รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : Hansi col F9 Gold 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 53

กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58

17500 บาท
ราคาปกติ 21900 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

58 มม.

14 มม.

140 มม.

53 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/300/10 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

21 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/71/68 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/398/9 64
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 64
เลนส์ห่างกัน  mm 11
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 57

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

64 มม.

11 มม.

140 มม.

57 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/398/7 64
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 64
เลนส์ห่างกัน  mm 11
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 57

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

64 มม.

11 มม.

140 มม.

57 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/482/3 56
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/509/3 59
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 52

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

59 มม.

15 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : Bangkok B2 Silver 3MU/3/S6/V 62
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 62
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 55

กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Silver 3MU/3/S6/V 62

10500 บาท
ราคาปกติ 15000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

62 มม.

14 มม.

145 มม.

55 มม.

กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Silver 3MU/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Silver 3MU/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Silver 3MU/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Silver 3MU/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Silver 3MU/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Silver 3MU/3/S6/V 62

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : Bangkok B2 Gold 4ฺฺBB/3/S6/V 62
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 62
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 55

กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Gold 4ฺฺBB/3/S6/V 62

10500 บาท
ราคาปกติ 15000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

62 มม.

14 มม.

145 มม.

55 มม.

กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Gold 4ฺฺBB/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Gold 4ฺฺBB/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Gold 4ฺฺBB/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Gold 4ฺฺBB/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Gold 4ฺฺBB/3/S6/V 62 กรอบแว่นตา Super Bangkok B2 Gold 4ฺฺBB/3/S6/V 62

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : KAREN WALKER
รุ่น : Love Hangover 1701580
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 62
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 54

กรอบแว่นตา KAREN WALKER Love Hangover 1701580

9100 บาท
ราคาปกติ 13000 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

62 มม.

16 มม.

140 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา KAREN WALKER Love Hangover 1701580 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Love Hangover 1701580 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Love Hangover 1701580 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Love Hangover 1701580 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Love Hangover 1701580 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Love Hangover 1701580

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : KAREN WALKER
รุ่น : Jacques 1601500
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา KAREN WALKER Jacques 1601500

13300 บาท
ราคาปกติ 19000 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

55 มม.

12 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา KAREN WALKER Jacques 1601500 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Jacques 1601500 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Jacques 1601500 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Jacques 1601500 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Jacques 1601500 กรอบแว่นตา KAREN WALKER Jacques 1601500

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : VME/3/AC6/R 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52

10150 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

20 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52 กรอบแว่นตา Super VME/3/AC6/R 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : MTM/3/AC6/R 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Super MTM/3/AC6/R 55

10150 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Super MTM/3/AC6/R 55 กรอบแว่นตา Super MTM/3/AC6/R 55 กรอบแว่นตา Super MTM/3/AC6/R 55 กรอบแว่นตา Super MTM/3/AC6/R 55 กรอบแว่นตา Super MTM/3/AC6/R 55 กรอบแว่นตา Super MTM/3/AC6/R 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : 6F3/3/AC6/R
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Super 6F3/3/AC6/R

10150 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Super 6F3/3/AC6/R กรอบแว่นตา Super 6F3/3/AC6/R กรอบแว่นตา Super 6F3/3/AC6/R กรอบแว่นตา Super 6F3/3/AC6/R กรอบแว่นตา Super 6F3/3/AC6/R กรอบแว่นตา Super 6F3/3/AC6/R

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : TP1/2/AC6/T
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 41 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 149
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Super TP1/2/AC6/T

10150 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

149 มม.

54 มม.

21 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Super TP1/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super TP1/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super TP1/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super TP1/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super TP1/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super TP1/2/AC6/T

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : P5A/3/AC6/T
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Super P5A/3/AC6/T

10150 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

53 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Super P5A/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super P5A/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super P5A/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super P5A/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super P5A/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super P5A/3/AC6/T

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : A4W/3/AC6/T
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Super A4W/3/AC6/T

10150 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

58 มม.

20 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Super A4W/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super A4W/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super A4W/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super A4W/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super A4W/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super A4W/3/AC6/T

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : XLU/2/AC6/T
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 51

กรอบแว่นตา Super XLU/2/AC6/T

9800 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

56 มม.

19 มม.

145 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Super XLU/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super XLU/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super XLU/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super XLU/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super XLU/2/AC6/T กรอบแว่นตา Super XLU/2/AC6/T

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : PGL/3/AC6/T
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 51

กรอบแว่นตา Super PGL/3/AC6/T

9800 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

56 มม.

19 มม.

145 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Super PGL/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super PGL/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super PGL/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super PGL/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super PGL/3/AC6/T กรอบแว่นตา Super PGL/3/AC6/T

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : LMO/3/AC6/R 58
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Super LMO/3/AC6/R 58

9800 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

58 มม.

17 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Super LMO/3/AC6/R 58 กรอบแว่นตา Super LMO/3/AC6/R 58 กรอบแว่นตา Super LMO/3/AC6/R 58 กรอบแว่นตา Super LMO/3/AC6/R 58 กรอบแว่นตา Super LMO/3/AC6/R 58 กรอบแว่นตา Super LMO/3/AC6/R 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : bernhard willhelm URSULA 54
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 125
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54

19000 บาท
ราคาปกติ 23800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

54 มม.

20 มม.

