTE4 74 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 436/S SFTE4 74 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 436/S SFTE4 74 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 436/S SFTE4 74

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 336/S BGKXl 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 30 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 336/S BGKXl 55

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 336/S BGKXl 55 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 336/S BGKXl 55 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 336/S BGKXl 55 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 336/S BGKXl 55 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 336/S BGKXl 55 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 336/S BGKXl 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3138 Shooter 181/71 62
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 62
เลนส์ห่างกัน  mm 09
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 53

กรอบแว่นตา Rayban RB 3138 Shooter 181/71 62

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

62 มม.

09 มม.

140 มม.

53 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 3138 Shooter 181/71 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3138 Shooter 181/71 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3138 Shooter 181/71 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3138 Shooter 181/71 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3138 Shooter 181/71 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3138 Shooter 181/71 62

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Karen walker
รุ่น : Helter Skelter 09902093
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเขียว
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Karen walker Helter Skelter 09902093

8900 บาท
ราคาปกติ 14600 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

48 มม.

23 มม.

150 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Karen walker Helter Skelter 09902093 กรอบแว่นตา Karen walker Helter Skelter 09902093 กรอบแว่นตา Karen walker Helter Skelter 09902093 กรอบแว่นตา Karen walker Helter Skelter 09902093 กรอบแว่นตา Karen walker Helter Skelter 09902093 กรอบแว่นตา Karen walker Helter Skelter 09902093

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3449 004/55 59
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

14 มม.

135 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58

4800 บาท
ราคาปกติ 5800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

14 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3449 003/30 59
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

14 มม.

135 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BURBERRY
รุ่น : B4227-F 3600/87 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา BURBERRY B4227-F 3600/87 50

5500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

50 มม.

21 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา BURBERRY B4227-F 3600/87 50 กรอบแว่นตา BURBERRY B4227-F 3600/87 50 กรอบแว่นตา BURBERRY B4227-F 3600/87 50 กรอบแว่นตา BURBERRY B4227-F 3600/87 50 กรอบแว่นตา BURBERRY B4227-F 3600/87 50 กรอบแว่นตา BURBERRY B4227-F 3600/87 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK5004 Chelsea 59
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 51

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59

8900 บาท
ราคาปกติ 12750 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

13 มม.

135 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK2022F Rania II 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2022F Rania II 54

14900 บาท
ราคาปกติ 21250 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

17 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2022F Rania II 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2022F Rania II 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2022F Rania II 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2022F Rania II 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2022F Rania II 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2022F Rania II 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Chloe
รุ่น : CE124S 724 60
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Chloe CE124S 724 60

14900 บาท
ราคาปกติ 21250 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

60 มม.

18 มม.

135 มม.

56 มม.

กรอบแว่นตา Chloe CE124S 724 60 กรอบแว่นตา Chloe CE124S 724 60 กรอบแว่นตา Chloe CE124S 724 60 กรอบแว่นตา Chloe CE124S 724 60 กรอบแว่นตา Chloe CE124S 724 60 กรอบแว่นตา Chloe CE124S 724 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Boston club
รุ่น : Ely Col.04 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Boston club Ely Col.04 47

7600 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

47 มม.

20 มม.

147 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Boston club Ely Col.04 47 กรอบแว่นตา Boston club Ely Col.04 47 กรอบแว่นตา Boston club Ely Col.04 47 กรอบแว่นตา Boston club Ely Col.04 47 กรอบแว่นตา Boston club Ely Col.04 47 กรอบแว่นตา Boston club Ely Col.04 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : mathias b. bronze 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

20 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : KKI/3/A6/M 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52

8500 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : EKK/3/I6/T 58
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58

10150 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

20 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : katharina bronze 48
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic-berlin katharina bronze 48

16800 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

48 มม.

26 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา ic-berlin katharina bronze 48 กรอบแว่นตา ic-berlin katharina bronze 48 กรอบแว่นตา ic-berlin katharina bronze 48 กรอบแว่นตา ic-berlin katharina bronze 48 กรอบแว่นตา ic-berlin katharina bronze 48 กรอบแว่นตา ic-berlin katharina bronze 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : raf s. sun gold
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic berlin raf s.

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

61 มม.

14 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s.

