รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/300/10 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

21 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MIU MIU
รุ่น : SMU 01S VA3-5L0 62
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 62
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 62

กรอบแว่นตา MIU MIU SMU 01S VA3-5L0 62

12000 บาท
ราคาปกติ 19900 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

62 มม.

14 มม.

140 มม.

62 มม.

กรอบแว่นตา MIU MIU SMU 01S VA3-5L0 62 กรอบแว่นตา MIU MIU SMU 01S VA3-5L0 62 กรอบแว่นตา MIU MIU SMU 01S VA3-5L0 62 กรอบแว่นตา MIU MIU SMU 01S VA3-5L0 62 กรอบแว่นตา MIU MIU SMU 01S VA3-5L0 62 กรอบแว่นตา MIU MIU SMU 01S VA3-5L0 62

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : NO1 SUN WES 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58

17500 บาท
ราคาปกติ 21900 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

58 มม.

14 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : bernhard willhelm URSULA 54
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 125
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54

19000 บาท
ราคาปกติ 23800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

54 มม.

20 มม.

125 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : LITE SUN AIRA 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52

16400 บาท
ราคาปกติ 20500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :BYWP
รุ่น : OXY OY17405ST 52
วัสดุ : Stanless steel
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา BYWP OXY OY17405ST 52

9400 บาท
ราคาปกติ 15600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา BYWP OXY OY17405ST 52 กรอบแว่นตา BYWP OXY OY17405ST 52 กรอบแว่นตา BYWP OXY OY17405ST 52 กรอบแว่นตา BYWP OXY OY17405ST 52 กรอบแว่นตา BYWP OXY OY17405ST 52 กรอบแว่นตา BYWP OXY OY17405ST 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :  8689 60 6240
วัสดุ : Plastic,Titanium
เลนส์ :  กันแดดสีฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240

12500 บาท
ราคาปกติ 17500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :  8689 40 6235
วัสดุ : Plastic,Titanium
เลนส์ :  กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235

12500 บาท
ราคาปกติ 17500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

18 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :  8153 40 6235
วัสดุ : Plastic,Titanium
เลนส์ :  กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 142
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235

10300 บาท
ราคาปกติ 17250 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

17 มม.

142 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Viktor Rolf
รุ่น : 70-0157-2 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ :  Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0157-2 49

8800 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

49 มม.

20 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0157-2 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0157-2 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0157-2 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0157-2 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0157-2 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0157-2 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK 1018 (August) T 114513 56
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 1018 (August) T 114513 56

3950 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

56 มม.

16 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 1018 (August) T 114513 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 1018 (August) T 114513 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 1018 (August) T 114513 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 1018 (August) T 114513 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 1018 (August) T 114513 56 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 1018 (August) T 114513 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น :  SLW 478 Col. 300G
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 60

กรอบแว่นตา LOEWE SLW 478 Col. 300G

17300 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

60 มม.

14 มม.

140 มม.

60 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE SLW 478 Col. 300G กรอบแว่นตา LOEWE SLW 478 Col. 300G กรอบแว่นตา LOEWE SLW 478 Col. 300G กรอบแว่นตา LOEWE SLW 478 Col. 300G กรอบแว่นตา LOEWE SLW 478 Col. 300G กรอบแว่นตา LOEWE SLW 478 Col. 300G

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dita
รุ่น : FLIGHT 005
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 52

กรอบแว่นตา Dita FLIGHT 005

18300 บาท
ราคาปกติ 26200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

18 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา Dita FLIGHT 005 กรอบแว่นตา Dita FLIGHT 005 กรอบแว่นตา Dita FLIGHT 005 กรอบแว่นตา Dita FLIGHT 005 กรอบแว่นตา Dita FLIGHT 005 กรอบแว่นตา Dita FLIGHT 005

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Prada
รุ่น :  SPS 03S DGO-5SO
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 56

กรอบแว่นตา Prada SPS 03S DGO-5SO

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

60 มม.

21 มม.

140 มม.

56 มม.

กรอบแว่นตา Prada SPS 03S DGO-5SO กรอบแว่นตา Prada SPS 03S DGO-5SO กรอบแว่นตา Prada SPS 03S DGO-5SO กรอบแว่นตา Prada SPS 03S DGO-5SO กรอบแว่นตา Prada SPS 03S DGO-5SO กรอบแว่นตา Prada SPS 03S DGO-5SO

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Christian Dior
รุ่น : ROUND O3OC6
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีม่วง
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 57

กรอบแว่นตา Christian Dior ROUND O3OC6

15300 บาท
ราคาปกติ 21800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

59 มม.