125 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : TAILWIND SWIFT EV0916 440 116
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND SWIFT EV0916 440 116

6500 บาท
ราคาปกติ 9250 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

70 มม.

13 มม.

135 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND SWIFT EV0916 440 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND SWIFT EV0916 440 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND SWIFT EV0916 440 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND SWIFT EV0916 440 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND SWIFT EV0916 440 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND SWIFT EV0916 440 116

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : TRAINER EV0934 014 216
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 125
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา NIKE TRAINER EV0934 014 216

4900 บาท
ราคาปกติ 7000 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

70 มม.

15 มม.

125 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา NIKE TRAINER EV0934 014 216 กรอบแว่นตา NIKE TRAINER EV0934 014 216 กรอบแว่นตา NIKE TRAINER EV0934 014 216 กรอบแว่นตา NIKE TRAINER EV0934 014 216 กรอบแว่นตา NIKE TRAINER EV0934 014 216 กรอบแว่นตา NIKE TRAINER EV0934 014 216

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : TAILWIND EV0915 007 216
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 133
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 007 216

6500 บาท
ราคาปกติ 9250 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

70 มม.

13 มม.

133 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 007 216 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 007 216 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 007 216 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 007 216 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 007 216 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 007 216

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : TAILWIND EV0915 001 116
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 001 116

6500 บาท
ราคาปกติ 9250 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

70 มม.

17 มม.

135 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 001 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 001 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 001 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 001 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 001 116 กรอบแว่นตา NIKE TAILWIND EV0915 001 116

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : BABDIT R EV0949 061 216
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 146
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา NIKE BABDIT R EV0949 061 216

6800 บาท
ราคาปกติ 9750 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

58 มม.

19 มม.

150 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา NIKE BABDIT R EV0949 061 216 กรอบแว่นตา NIKE BABDIT R EV0949 061 216 กรอบแว่นตา NIKE BABDIT R EV0949 061 216 กรอบแว่นตา NIKE BABDIT R EV0949 061 216 กรอบแว่นตา NIKE BABDIT R EV0949 061 216 กรอบแว่นตา NIKE BABDIT R EV0949 061 216

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : R AF  EV0965 003 512
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 003 512

6800 บาท
ราคาปกติ 9750 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

56 มม.

17 มม.

150 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 003 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 003 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 003 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 003 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 003 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 003 512

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE รุ่น : R AF  EV0965 008 512 วัสดุ : Plastic เลนส์ : กันแดดปรอท บานพับ : ไม่มีสปริง น้ำหนัก : 32 กรัม อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น การรับประกัน : 1 ปี Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147 เลนส์กว้าง mm 56 เลนส์ห่างกัน  mm 17 ขาแว่นยาว mm 150 เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 008 512

6800 บาท
ราคาปกติ 9750 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

56 มม.

17 มม.

150 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 008 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 008 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 008 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 008 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 008 512 กรอบแว่นตา NIKE R AF EV0965 008 512

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0988 066 216 UNREST
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา NIKE EV0988 066 216 UNREST

5200 บาท
ราคาปกติ 7400 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

56 มม.

19 มม.

150 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0988 066 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 066 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 066 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 066 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 066 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 066 216 UNREST

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0988 410 216 UNREST
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา NIKE EV0988 410 216 UNREST

5200 บาท
ราคาปกติ 7400 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

56 มม.

19 มม.

150 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0988 410 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 410 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 410 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 410 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 410 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 410 216 UNREST

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0988 330 216 UNREST
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา NIKE EV0988 330 216 UNREST

5200 บาท
ราคาปกติ 7400 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

56 มม.

19 มม.

150 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0988 330 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 330 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 330 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 330 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 330 216 UNREST กรอบแว่นตา NIKE EV0988 330 216 UNREST

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-801-B-GLD-NVY-51
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-801-B-GLD-NVY-51

27000 บาท
ราคาปกติ 33700 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

51 มม.

20 มม.

141 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-801-B-GLD-NVY-51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-801-B-GLD-NVY-51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-801-B-GLD-NVY-51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-801-B-GLD-NVY-51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-801-B-GLD-NVY-51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-801-B-GLD-NVY-51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MCM
รุ่น : MCM634SA 001 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 146
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา MCM MCM634SA 001 52

7350 บาท
ราคาปกติ 14700 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

52 มม.

23 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MCM MCM634SA 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM634SA 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM634SA 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM634SA 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM634SA 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM634SA 001 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MCM
รุ่น : MCM105S 717 58
วัสดุ : Metal – Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58

8850 บาท
ราคาปกติ 17700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

16 มม.

135 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58 กรอบแว่นตา MCM MCM105S 717 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Christian Dior
รุ่น : TGUDC 56
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา Christian Dior TGUDC 56

14700 บาท
ราคาปกติ 21000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

56 มม.

16 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Christian Dior TGUDC 56 กรอบแว่นตา Christian Dior TGUDC 56 กรอบแว่นตา Christian Dior TGUDC 56 กรอบแว่นตา Christian Dior TGUDC 56 กรอบแว่นตา Christian Dior TGUDC 56 กรอบแว่นตา Christian Dior TGUDC 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oliver Peoples
รุ่น : OV 5349 S 14736G REMICK 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 24
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 5349 S 14736G REMICK 50

13000 บาท
ราคาปกติ 18600 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

50 มม.