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MKS913 780
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS913 780

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

61 มม.

14 มม.

130 มม.

55 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS913 780 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS913 780 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS913 780 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS913 780 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS913 780 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS913 780

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MKS677 206
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 47 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=14

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 206

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

15 มม.

130 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 206

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MKS677 001
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 47 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=10

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 001

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

15 มม.

130 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MKS677 001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2887S 652 58
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=1

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 652 58

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 652 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 652 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 652 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 652 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 652 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 652 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2887S 210 58
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=1

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 210 58

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 210 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 210 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 210 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 210 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 210 58 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2887S 210 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2453S  200  62
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 200 62

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

62 มม.

16 มม.

125 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 200 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 200 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 200 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 200 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 200 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 200 62

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2453S  001 62
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=5

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 001 62

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

62 มม.

16 มม.

125 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 001 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 001 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 001 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 001 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 001 62 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2453S 001 62

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2734S 244 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=3

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 244 56

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

18 มม.

125 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 244 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 244 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 244 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 244 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 244 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 244 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2484S  001  60
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 001 60

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

60 มม.

13 มม.

130 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 001 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 001 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 001 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 001 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 001 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 001 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2484S  971  60
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=1

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 971 60

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

60 มม.

13 มม.

130 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 971 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 971 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 971 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 971 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 971 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 971 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2484S 210 60
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 210 60

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

60 มม.

13 มม.

130 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 210 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 210 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 210 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 210 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 210 60 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2484S 210 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2734S 001 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=3

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 001 56

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

18 มม.

125 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 001 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 001 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 001 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 001 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 001 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 001 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2734S 206 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=4

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 206 56

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

18 มม.

125 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 206 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 206 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 206 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 206 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 206 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2734S 206 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : SLW771 Col.0Z42
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 45 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา LOEWE SLW771 Col.0Z42

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

17 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE SLW771 Col.0Z42 กรอบแว่นตา LOEWE SLW771 Col.0Z42 กรอบแว่นตา LOEWE SLW771 Col.0Z42 กรอบแว่นตา LOEWE SLW771 Col.0Z42 กรอบแว่นตา LOEWE SLW771 Col.0Z42 กรอบแว่นตา LOEWE SLW771 Col.0Z42

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2935S 001
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2935S 001

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

12 มม.

135 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2935S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2935S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2935S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2935S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2935S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2935S 001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2884S 206
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 206

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

12 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 206 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 206

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2884S 001
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=1

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 001

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

12 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2884S 001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock
รุ่น : R7402 B Cat.2
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Rodenstock R7402 B Cat.2

8600 บาท
ราคาปกติ 12300 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

14 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock R7402 B Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock R7402 B Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock R7402 B Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock R7402 B Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock R7402 B Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock R7402 B Cat.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : raf s.
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic berlin raf s.chrome

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

61 มม.

14 มม.

140 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา ic berlin raf s.chrome กรอบแว่นตา ic berlin raf s.chrome กรอบแว่นตา ic berlin raf s.chrome กรอบแว่นตา ic berlin raf s.chrome กรอบแว่นตา ic berlin raf s.chrome กรอบแว่นตา ic berlin raf s.chrome

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : SLW739G0954 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=2

กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0954 57

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

57 มม.

15 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0954 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0954 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0954 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0954 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0954 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0954 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : SLW72803GR 60
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=9

กรอบแว่นตา LOEWE SLW72803GR 60

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

60 มม.

17 มม.

125 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE SLW72803GR 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW72803GR 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW72803GR 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW72803GR 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW72803GR 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW72803GR 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : SLW728700X 60
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=25

กรอบแว่นตา LOEWE SLW728700X 60

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

60 มม.

17 มม.

125 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE SLW728700X 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW728700X 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW728700X 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW728700X 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW728700X 60 กรอบแว่นตา LOEWE SLW728700X 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : SLW7770743 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=9

กรอบแว่นตา LOEWE SLW7770743 55

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

55 มม.

17 มม.

135 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE SLW7770743 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW7770743 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW7770743 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW7770743 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW7770743 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW7770743 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : SLW739G0958 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=3

กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0958 57

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

57 มม.