18 มม.

140 มม.

57 มม.

กรอบแว่นตา Christian Dior ROUND O3OC6 กรอบแว่นตา Christian Dior ROUND O3OC6 กรอบแว่นตา Christian Dior ROUND O3OC6 กรอบแว่นตา Christian Dior ROUND O3OC6 กรอบแว่นตา Christian Dior ROUND O3OC6 กรอบแว่นตา Christian Dior ROUND O3OC6

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Christian Dior
รุ่น : Wildly P7NE5
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 41กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 51

กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7NE5

15300 บาท
ราคาปกติ 21800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

60 มม.

17 มม.

145 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7NE5 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7NE5 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7NE5 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7NE5 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7NE5 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7NE5

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Christian Dior
รุ่น : Wildly P7IC6
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 41กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 51

กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7IC6

15300 บาท
ราคาปกติ 21800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

60 มม.

17 มม.

145 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7IC6 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7IC6 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7IC6 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7IC6 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7IC6 กรอบแว่นตา Christian Dior Wildly P7IC6

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Christian Dior
รุ่น : Metaleyes 2 HPROJ
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Christian Dior Metaleyes 2 HPROJ

12900 บาท
ราคาปกติ 18400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

57 มม.

14 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Christian Dior Metaleyes 2 HPROJ กรอบแว่นตา Christian Dior Metaleyes 2 HPROJ กรอบแว่นตา Christian Dior Metaleyes 2 HPROJ กรอบแว่นตา Christian Dior Metaleyes 2 HPROJ กรอบแว่นตา Christian Dior Metaleyes 2 HPROJ กรอบแว่นตา Christian Dior Metaleyes 2 HPROJ

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0571 601 0110
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

60 มม.

16 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 564/S QOBDG 61
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีม่วง
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 38 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 61
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 125
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 564/S QOBDG 61

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

61 มม.

16 มม.

125 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 564/S QOBDG 61 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 564/S QOBDG 61 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 564/S QOBDG 61 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 564/S QOBDG 61 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 564/S QOBDG 61 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 564/S QOBDG 61

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 9859/S 00FEJ 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 27 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9859/S 00FEJ 55

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

55 มม.

16 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9859/S 00FEJ 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9859/S 00FEJ 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9859/S 00FEJ 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9859/S 00FEJ 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9859/S 00FEJ 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9859/S 00FEJ 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 926/S 5O155 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 42 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 926/S 5O155 50

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

50 มม.

21 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 926/S 5O155 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 926/S 5O155 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 926/S 5O155 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 926/S 5O155 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 926/S 5O155 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 926/S 5O155 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oliver Peoples
รุ่น : OV1203S 5261P1 HASSETT 52 3P
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1203S 5261P1 HASSETT 52 3P

14700 บาท
ราคาปกติ 21000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1203S 5261P1 HASSETT 52 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1203S 5261P1 HASSETT 52 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1203S 5261P1 HASSETT 52 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1203S 5261P1 HASSETT 52 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1203S 5261P1 HASSETT 52 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1203S 5261P1 HASSETT 52 3P

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1038 B Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1038 D Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1038 A Cat.3
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1038 C Cat.2
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1035 D Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

59 มม.

14 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BURBERRY
รุ่น : B3084 1003/8G 57
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา BURBERRY B3084 1003/8G 57

5100 บาท
ราคาปกติ 7300 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

57 มม.

14 มม.

140 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา BURBERRY B3084 1003/8G 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B3084 1003/8G 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B3084 1003/8G 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B3084 1003/8G 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B3084 1003/8G 57 กรอบแว่นตา BURBERRY B3084 1003/8G 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PQ BY RON ARAD
รุ่น : D903 B10 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D903 B10 53

9700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

130 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D903 B10 53 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D903 B10 53 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D903 B10 53 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D903 B10 53 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D903 B10 53 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D903 B10 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : 350/3A 53
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super 350/3A 53

8750 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

16 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Super 350/3A 53 กรอบแว่นตา Super 350/3A 53 กรอบแว่นตา Super 350/3A 53 กรอบแว่นตา Super 350/3A 53 กรอบแว่นตา Super 350/3A 53 กรอบแว่นตา Super 350/3A 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : 340/3/F6/T 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super 340/3/F6/T 52