24 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 5349 S 14736G REMICK 50 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 5349 S 14736G REMICK 50 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 5349 S 14736G REMICK 50 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 5349 S 14736G REMICK 50 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 5349 S 14736G REMICK 50 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 5349 S 14736G REMICK 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0571 466 208
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

60 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 466 208

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0571 601 0110
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

60 มม.

16 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110 กรอบแว่นตา NIKE EV0571 601 0110

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : Tailwind 12 EV0657 004 208
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 125
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0657 004 208

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

70 มม.

12 มม.

125 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0657 004 208 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0657 004 208 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0657 004 208 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0657 004 208 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0657 004 208 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0657 004 208

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : Show X2 Pro EV0683 506 210
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 69
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 120
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา NIKE Show X2 Pro EV0683 506 210

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

69 มม.

12 มม.

120 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา NIKE Show X2 Pro EV0683 506 210 กรอบแว่นตา NIKE Show X2 Pro EV0683 506 210 กรอบแว่นตา NIKE Show X2 Pro EV0683 506 210 กรอบแว่นตา NIKE Show X2 Pro EV0683 506 210 กรอบแว่นตา NIKE Show X2 Pro EV0683 506 210 กรอบแว่นตา NIKE Show X2 Pro EV0683 506 210

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : Tailwind 12 EV0656 106 111
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 73
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 125
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0656 106 111

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

73 มม.

12 มม.

125 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0656 106 111 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0656 106 111 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0656 106 111 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0656 106 111 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0656 106 111 กรอบแว่นตา NIKE Tailwind 12 EV0656 106 111

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0777 006 401
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 137
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา NIKE EV0777 006 401

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

58 มม.

15 มม.

137 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0777 006 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0777 006 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0777 006 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0777 006 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0777 006 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0777 006 401

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0786 068 406
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 153
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

58 มม.

16 มม.

153 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0764 030 407
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 153
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา NIKE EV0764 030 407

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

59 มม.

13 มม.

153 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0764 030 407 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 030 407 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 030 407 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 030 407 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 030 407 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 030 407

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : Premier 8.0 EV0794 149 401
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 64
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

64 มม.

15 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0794 149 401

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0764 061 401
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 153
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา NIKE EV0764 061 401

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

59 มม.

14 มม.

153 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0764 061 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 061 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 061 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 061 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 061 401 กรอบแว่นตา NIKE EV0764 061 401

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : EV0786 068 406
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406

2900 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

59 มม.

15 มม.

150 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406 กรอบแว่นตา NIKE EV0786 068 406

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oliver Peoples
รุ่น : OV5347SU 14675A CORBY 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 14675A CORBY 51

13000 บาท
ราคาปกติ 18600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

51 มม.

19 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 14675A CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 14675A CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 14675A CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 14675A CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 14675A CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 14675A CORBY 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oliver Peoples
รุ่น : OV5347SU 156696 CORBY 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 156696 CORBY 51

13000 บาท
ราคาปกติ 18600 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

51 มม.

19 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 156696 CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 156696 CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 156696 CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 156696 CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 156696 CORBY 51 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV5347SU 156696 CORBY 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1038 B Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M5029 C Cat.2
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

59 มม.

15 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1035 D Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

59 มม.

14 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9245-27 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 138
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Oakley OO9245-27 54

4200 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

54 มม.

17 มม.

138 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9245-27 54 กรอบแว่นตา Oakley OO9245-27 54 กรอบแว่นตา Oakley OO9245-27 54 กรอบแว่นตา Oakley OO9245-27 54 กรอบแว่นตา Oakley OO9245-27 54 กรอบแว่นตา Oakley OO9245-27 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 8301 004/N8 59 3P
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Rayban RB 8301 004/N8 59 3P

7800 บาท
ราคาปกติ 10700 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

59 มม.

14 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 8301 004/N8 59 3P กรอบแว่นตา Rayban RB 8301 004/N8 59 3P กรอบแว่นตา Rayban RB 8301 004/N8 59 3P กรอบแว่นตา Rayban RB 8301 004/N8 59 3P กรอบแว่นตา Rayban RB 8301 004/N8 59 3P กรอบแว่นตา Rayban RB 8301 004/N8 59 3P

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Karen walker
รุ่น : Hollywood Creeper 1501409
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 48 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Karen walker Hollywood Creeper 1501409

6950 บาท
ราคาปกติ 16600 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Karen walker Hollywood Creeper 1501409 กรอบแว่นตา Karen walker Hollywood Creeper 1501409 กรอบแว่นตา Karen walker Hollywood Creeper 1501409 กรอบแว่นตา Karen walker Hollywood Creeper 1501409 กรอบแว่นตา Karen walker Hollywood Creeper 1501409 กรอบแว่นตา Karen walker Hollywood Creeper 1501409

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Karen walker
รุ่น : Superstar Harvest 1501405
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา Karen walker Superstar Harvest 1501405

8900 บาท
ราคาปกติ 16100 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

51 มม.

22 มม.

150 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Karen walker Superstar Harvest 1501405 กรอบแว่นตา Karen walker Superstar Harvest 1501405 กรอบแว่นตา Karen walker Superstar Harvest 1501405 กรอบแว่นตา Karen walker Superstar Harvest 1501405 กรอบแว่นตา Karen walker Superstar Harvest 1501405 กรอบแว่นตา Karen walker Superstar Harvest 1501405

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3447-N Round metal 001/30 47
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 122
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/30 47

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

122 มม.