15 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0958 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0958 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0958 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0958 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0958 57 กรอบแว่นตา LOEWE SLW739G0958 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5124 520 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา FENDI FS5124 520 56

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

18 มม.

130 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5124 520 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 520 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 520 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 520 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 520 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 520 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5148 201 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 49 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=12

 

กรอบแว่นตา FENDI FS5148 201 57

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

57 มม.

17 มม.

130 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5148 201 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5148 201 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5148 201 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5148 201 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5148 201 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5148 201 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO4106-01
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01

9000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

16 มม.

136 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :FENDI
รุ่น : FS5255 210 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :43กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=1

กรอบแว่นตา FENDI FS5255 210 57

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

57 มม.

17 มม.

130 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5255 210 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 210 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 210 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 210 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 210 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 210 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :FENDI
รุ่น : FS5231 001 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :28กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=3

 

กรอบแว่นตา FENDI FS5231 001 57

2400 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

57 มม.

16 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5231 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5231 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5231 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5231 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5231 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5231 001 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :FENDI
รุ่น : FS5146 238 58
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=6

กรอบแว่นตา FENDI FS5146 238 58

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

16 มม.

135 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5146 238 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5146 238 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5146 238 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5146 238 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5146 238 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5146 238 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5255 001 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 44 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา FENDI FS5255 001 57

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

57 มม.

17 มม.

130 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5255 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 001 57 กรอบแว่นตา FENDI FS5255 001 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5267R 215 58
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=8

กรอบแว่นตา FENDI FS5267R 215 58

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

16 มม.

130 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5267R 215 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5267R 215 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5267R 215 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5267R 215 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5267R 215 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5267R 215 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5210 604 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=1

กรอบแว่นตา FENDI FS5210 604 55

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

55 มม.

15 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5210 604 55 กรอบแว่นตา FENDI FS5210 604 55 กรอบแว่นตา FENDI FS5210 604 55 กรอบแว่นตา FENDI FS5210 604 55 กรอบแว่นตา FENDI FS5210 604 55 กรอบแว่นตา FENDI FS5210 604 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5124 001 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา FENDI FS5124 001 56

2400 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

18 มม.

130 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5124 001 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 001 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 001 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 001 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 001 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 001 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5340 799 59
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 45 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=4

กรอบแว่นตา FENDI FS5340 799 59

2400 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

16 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5340 799 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 799 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 799 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 799 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 799 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 799 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5340 275 59
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 45  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FENDI FS5340 275 59

2400 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

16 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5340 275 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 275 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 275 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 275 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 275 59 กรอบแว่นตา FENDI FS5340 275 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : Ck 4222S 001 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein Ck 4222S 001 54

2900 บาท
4600 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

17 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein Ck 4222S 001 54 กรอบแว่นตา Calvin Klein Ck 4222S 001 54 กรอบแว่นตา Calvin Klein Ck 4222S 001 54 กรอบแว่นตา Calvin Klein Ck 4222S 001 54 กรอบแว่นตา Calvin Klein Ck 4222S 001 54 กรอบแว่นตา Calvin Klein Ck 4222S 001 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CKJ 408S 001 60
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 408S 001 60

2900 บาท
4600 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

60 มม.

14 มม.

135 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 408S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 408S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 408S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 408S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 408S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 408S 001 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3025 112/93 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58

4300 บาท
ราคาปกติ 6850 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3138 SHOOTER 181 62
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเขียว
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 3138 SHOOTER 181 62

4700 บาท
ราคาปกติ 6250 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

62 มม.

9 มม.

140 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 3138 SHOOTER 181 62 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 3138 SHOOTER 181 62 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 3138 SHOOTER 181 62 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 3138 SHOOTER 181 62 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 3138 SHOOTER 181 62 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 3138 SHOOTER 181 62

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Sunday somewhere
รุ่น : Yetti 037-DCT 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Sunday somewhere

11100 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

23 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Orgreen
รุ่น : SWEET DREAMS 466
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 29 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466

13900 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

56 มม.

18 มม.

146 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TOM FORD
รุ่น : Jessie TF449 49T 54
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีม่วง
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TOM FORD Jessie TF449 49T 54

10850 บาท
ราคาปกติ 15500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

18 มม.