8750 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Super 340/3/F6/T 52 กรอบแว่นตา Super 340/3/F6/T 52 กรอบแว่นตา Super 340/3/F6/T 52 กรอบแว่นตา Super 340/3/F6/T 52 กรอบแว่นตา Super 340/3/F6/T 52 กรอบแว่นตา Super 340/3/F6/T 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : 283/2/AG6/A 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super 283/2/AG6/A 51

7500 บาท
ราคาปกติ 10750 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Super 283/2/AG6/A 51 กรอบแว่นตา Super 283/2/AG6/A 51 กรอบแว่นตา Super 283/2/AG6/A 51 กรอบแว่นตา Super 283/2/AG6/A 51 กรอบแว่นตา Super 283/2/AG6/A 51 กรอบแว่นตา Super 283/2/AG6/A 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : guenther n. fashion silver
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

59 มม.

15 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 3035 AS
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 3035 AS

14400 บาท
ราคาปกติ 20600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 3035 AS กรอบแว่นตา MATSUDA M 3035 AS กรอบแว่นตา MATSUDA M 3035 AS กรอบแว่นตา MATSUDA M 3035 AS กรอบแว่นตา MATSUDA M 3035 AS กรอบแว่นตา MATSUDA M 3035 AS

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : SLW777S0700 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 47 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=4

กรอบแว่นตา LOEWE SLW777S0700 55

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

55 มม.

17 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE SLW777S0700 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW777S0700 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW777S0700 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW777S0700 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW777S0700 55 กรอบแว่นตา LOEWE SLW777S0700 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5124 215 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=8

กรอบแว่นตา FENDI FS5124 215 56

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

18 มม.

130 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5124 215 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 215 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 215 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 215 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 215 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5124 215 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5207 621 58
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=3

กรอบแว่นตา FENDI FS5207 621 58

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

58 มม.

15 มม.

125 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5207 621 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5207 621 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5207 621 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5207 621 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5207 621 58 กรอบแว่นตา FENDI FS5207 621 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :FENDI
รุ่น : FS5291 320 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :43กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=5

กรอบแว่นตา FENDI FS5291 320 56

2900 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

56 มม.

16 มม.

130 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5291 320 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5291 320 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5291 320 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5291 320 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5291 320 56 กรอบแว่นตา FENDI FS5291 320 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CKJ 719S 600 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 600 48

2900 บาท
4600 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

21 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 600 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 600 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 600 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 600 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 600 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 600 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CKJ 719S 001 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 001 48

2900 บาท
4600 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

21 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 001 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 001 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 001 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 001 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 001 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 719S 001 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK 7220S 001 60
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
น้ำหนัก : 55 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK 7220S 001 60

2900 บาท
4600 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

60 มม.

16 มม.

125 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK 7220S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK 7220S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK 7220S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK 7220S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK 7220S 001 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK 7220S 001 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CKJ 7195 208 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 7195 208 48

2900 บาท
4600 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

21 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 7195 208 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 7195 208 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 7195 208 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 7195 208 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 7195 208 48 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 7195 208 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3517 001/30 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : พับได้ – ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51

6800 บาท
ราคาปกติ 12250 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

51 มม.

22 มม.

140 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PQ BY RON ARAD
รุ่น : D905 N22 58
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    24  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D905 N22 58

9700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

58 มม.

16 มม.

145 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D905 N22 58 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D905 N22 58 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D905 N22 58 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D905 N22 58 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D905 N22 58 กรอบแว่นตา PQ BY RON ARAD D905 N22 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : M 9008 C:B 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    23  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

MASSADA_9008 4 MASSADA_9008 MASSADA_9008 2 MASSADA_9008 3

 

กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47

13900 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

47 มม.

22 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : M 3004 C:TT 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47

13400 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

47 มม.

23 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TOM FORD
รุ่น : Stacy TF452 02T 57
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 

กรอบแว่นตา TOM FORD Stacy TF452 02T 57

10400 บาท
ราคาปกติ 14875 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

57 มม.

16 มม.

140 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา TOM FORD Stacy TF452 02T 57 กรอบแว่นตา TOM FORD Stacy TF452 02T 57 กรอบแว่นตา TOM FORD Stacy TF452 02T 57 กรอบแว่นตา TOM FORD Stacy TF452 02T 57 กรอบแว่นตา TOM FORD Stacy TF452 02T 57 กรอบแว่นตา TOM FORD Stacy TF452 02T 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : 131 obstallee gun metal
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

23 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FENDI
รุ่น : FS5284 003
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 41 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FENDI FS5284 003

2900 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

58 มม.