47 มม.

21 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/30 47 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/30 47 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/30 47 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/30 47 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/30 47 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/30 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3447-N  Round metal 001/Z2 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/Z2 50

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

50 มม.

21 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447-N Round metal 001/Z2 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3447 Round metal 167/4K 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา Rayban RB3447 Round metal 167/4K 53

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

21 มม.

145 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3447 Round metal 167/4K 53 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 Round metal 167/4K 53 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 Round metal 167/4K 53 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 Round metal 167/4K 53 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 Round metal 167/4K 53 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 Round metal 167/4K 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3449 004/55 59
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

14 มม.

135 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 004/55 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58

4800 บาท
ราคาปกติ 5800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

14 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator large metal 9019/C2 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3449 003/30 59
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

59 มม.

14 มม.

135 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59 กรอบแว่นตา Rayban RB3449 003/30 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3548-N 001/30 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Rayban RB3548-N 001/30 51

4800 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3548-N 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB3548-N 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB3548-N 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB3548-N 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB3548-N 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB3548-N 001/30 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oliver Peoples
รุ่น : OV1191-S 5035/09 Kannon 59 3P
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1191-S 5035/09 Kannon 59 3P

14700 บาท
ราคาปกติ 21000 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

59 มม.

15 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1191-S 5035/09 Kannon 59 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1191-S 5035/09 Kannon 59 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1191-S 5035/09 Kannon 59 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1191-S 5035/09 Kannon 59 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1191-S 5035/09 Kannon 59 3P กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV1191-S 5035/09 Kannon 59 3P

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Miu Miu
รุ่น : SMU 54R 52 USS-2B0
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา Miu Miu SMU 54R 52 USS-2B0

10900 บาท
ราคาปกติ 15600 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

52 มม.

20 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Miu Miu SMU 54R 52 USS-2B0 กรอบแว่นตา Miu Miu SMU 54R 52 USS-2B0 กรอบแว่นตา Miu Miu SMU 54R 52 USS-2B0 กรอบแว่นตา Miu Miu SMU 54R 52 USS-2B0 กรอบแว่นตา Miu Miu SMU 54R 52 USS-2B0 กรอบแว่นตา Miu Miu SMU 54R 52 USS-2B0

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK5004 Chelsea 59
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 51

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59

8900 บาท
ราคาปกติ 12750 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

59 มม.

13 มม.

135 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK5004 Chelsea 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vogue
รุ่น : VO5112-SD W65655 57
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 32 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Vogue VO5112-SD W65655 57

4600 บาท
ราคาปกติ 9400 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

57 มม.

19 มม.

140 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Vogue VO5112-SD W65655 57 กรอบแว่นตา Vogue VO5112-SD W65655 57 กรอบแว่นตา Vogue VO5112-SD W65655 57 กรอบแว่นตา Vogue VO5112-SD W65655 57 กรอบแว่นตา Vogue VO5112-SD W65655 57 กรอบแว่นตา Vogue VO5112-SD W65655 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M3023 TI-P 001 57
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P 001 57

16900 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P 001 57 กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P 001 57 กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P 001 57 กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P 001 57 กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P 001 57 กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P 001 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : mathias b. bronze 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

20 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53 กรอบแว่นตา ic-berlin mathias b. bronze 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 4246 1197/Z2 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 4246 1197/Z2 51

4800 บาท
5300 บาท
ราคาปกติ 7600 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

51 มม.

19 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 4246 1197/Z2 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 4246 1197/Z2 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 4246 1197/Z2 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 4246 1197/Z2 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 4246 1197/Z2 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 4246 1197/Z2 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CKJ 103S 400 52
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 103S 400 52

2900 บาท
4600 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 103S 400 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 103S 400 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 103S 400 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 103S 400 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 103S 400 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ 103S 400 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Pilot bottle 2 c.slg-m
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 62
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 54

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.slg-m

16800 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

62 มม.

13 มม.

140 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.slg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.slg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.slg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.slg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.slg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.slg-m

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Pilot bottle 2 c.ss-m
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 62
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 54

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.ss-m

16800 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

62 มม.

13 มม.

140 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Pilot bottle 2 c.ss-m

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Awaken c.abg-m
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 61
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 57

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Awaken c.abg-m

23900 บาท
ราคาปกติ 34200 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

61 มม.

19 มม.

145 มม.

57 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Awaken c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Awaken c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Awaken c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Awaken c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Awaken c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Awaken c.abg-m

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Coast drop 2 c.abs-m
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 160
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 60

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abs-m

21600 บาท
ราคาปกติ 30900 บาท

>> รายละเอียด

160 มม.

60 มม.

19 มม.

140 มม.

60 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abs-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abs-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abs-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abs-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abs-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abs-m

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Coast drop 2 c.abg-m
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 160
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 60

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abg-m

21600 บาท
ราคาปกติ 30900 บาท

>> รายละเอียด

160 มม.

60 มม.

19 มม.

140 มม.

60 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coast drop 2 c.abg-m

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Coco 2 c.spg-m
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 60

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 2 c.spg-m

20400 บาท
ราคาปกติ 29150 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

59 มม.