145 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา TOM FORD Jessie TF449 49T 54 กรอบแว่นตา TOM FORD Jessie TF449 49T 54 กรอบแว่นตา TOM FORD Jessie TF449 49T 54 กรอบแว่นตา TOM FORD Jessie TF449 49T 54 กรอบแว่นตา TOM FORD Jessie TF449 49T 54 กรอบแว่นตา TOM FORD Jessie TF449 49T 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TOM FORD
รุ่น : Joan TF383 56B 52
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TOM FORD Joan TF383 56B 52

12400 บาท
ราคาปกติ 17750 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา TOM FORD Joan TF383 56B 52 กรอบแว่นตา TOM FORD Joan TF383 56B 52 กรอบแว่นตา TOM FORD Joan TF383 56B 52 กรอบแว่นตา TOM FORD Joan TF383 56B 52 กรอบแว่นตา TOM FORD Joan TF383 56B 52 กรอบแว่นตา TOM FORD Joan TF383 56B 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BURBERRY
รุ่น : B4210-F 3544/8G 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 41 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา BURBERRY B4210-F 3544/8G 52

5200 บาท
ราคาปกติ 7400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

22 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา BURBERRY B4210-F 3544/8G 52 กรอบแว่นตา BURBERRY B4210-F 3544/8G 52 กรอบแว่นตา BURBERRY B4210-F 3544/8G 52 กรอบแว่นตา BURBERRY B4210-F 3544/8G 52 กรอบแว่นตา BURBERRY B4210-F 3544/8G 52 กรอบแว่นตา BURBERRY B4210-F 3544/8G 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : SF614S 001
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO SF614S 001

3500 บาท
ราคาปกติ 11750 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

57 มม.

17 มม.

130 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO SF614S 001 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO SF614S 001 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO SF614S 001 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO SF614S 001 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO SF614S 001 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO SF614S 001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น :  FS5284 210
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 41 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FENDI FS5284 210

2900 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

12 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5284 210 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 210 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 210 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 210 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 210 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 210

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9274-03 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55

6650 บาท
ราคาปกติ 9500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

16 มม.

137 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Orgreen
รุ่น : CAPOTE 425
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425

13900 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

49 มม.

20 มม.

136 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5131 615
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FENDI FS5131 615

4500 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5131 615 กรอบแว่นตา FENDI FS5131 615 กรอบแว่นตา FENDI FS5131 615 กรอบแว่นตา FENDI FS5131 615 กรอบแว่นตา FENDI FS5131 615 กรอบแว่นตา FENDI FS5131 615

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : VERSACE
รุ่น : MOD 4132-B GB/11 63
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา VERSACE MOD 4132-B GB/11 63

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

63 มม.

17 มม.

125 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา VERSACE MOD 4132-B GB/11 63 กรอบแว่นตา VERSACE MOD 4132-B GB/11 63 กรอบแว่นตา VERSACE MOD 4132-B GB/11 63 กรอบแว่นตา VERSACE MOD 4132-B GB/11 63 กรอบแว่นตา VERSACE MOD 4132-B GB/11 63 กรอบแว่นตา VERSACE MOD 4132-B GB/11 63

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR LARGE METAL 004/78 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 004/78 58

5700 บาท
8500 บาท
ราคาปกติ 11700 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 004/78 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 004/78 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 004/78 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 004/78 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 004/78 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 004/78 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58

4800 บาท
ราคาปกติ 12100 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K

4800 บาท
ราคาปกติ 6200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE729 col.03
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE729 col.02
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR LARGE METAL W3277
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277

4800 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Marshall
รุ่น : NICO (L) MA0020-601000-300
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 35 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-601000-300

5990 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

48 มม.

19 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-601000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-601000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-601000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-601000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-601000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-601000-300

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RALPH LAUREN
รุ่น : POLO 4039 5001/87
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN POLO 4039 5001/87

4500 บาท
ราคาปกติ 7400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

65 มม.

16 มม.

125 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN POLO 4039 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN POLO 4039 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN POLO 4039 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN POLO 4039 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN POLO 4039 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN POLO 4039 5001/87

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RODENSTOCK
รุ่น : R 3199 A
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดโทนสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 3199 A

8600 บาท
ราคาปกติ 12300 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

57 มม.