12 มม.

135 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา FENDI FS5284 003 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 003 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 003 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 003 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 003 กรอบแว่นตา FENDI FS5284 003

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA921/S H8VL8
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 43 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Arman GA921/S H8VL8

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

57 มม.

16 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Arman GA921/S H8VL8 กรอบแว่นตา Giorgio Arman GA921/S H8VL8 กรอบแว่นตา Giorgio Arman GA921/S H8VL8 กรอบแว่นตา Giorgio Arman GA921/S H8VL8 กรอบแว่นตา Giorgio Arman GA921/S H8VL8 กรอบแว่นตา Giorgio Arman GA921/S H8VL8

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Nature Eyes
รุ่น : NW142 W2 49-20 1214
วัสดุ : Wood
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214

7200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

49 มม.

20 มม.

142 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE742 col.03
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

59 มม.

16 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE742 col.04
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีแดง
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

59 มม.

16 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Marshall
รุ่น : NICO (L) MA0020-907000-300
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 35 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-907000-300

5990 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

17 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-907000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-907000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-907000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-907000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-907000-300 กรอบแว่นตา Marshall NICO (L) MA0020-907000-300

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8568 A cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8568 A cat.3

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

58 มม.

17 มม.

130 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8568 A cat.3 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8568 A cat.3 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8568 A cat.3 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8568 A cat.3 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8568 A cat.3 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8568 A cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RALPH LAUREN
รุ่น : RL8050 5001/87
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8050 5001/87

4500 บาท
ราคาปกติ 7400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

58 มม.

13 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8050 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8050 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8050 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8050 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8050 5001/87 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL8050 5001/87

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ARMANI
รุ่น : EA 9802/S 807BN
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดโทนสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ARMANI EA 9802/S 807BN

3990 บาท
ราคาปกติ 8000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา ARMANI EA 9802/S 807BN กรอบแว่นตา ARMANI EA 9802/S 807BN กรอบแว่นตา ARMANI EA 9802/S 807BN กรอบแว่นตา ARMANI EA 9802/S 807BN กรอบแว่นตา ARMANI EA 9802/S 807BN กรอบแว่นตา ARMANI EA 9802/S 807BN

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Quarter Jacket Redline Black Iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Black Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

.

กรอบแว่นตา OakleyQuarter Jacket Redline Black Iridium

3800 บาท
ราคาปกติ 5400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

61 มม.

11 มม.

122 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา OakleyQuarter Jacket Redline Black Iridium กรอบแว่นตา OakleyQuarter Jacket Redline Black Iridium กรอบแว่นตา OakleyQuarter Jacket Redline Black Iridium กรอบแว่นตา OakleyQuarter Jacket Redline Black Iridium กรอบแว่นตา OakleyQuarter Jacket Redline Black Iridium กรอบแว่นตา OakleyQuarter Jacket Redline Black Iridium

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Juicy Couture
รุ่น : MODE/F/S ACF JJ
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Juicy Couture MODE/F/S ACF JJ

4000 บาท
ราคาปกติ 5700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

55 มม.

14 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Juicy Couture MODE/F/S ACF JJ กรอบแว่นตา Juicy Couture MODE/F/S ACF JJ กรอบแว่นตา Juicy Couture MODE/F/S ACF JJ กรอบแว่นตา Juicy Couture MODE/F/S ACF JJ กรอบแว่นตา Juicy Couture MODE/F/S ACF JJ กรอบแว่นตา Juicy Couture MODE/F/S ACF JJ

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA372/S FBVBD
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 40 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 61
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 115
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA372/S FBVBD

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

61 มม.

17 มม.

115 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA372/S FBVBD กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA372/S FBVBD กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA372/S FBVBD กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA372/S FBVBD กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA372/S FBVBD กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA372/S FBVBD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA54/STR 086
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดโทนสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 36 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA54/STR 086

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

59 มม.

13 มม.

125 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA54/STR 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA54/STR 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA54/STR 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA54/STR 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA54/STR 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA54/STR 086

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moschino
รุ่น : MO658 C.C3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาลไล่เฉด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 44 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น, กล่องแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moschino MO658 C.C3

4500 บาท
ราคาปกติ 15500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Moschino MO658 C.C3 กรอบแว่นตา Moschino MO658 C.C3 กรอบแว่นตา Moschino MO658 C.C3 กรอบแว่นตา Moschino MO658 C.C3 กรอบแว่นตา Moschino MO658 C.C3 กรอบแว่นตา Moschino MO658 C.C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vivienne Westwood
รุ่น : VW67202
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาลไล่เฉด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW67202

6900 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

61 มม.