19 มม.

140 มม.

60 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 2 c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 2 c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 2 c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 2 c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 2 c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 2 c.spg-m

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Coco 1 c.slg-pm
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 61
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 60

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 1 c.slg-pm

20400 บาท
ราคาปกติ 29150 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

61 มม.

17 มม.

140 มม.

60 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 1 c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 1 c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 1 c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 1 c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 1 c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Coco 1 c.slg-pm

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Casa blanca c.ss-sm
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 65
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 54

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.ss-sm

16800 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

65 มม.

13 มม.

140 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.ss-sm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.ss-sm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.ss-sm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.ss-sm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.ss-sm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.ss-sm

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Casa blanca c.slg-gm
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 65
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 54

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.slg-gm

16800 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

65 มม.

13 มม.

140 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.slg-gm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.slg-gm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.slg-gm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.slg-gm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.slg-gm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Casa blanca c.slg-gm

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Never know next kiss c.ss-m
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 58

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.ss-m

15400 บาท
ราคาปกติ 22000 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

60 มม.

18 มม.

145 มม.

58 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.ss-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.ss-m

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Never know next kiss c.spg-m
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 58

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.spg-m

15400 บาท
ราคาปกติ 22000 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

60 มม.

18 มม.

145 มม.

58 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.spg-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.spg-m

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Never know next kiss c.slg-pm
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 58

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.slg-pm

15400 บาท
ราคาปกติ 22000 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

60 มม.

18 มม.

145 มม.

58 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.slg-pm กรอบแว่นตา Frency & Mercury Never know next kiss c.slg-pm

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : Mexican c.sig-m
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 55

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Mexican c.sig-m

15400 บาท
ราคาปกติ 22000 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

60 มม.

18 มม.

145 มม.

55 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Mexican c.sig-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Mexican c.sig-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Mexican c.sig-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Mexican c.sig-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Mexican c.sig-m กรอบแว่นตา Frency & Mercury Mexican c.sig-m

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury Limted Edition

รุ่น : Nuevo Viaje c.abg

วัสดุ : Plastic-pure titanium
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 51

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Nuevo Viaje c.abg Limited Edition

41600 บาท
ราคาปกติ 59500 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

55 มม.

20 มม.

145 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury Nuevo Viaje c.abg Limited Edition กรอบแว่นตา Frency & Mercury Nuevo Viaje c.abg Limited Edition กรอบแว่นตา Frency & Mercury Nuevo Viaje c.abg Limited Edition กรอบแว่นตา Frency & Mercury Nuevo Viaje c.abg Limited Edition กรอบแว่นตา Frency & Mercury Nuevo Viaje c.abg Limited Edition กรอบแว่นตา Frency & Mercury Nuevo Viaje c.abg Limited Edition

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MCM
รุ่น : 103S 714 54
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 57 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ , การ์ดรับประกัน
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 55

กรอบแว่นตา MCM 103S 714 54

9600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

55 มม.

กรอบแว่นตา MCM 103S 714 54 กรอบแว่นตา MCM 103S 714 54 กรอบแว่นตา MCM 103S 714 54 กรอบแว่นตา MCM 103S 714 54 กรอบแว่นตา MCM 103S 714 54 กรอบแว่นตา MCM 103S 714 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GENTLE MONSTER
รุ่น : Roman Holiday c.01
วัสดุ : พลาสติก
เลนส์ : ปรอท blue mirror
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ , การ์ดรับประกัน
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 60

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Roman Holiday c.01

9800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

56 มม.

21 มม.

145 มม.

60 มม.

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Roman Holiday c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Roman Holiday c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Roman Holiday c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Roman Holiday c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Roman Holiday c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Roman Holiday c.01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GENTLE MONSTER
รุ่น : Core612 c.01
วัสดุ : พลาสติก
เลนส์ : ปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ , การ์ดรับประกัน
การรับประกัน : 1 ปี

Size

กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Core612 c.01

10500 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

52 มม.

20 มม.

150 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Core612 c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Core612 c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Core612 c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Core612 c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Core612 c.01 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Core612 c.01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GENTLE MONSTER
รุ่น : Fame c.03 mirror
วัสดุ : ไทเทเนียม
เลนส์ : ปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ , การ์ดรับประกัน
การรับประกัน : 1 ปี

Size

กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 149
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03

11600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

19 มม.

149 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GENTLE MONSTER
รุ่น : Lovesome one C.p6
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : ปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ , การ์ดรับประกัน
การรับประกัน : 1 ปี

Size

กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 62

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Lovesome one C.p6

9800 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

56 มม.

20 มม.

150 มม.

62 มม.

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Lovesome one C.p6 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Lovesome one C.p6 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Lovesome one C.p6 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Lovesome one C.p6 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Lovesome one C.p6 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Lovesome one C.p6

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : PGL/3/I6/T 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super PGL/3/I6/T 56

9800 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

56 มม.

19 มม.

145 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Super PGL/3/I6/T 56 กรอบแว่นตา Super PGL/3/I6/T 56 กรอบแว่นตา Super PGL/3/I6/T 56 กรอบแว่นตา Super PGL/3/I6/T 56 กรอบแว่นตา Super PGL/3/I6/T 56 กรอบแว่นตา Super PGL/3/I6/T 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : KKI/3/A6/M 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52

8500 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52 กรอบแว่นตา Super KKI/3/A6/M 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : F96/3/I6/T 61
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super F96/3/I6/T 61

9800 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

61 มม.