16 มม.

135 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 3199 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 3199 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 3199 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 3199 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 3199 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 3199 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA430/S PQKS2
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 31 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 61
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 115
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA430/S PQKS2

3990 บาท
ราคาปกติ 7990 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

61 มม.

16 มม.

115 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA430/S PQKS2 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA430/S PQKS2 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA430/S PQKS2 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA430/S PQKS2 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA430/S PQKS2 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA430/S PQKS2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ARMANI
รุ่น : EA 9801/S YVSHA
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดโทนสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ARMANI EA 9801/S YVSHA

3990 บาท
ราคาปกติ 8000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

57 มม.

15 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา ARMANI EA 9801/S YVSHA กรอบแว่นตา ARMANI EA 9801/S YVSHA กรอบแว่นตา ARMANI EA 9801/S YVSHA กรอบแว่นตา ARMANI EA 9801/S YVSHA กรอบแว่นตา ARMANI EA 9801/S YVSHA กรอบแว่นตา ARMANI EA 9801/S YVSHA

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : 521411 (Black/black White Sig C)
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดโทนสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา COACH 521411 (Black/black White Sig C)

4600 บาท
ราคาปกติ 5980 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

55 มม.

15 มม.

135 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา COACH 521411 (Black/black White Sig C) กรอบแว่นตา COACH 521411 (Black/black White Sig C) กรอบแว่นตา COACH 521411 (Black/black White Sig C) กรอบแว่นตา COACH 521411 (Black/black White Sig C) กรอบแว่นตา COACH 521411 (Black/black White Sig C) กรอบแว่นตา COACH 521411 (Black/black White Sig C)

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Juicy Couture
รุ่น : COUNTRY CLUB2FS GLNJJ
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Juicy Couture COUNTRY CLUB2FS GLNJJ

4000 บาท
ราคาปกติ 5700 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

15 มม.

125 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Juicy Couture COUNTRY CLUB2FS GLNJJ กรอบแว่นตา Juicy Couture COUNTRY CLUB2FS GLNJJ กรอบแว่นตา Juicy Couture COUNTRY CLUB2FS GLNJJ กรอบแว่นตา Juicy Couture COUNTRY CLUB2FS GLNJJ กรอบแว่นตา Juicy Couture COUNTRY CLUB2FS GLNJJ กรอบแว่นตา Juicy Couture COUNTRY CLUB2FS GLNJJ

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Juicy Couture
รุ่น : SURF_FS Z3CS2
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Juicy Couture SURF_FS Z3CS2

4000 บาท
ราคาปกติ 5700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

60 มม.

16 มม.

125 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Juicy Couture SURF_FS Z3CS2 กรอบแว่นตา Juicy Couture SURF_FS Z3CS2 กรอบแว่นตา Juicy Couture SURF_FS Z3CS2 กรอบแว่นตา Juicy Couture SURF_FS Z3CS2 กรอบแว่นตา Juicy Couture SURF_FS Z3CS2 กรอบแว่นตา Juicy Couture SURF_FS Z3CS2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Juicy Couture
รุ่น : DAME/F/S SVBJD
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 48 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Juicy Couture DAME/F/S SVBJD

4000 บาท
ราคาปกติ 5700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

16 มม.

120 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Juicy Couture DAME/F/S SVBJD กรอบแว่นตา Juicy Couture DAME/F/S SVBJD กรอบแว่นตา Juicy Couture DAME/F/S SVBJD กรอบแว่นตา Juicy Couture DAME/F/S SVBJD กรอบแว่นตา Juicy Couture DAME/F/S SVBJD กรอบแว่นตา Juicy Couture DAME/F/S SVBJD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Juicy Couture
รุ่น : JUC524/F/S FZL CC
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Juicy Couture JUC524/F/S FZL CC

4000 บาท
ราคาปกติ 5700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

14 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Juicy Couture JUC524/F/S FZL CC กรอบแว่นตา Juicy Couture JUC524/F/S FZL CC กรอบแว่นตา Juicy Couture JUC524/F/S FZL CC กรอบแว่นตา Juicy Couture JUC524/F/S FZL CC กรอบแว่นตา Juicy Couture JUC524/F/S FZL CC กรอบแว่นตา Juicy Couture JUC524/F/S FZL CC

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA692/S C29YR
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดโทนสีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 40 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

S=2

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA692/S C29YR

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

16 มม.