16 มม.

120 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW67202 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW67202 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW67202 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW67202 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW67202 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood VW67202

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GLASSING
รุ่น : swing cod.20
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.20

990 บาท
1900 บาท
ราคาปกติ 3700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

47 มม.

13 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.20 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.20 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.20 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.20 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.20 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.20

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GLASSING
รุ่น : swing cod.19
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.19

990 บาท
990 บาท
ราคาปกติ 3700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

45 มม.

12 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.19 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.19 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.19 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.19 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.19 กรอบแว่นตา GLASSING swing cod.19

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : *3 S8651G
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอทฟ้า
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G

7100 บาท
ราคาปกติ 7600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

61 มม.

13 มม.

135 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : YvesSaintLaurent
รุ่น : YSL2058/S 6X2
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2058/S 6X2

4500 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

68 มม.

18 มม.

115 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2058/S 6X2 กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2058/S 6X2 กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2058/S 6X2 กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2058/S 6X2 กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2058/S 6X2 กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2058/S 6X2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : VOGUE
รุ่น : VO2669-S W44/87
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : กันแดดสีดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา VOGUE VO2669-S W44/87

4600 บาท
ราคาปกติ 9400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

58 มม.

18 มม.

130 มม.

53 มม.

กรอบแว่นตา VOGUE VO2669-S W44/87 กรอบแว่นตา VOGUE VO2669-S W44/87 กรอบแว่นตา VOGUE VO2669-S W44/87 กรอบแว่นตา VOGUE VO2669-S W44/87 กรอบแว่นตา VOGUE VO2669-S W44/87 กรอบแว่นตา VOGUE VO2669-S W44/87

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ251/S XWO JS
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาลไล่เฉด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ251/S XWO JS

5600 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

19 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ251/S XWO JS กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ251/S XWO JS กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ251/S XWO JS กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ251/S XWO JS กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ251/S XWO JS กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ251/S XWO JS

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Timberland
รุ่น : TB2103C01A
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Timberland TB2103C01A

5000 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

60 มม.

13 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Timberland TB2103C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2103C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2103C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2103C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2103C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2103C01A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Timberland
รุ่น : TB2095C01A
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Timberland TB2095C01A

5000 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

59 มม.

15 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Timberland TB2095C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2095C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2095C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2095C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2095C01A กรอบแว่นตา Timberland TB2095C01A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZEV(52) BOLD/GOLD, CLIPT-GOLD
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Plastic, CLIPTOSH-Green
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี CLIP ที่เป็นเลนส์กันแดด

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) BOLD/GOLD, CLIP-GOLD

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

21 มม.

150 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) BOLD/GOLD, CLIP-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) BOLD/GOLD, CLIP-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) BOLD/GOLD, CLIP-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) BOLD/GOLD, CLIP-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) BOLD/GOLD, CLIP-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) BOLD/GOLD, CLIP-GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN BLACK, CLIPZEN-GOLD 46
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic, CLIPTOSH-Green
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี CLIPTOSH ที่เป็นเลนส์กันแดด

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLACK, CLIPZEN-GOLD 46

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLACK, CLIPZEN-GOLD 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLACK, CLIPZEN-GOLD 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLACK, CLIPZEN-GOLD 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLACK, CLIPZEN-GOLD 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLACK, CLIPZEN-GOLD 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLACK, CLIPZEN-GOLD 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN TORTOISE 46, CLIPZEN-GOLD
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic, CLIPTOSH-Green
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี CLIPTOSH ที่เป็นเลนส์กันแดด

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN TORTOISE 46, CLIPZEN-GOLD

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN TORTOISE 46, CLIPZEN-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN TORTOISE 46, CLIPZEN-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN TORTOISE 46, CLIPZEN-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN TORTOISE 46, CLIPZEN-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN TORTOISE 46, CLIPZEN-GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN TORTOISE 46, CLIPZEN-GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : WARRIOR205C3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3

4200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

18 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN-SUN TORTOISE 46
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Green
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MILTZEN-SUN TORTOISE 46

9350 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

46 มม.

22 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MILTZEN-SUN TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MILTZEN-SUN TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MILTZEN-SUN TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MILTZEN-SUN TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MILTZEN-SUN TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MILTZEN-SUN TORTOISE 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : JETSTAR.RXC100
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Blue
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100

4900 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

18 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100