14 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Super F96/3/I6/T 61 กรอบแว่นตา Super F96/3/I6/T 61 กรอบแว่นตา Super F96/3/I6/T 61 กรอบแว่นตา Super F96/3/I6/T 61 กรอบแว่นตา Super F96/3/I6/T 61 กรอบแว่นตา Super F96/3/I6/T 61

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : EKK/3/I6/T 58
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58

10150 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

20 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58 กรอบแว่นตา Super EKK/3/I6/T 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Super
รุ่น : 73Q/3/C6/R 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Super 73Q/3/C6/R 51

9800 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา Super 73Q/3/C6/R 51 กรอบแว่นตา Super 73Q/3/C6/R 51 กรอบแว่นตา Super 73Q/3/C6/R 51 กรอบแว่นตา Super 73Q/3/C6/R 51 กรอบแว่นตา Super 73Q/3/C6/R 51 กรอบแว่นตา Super 73Q/3/C6/R 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : House of Holland
รุ่น : Cagefighters 1511190
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา House of Holland Cagefighters 1511190

6400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

44 มม.

18 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา House of Holland Cagefighters 1511190 กรอบแว่นตา House of Holland Cagefighters 1511190 กรอบแว่นตา House of Holland Cagefighters 1511190 กรอบแว่นตา House of Holland Cagefighters 1511190 กรอบแว่นตา House of Holland Cagefighters 1511190 กรอบแว่นตา House of Holland Cagefighters 1511190

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : House of Holland
รุ่น : Brow beater 1411178
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 41 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา House of Holland Brow beater 1411178

6400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

58 มม.

18 มม.

145 มม.

58 มม.

กรอบแว่นตา House of Holland Brow beater 1411178 กรอบแว่นตา House of Holland Brow beater 1411178 กรอบแว่นตา House of Holland Brow beater 1411178 กรอบแว่นตา House of Holland Brow beater 1411178 กรอบแว่นตา House of Holland Brow beater 1411178 กรอบแว่นตา House of Holland Brow beater 1411178

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 8056 175/6Q 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/6Q 49

6800 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

22 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/6Q 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/6Q 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/6Q 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/6Q 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/6Q 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/6Q 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 8056 175/55 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/55 49

6800 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

22 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/55 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/55 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/55 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/55 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/55 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 175/55 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 8056 176/30 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 176/30 51

6800 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

51 มม.

22 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 176/30 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 176/30 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 176/30 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 176/30 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 176/30 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 8056 176/30 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9272-06
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9272-06

4200 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

56 มม.

17 มม.

144 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9272-06 กรอบแว่นตา Oakley OO9272-06 กรอบแว่นตา Oakley OO9272-06 กรอบแว่นตา Oakley OO9272-06 กรอบแว่นตา Oakley OO9272-06 กรอบแว่นตา Oakley OO9272-06

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 4256-F 6092/3R Small
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 4256-F 6092/3R Small

5000 บาท
ราคาปกติ 7150 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

47 มม.

20 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 4256-F 6092/3R Small กรอบแว่นตา Rayban RB 4256-F 6092/3R Small กรอบแว่นตา Rayban RB 4256-F 6092/3R Small กรอบแว่นตา Rayban RB 4256-F 6092/3R Small กรอบแว่นตา Rayban RB 4256-F 6092/3R Small กรอบแว่นตา Rayban RB 4256-F 6092/3R Small

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9270-03
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9270-03

5700 บาท
ราคาปกติ 8150 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

79 มม.

16 มม.

121 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9270-03 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-03 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-03 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-03 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-03 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9270-04
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9270-04

6000 บาท
ราคาปกติ 8550 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

79 มม.

16 มม.

121 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9270-04 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-04 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-04 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-04 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-04 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-04

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : raf s. electric green
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic berlin raf s. electric green

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

61 มม.

14 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา ic berlin raf s. electric green กรอบแว่นตา ic berlin raf s. electric green กรอบแว่นตา ic berlin raf s. electric green กรอบแว่นตา ic berlin raf s. electric green กรอบแว่นตา ic berlin raf s. electric green กรอบแว่นตา ic berlin raf s. electric green

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : guenther n. fashion silver
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

59 มม.

15 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. fashion silver

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : raf s. sun gold
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic berlin raf s.

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

61 มม.

14 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s. กรอบแว่นตา ic berlin raf s.

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8610 A C.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 33 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8610 A C.3

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

59 มม.

15 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8610 A C.3 กรอบแว่นตา Porsche design P8610 A C.3 กรอบแว่นตา Porsche design P8610 A C.3 กรอบแว่นตา Porsche design P8610 A C.3 กรอบแว่นตา Porsche design P8610 A C.3 กรอบแว่นตา Porsche design P8610 A C.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO6035-04 56
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO6035-04 56

14000 บาท
ราคาปกติ 20000 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

56 มม.

20 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO6035-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-04 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Bluem Col.02 56
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56

4700 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Bluem Col.05 56
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56

4700 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Evita Col.03 53
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53

4700 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

53 มม.

21 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Minetta Col.02 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55

4700 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

55 มม.

19 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Johanson Col.09 60
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60

4700 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

60 มม.