130 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA692/S C29YR กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA692/S C29YR กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA692/S C29YR กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA692/S C29YR กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA692/S C29YR กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA692/S C29YR

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : Ev0469 035 1008
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา NIKE Ev0469 035 1008

4200 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 9400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

73 มม.

13 มม.

115 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา NIKE Ev0469 035 1008 กรอบแว่นตา NIKE Ev0469 035 1008 กรอบแว่นตา NIKE Ev0469 035 1008 กรอบแว่นตา NIKE Ev0469 035 1008 กรอบแว่นตา NIKE Ev0469 035 1008 กรอบแว่นตา NIKE Ev0469 035 1008

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vivienne Westwood
รุ่น : VW62601
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 48 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW62601

6900 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

60 มม.

16 มม.

125 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW62601 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW62601 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW62601 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW62601 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW62601 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW62601

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SISLEY
รุ่น : SY543C1
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SISLEY SY543C1

6200 บาท
ราคาปกติ 8900 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

69 มม.

9 มม.

120 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา SISLEY SY543C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY543C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY543C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY543C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY543C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY543C1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SISLEY
รุ่น : SY584C3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Violet Gray Fade
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SISLEY SY584C3

6200 บาท
ราคาปกติ 8900 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

15 มม.

135 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา SISLEY SY584C3 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C3 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C3 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C3 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C3 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5157K 603 58
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=7

 

กรอบแว่นตา FENDI FS5157K 603 58

2400 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

17 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5157K 603 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5157K 603 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5157K 603 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5157K 603 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5157K 603 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5157K 603 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK7220S 001
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาไล่เฉด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 55 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7220S 001

4400 บาท
ราคาปกติ 8600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

60 มม.

18 มม.

125 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7220S 001 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7220S 001 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7220S 001 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7220S 001 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7220S 001 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7220S 001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GLASSING
รุ่น : blues cod.16
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.16

990 บาท
1900 บาท
ราคาปกติ 3700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

10 มม.

142 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.16 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.16 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.16 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.16 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.16 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.16

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GLASSING
รุ่น : blues cod.12
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : กันแดดสีฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.12

990 บาท
1900 บาท
ราคาปกติ 3700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

50 มม.

10 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.12 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.12 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.12 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.12 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.12 กรอบแว่นตา GLASSING blues cod.12

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GLASSING
รุ่น : jazz col.18
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา GLASSING jazz col.18

990 บาท
1900 บาท
ราคาปกติ 3700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

50 มม.

15 มม.

135 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา GLASSING jazz col.18 กรอบแว่นตา GLASSING jazz col.18 กรอบแว่นตา GLASSING jazz col.18 กรอบแว่นตา GLASSING jazz col.18 กรอบแว่นตา GLASSING jazz col.18 กรอบแว่นตา GLASSING jazz col.18

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M6704S 025
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 46 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6704S 025

3900 บาท
ราคาปกติ 8400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

17 มม.

120 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6704S 025 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6704S 025 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6704S 025 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6704S 025 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6704S 025 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6704S 025

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M6701S 001
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีดำเทาไหล่เฉด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 52 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6701S 001

3900 บาท
ราคาปกติ 8400 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

62 มม.

16 มม.

115 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6701S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6701S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6701S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6701S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6701S 001 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M6701S 001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2690S 664
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาลไล่เฉด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 52 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2690S 664

3900 บาท
ราคาปกติ 8400 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

65 มม.

16 มม.

125 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2690S 664 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2690S 664 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2690S 664 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2690S 664 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2690S 664 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2690S 664

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RALPH LAUREN
รุ่น : RL8034 5127/87
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8034 5127/87

4500 บาท
ราคาปกติ 7400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

65 มม.

17 มม.

125 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8034 5127/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8034 5127/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8034 5127/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8034 5127/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8034 5127/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8034 5127/87

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2167-B 113/11
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2167-B 113/11

4200 บาท
ราคาปกติ 8400 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

57 มม.

16 มม.