17 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Jeremy Col.01 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51

4700 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Jeremy Col.04 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51

4700 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Matsuda
รุ่น : M1013 MBK
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Matsuda M1013 MBK

19250 บาท
ราคาปกติ 27500 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

51 มม.

19 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Matsuda M1013 MBK กรอบแว่นตา Matsuda M1013 MBK กรอบแว่นตา Matsuda M1013 MBK กรอบแว่นตา Matsuda M1013 MBK กรอบแว่นตา Matsuda M1013 MBK กรอบแว่นตา Matsuda M1013 MBK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Markus t
รุ่น : D620
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Markus T D620

14800 บาท
ราคาปกติ 16250 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

50 มม.

19 มม.

150 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : M2066S 600
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2066S 600

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2066S 600 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2066S 600 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2066S 600 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2066S 600 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2066S 600 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS M2066S 600

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9314-05 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9314-05 56

5600 บาท
ราคาปกติ 8000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

56 มม.

20 มม.

141 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9314-05 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-05 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-05 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-05 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-05 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-05 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9314-03 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9314-03 56

5600 บาท
ราคาปกติ 8000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

56 มม.

20 มม.

141 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9314-03 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-03 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-03 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-03 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-03 56 กรอบแว่นตา Oakley OO9314-03 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO6019-03 42
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO6019-03 42

14000 บาท
ราคาปกติ 20000 บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

42 มม.

29 มม.

151 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO6019-03 42 กรอบแว่นตา Oakley OO6019-03 42 กรอบแว่นตา Oakley OO6019-03 42 กรอบแว่นตา Oakley OO6019-03 42 กรอบแว่นตา Oakley OO6019-03 42 กรอบแว่นตา Oakley OO6019-03 42

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO6035-02
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO6035-02

14000 บาท
ราคาปกติ 20000 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

58 มม.

20 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO6035-02 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-02 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-02 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-02 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-02 กรอบแว่นตา Oakley OO6035-02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO4106-01
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01

9000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

16 มม.

136 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01 กรอบแว่นตา Oakley OO4106-01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9270-01
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9270-01

7000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

149 มม.

76 มม.

16 มม.

121 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9270-01 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-01 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-01 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-01 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-01 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9270-09
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9270-09

7100 บาท
ราคาปกติ 10125 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

75 มม.

16 มม.

121 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9270-09 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-09 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-09 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-09 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-09 กรอบแว่นตา Oakley OO9270-09

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO4088-04 56
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO4088-04 56

7000 บาท
ราคาปกติ 9500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

19 มม.

121 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO4088-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO4088-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO4088-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO4088-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO4088-04 56 กรอบแว่นตา Oakley OO4088-04 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 278/S 040YA
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 30 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 278/S 040YA

3990 บาท
7990 บาท
ราคาปกติ 14000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

85 มม.

17 มม.

125 มม.

54 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 278/S 040YA กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 278/S 040YA กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 278/S 040YA กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 278/S 040YA กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 278/S 040YA กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 278/S 040YA

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : M 3001 C:B 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  24  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47

13900 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

47 มม.

25 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock Claudia schiffer
รุ่น : Oak C1001 C Cat.2
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Oak C1001 C Cat.2

3600 บาท
ราคาปกติ 5200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

62 มม.

11 มม.

135 มม.

55 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Oak C1001 C Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Oak C1001 C Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Oak C1001 C Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Oak C1001 C Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Oak C1001 C Cat.2 กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Oak C1001 C Cat.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3016 1145/17 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/17 49

4800 บาท
ราคาปกติ 6850 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

21 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/17 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/17 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/17 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/17 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/17 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/17 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3025 003/40 62
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 003/40 62

4800 บาท
ราคาปกติ 6850 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

62 มม.

14 มม.

140 มม.

53 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 003/40 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 003/40 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 003/40 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 003/40 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 003/40 62 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 003/40 62

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3016 1145/30 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/30 51

4800 บาท
ราคาปกติ 6850 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3016 1145/30 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3025 167/1M 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 167/1M 58

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 167/1M 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 167/1M 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 167/1M 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 167/1M 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 167/1M 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 167/1M 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CKJ4145 020 60
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ4145 020 60

2900 บาท
4600 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

60 มม.

12 มม.

135 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ4145 020 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ4145 020 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ4145 020 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ4145 020 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ4145 020 60 กรอบแว่นตา Calvin Klein CKJ4145 020 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Sunday Somewhere
รุ่น : Raine 088-GOL 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Raine 088-GOL 53

10200 บาท
ราคาปกติ 14600 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

53 มม.

23 มม.

145 มม.

53 มม.

กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Raine 088-GOL 53 กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Raine 088-GOL 53 กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Raine 088-GOL 53 กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Raine 088-GOL 53 กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Raine 088-GOL 53 กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Raine 088-GOL 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mont Blanc
รุ่น : MB 595S 16A 60
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 595S 16A 60

10400 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

60 มม.

15 มม.

145 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 595S 16A 60 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 595S 16A 60 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 595S 16A 60 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 595S 16A 60 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 595S 16A 60 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 595S 16A 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3025 112/93 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58

4300 บาท
ราคาปกติ 6850 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58 กรอบแว่นตา Rayban RB 3025 112/93 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 3517 001/30 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : พับได้ – ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51

6800 บาท
ราคาปกติ 12250 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

51 มม.