125 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2167-B 113/11 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2167-B 113/11 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2167-B 113/11 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2167-B 113/11 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2167-B 113/11 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2167-B 113/11

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : VOGUE
รุ่น : VO2728-S 1953/36
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา VOGUE VO2728-S 1953/36

4600 บาท
ราคาปกติ 9400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

57 มม.

17 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา VOGUE VO2728-S 1953/36 กรอบแว่นตา VOGUE VO2728-S 1953/36 กรอบแว่นตา VOGUE VO2728-S 1953/36 กรอบแว่นตา VOGUE VO2728-S 1953/36 กรอบแว่นตา VOGUE VO2728-S 1953/36 กรอบแว่นตา VOGUE VO2728-S 1953/36

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Hugo Boss
รุ่น : BQ0442/S ELJQT
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Hugo Boss BQ0442/S ELJQT

9600 บาท
ราคาปกติ 13800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

13 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Hugo Boss BQ0442/S ELJQT กรอบแว่นตา Hugo Boss BQ0442/S ELJQT กรอบแว่นตา Hugo Boss BQ0442/S ELJQT กรอบแว่นตา Hugo Boss BQ0442/S ELJQT กรอบแว่นตา Hugo Boss BQ0442/S ELJQT กรอบแว่นตา Hugo Boss BQ0442/S ELJQT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ286/F/S 2U89C
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาไล่เฉด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ286/F/S 2U89C

5600 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

60 มม.

15 มม.

125 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ286/F/S 2U89C กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ286/F/S 2U89C กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ286/F/S 2U89C กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ286/F/S 2U89C กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ286/F/S 2U89C กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ286/F/S 2U89C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ326/SC292Y
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ326/SC292Y

5600 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

57 มม.

15 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ326/SC292Y กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ326/SC292Y กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ326/SC292Y กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ326/SC292Y กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ326/SC292Y กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ326/SC292Y

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : Mod4229A GB1/11
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Versace Mod4229A GB1/11

5900 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

18 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Versace Mod4229A GB1/11 กรอบแว่นตา Versace Mod4229A GB1/11 กรอบแว่นตา Versace Mod4229A GB1/11 กรอบแว่นตา Versace Mod4229A GB1/11 กรอบแว่นตา Versace Mod4229A GB1/11 กรอบแว่นตา Versace Mod4229A GB1/11

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 L0205 3N 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กระจกกันแดดสีเขียว
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L0205 3N 58

4800 บาท
6200 บาท
ราคาปกติ 8600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L0205 3N 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L0205 3N 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L0205 3N 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L0205 3N 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L0205 3N 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L0205 3N 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : ROCKSTAR131C3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Blue Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3

4200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

12 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUNPOCKET
รุ่น : SPORTC3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : ปรอทฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, ถุงผ้า
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3

2190 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

18 มม.

125 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUNPOCKET
รุ่น : SPORTC2
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Green Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, ถุงผ้า
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC2

2190 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

18 มม.

125 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR LARGE 112/17 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : ปรอทฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ LUXOTTICA)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58

4800 บาท
6700 บาท
ราคาปกติ 10400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : ROCKSTAR115C3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Blue Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3

4200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

12 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 Aviator 112/19
วัสดุ : Metal
เลนส์ : ปรอทเขียว
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ LUXOTTICA)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19

6700 บาท
ราคาปกติ 10400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GUESS
รุ่น : GM600BE34
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Brown Fade
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา GUESS GM600BE34

4900 บาท
ราคาปกติ 6200 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

14 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา GUESS GM600BE34 กรอบแว่นตา GUESS GM600BE34 กรอบแว่นตา GUESS GM600BE34 กรอบแว่นตา GUESS GM600BE34 กรอบแว่นตา GUESS GM600BE34 กรอบแว่นตา GUESS GM600BE34

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR L2823 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กระจกกันแดดG15
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (LUXOTTICA)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L2823 58

4300 บาท
6200 บาท
ราคาปกติ 8600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L2823 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L2823 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L2823 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L2823 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L2823 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 L2823 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SISLEY
รุ่น : SY584C1
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Violet Gray Fade
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SISLEY SY584C1

6200 บาท
ราคาปกติ 8900 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

15 มม.

135 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา SISLEY SY584C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C1 กรอบแว่นตา SISLEY SY584C1