22 มม.

140 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 3517 001/30 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 4246 988/2X 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246 988/2X 51

4800 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

51 มม.

19 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246 988/2X 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246 988/2X 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246 988/2X 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246 988/2X 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246 988/2X 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246 988/2X 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Sunday somewhere
รุ่น : Yetti 037-DCT 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Sunday somewhere

11100 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

23 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere กรอบแว่นตา Sunday somewhere

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : MAS4001 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ :แว่นกันแดด ,  DEMO LENS+CLIP ON
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    33  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49

14000 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

49 มม.

21 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : M 9008 C:B 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    23  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

MASSADA_9008 4 MASSADA_9008 MASSADA_9008 2 MASSADA_9008 3

 

กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47

13900 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

47 มม.

22 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : M 3004 C:TT 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47

13400 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

47 มม.

23 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :MATSUDA
รุ่น : M3044 – BGMBK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :   26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M3044 – BGMBK

17500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M3044 – BGMBK กรอบแว่นตา MATSUDA M3044 – BGMBK กรอบแว่นตา MATSUDA M3044 – BGMBK กรอบแว่นตา MATSUDA M3044 – BGMBK กรอบแว่นตา MATSUDA M3044 – BGMBK กรอบแว่นตา MATSUDA M3044 – BGMBK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Pebble beach Col.03
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03

4700 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

54 มม.

20 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Wonderful Col.02
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 44 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02

4700 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

56 มม.

21 มม.

145 มม.

53 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : guenther n. sun gold
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. sun gold

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

59 มม.

15 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. sun gold กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. sun gold กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. sun gold กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. sun gold กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. sun gold กรอบแว่นตา ic berlin guenther n. sun gold

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ic berlin
รุ่น : 131 obstallee gun metal
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal

14000 บาท
ราคาปกติ 28000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

23 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal กรอบแว่นตา ic berlin 131 obstallee gun metal

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9274-03 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55

6650 บาท
ราคาปกติ 9500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

16 มม.

137 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55 กรอบแว่นตา Oakley OO9274-03 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TRU TRUSSARDI
รุ่น : TR 12906 SI
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา TRU TRUSSARDI TR 12906 SI

4900 บาท
ราคาปกติ 7000 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

64 มม.

11 มม.

135 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา TRU TRUSSARDI TR 12906 SI กรอบแว่นตา TRU TRUSSARDI TR 12906 SI กรอบแว่นตา TRU TRUSSARDI TR 12906 SI กรอบแว่นตา TRU TRUSSARDI TR 12906 SI กรอบแว่นตา TRU TRUSSARDI TR 12906 SI กรอบแว่นตา TRU TRUSSARDI TR 12906 SI

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OO9269-08 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OO9269-08 57

5000 บาท
ราคาปกติ 7200 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

57 มม.

17 มม.

141 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OO9269-08 57 กรอบแว่นตา Oakley OO9269-08 57 กรอบแว่นตา Oakley OO9269-08 57 กรอบแว่นตา Oakley OO9269-08 57 กรอบแว่นตา Oakley OO9269-08 57 กรอบแว่นตา Oakley OO9269-08 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Nature Eyes
รุ่น : NW142 W2 49-20 1214
วัสดุ : Wood
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214

7200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

49 มม.

20 มม.

142 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214 กรอบแว่นตา Nature Eyes NW142 W2 49-20 1214

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58

4800 บาท
ราคาปกติ 12100 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 001/3E 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K

4800 บาท
ราคาปกติ 6200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATOR LARGE METAL 167/4K

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR LARGE METAL W3277
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277

4800 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 AVIATORLARGEMETAL W3277

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB4171-F ERIKA 601/55
วัสดุ : PIastic – Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB4171-F ERIKA 601/55

4300 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

54 มม.

18 มม.

150 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB4171-F ERIKA 601/55 กรอบแว่นตา Rayban RB4171-F ERIKA 601/55 กรอบแว่นตา Rayban RB4171-F ERIKA 601/55 กรอบแว่นตา Rayban RB4171-F ERIKA 601/55 กรอบแว่นตา Rayban RB4171-F ERIKA 601/55 กรอบแว่นตา Rayban RB4171-F ERIKA 601/55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Radarlock OO9181-35
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley Radarlock OO9181-35

9000 บาท
ราคาปกติ 12975 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

80 มม.

16 มม.

131 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Radarlock OO9181-35 กรอบแว่นตา Oakley Radarlock OO9181-35 กรอบแว่นตา Oakley Radarlock OO9181-35 กรอบแว่นตา Oakley Radarlock OO9181-35 กรอบแว่นตา Oakley Radarlock OO9181-35 กรอบแว่นตา Oakley Radarlock OO9181-35

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 167/2K 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 167/2K 58

4800 บาท
ราคาปกติ 6200 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 167/2K 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 167/2K 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 167/2K 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 167/2K 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 167/2K 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 167/2K 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3447 112/Z2 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB3447 112/Z2 50

4800 บาท
ราคาปกติ 7100 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

50 มม.

21 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3447 112/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 112/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 112/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 112/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 112/Z2 50 กรอบแว่นตา Rayban RB3447 112/Z2 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : CLIPARTHUR Gold 48
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
อุปกรณ์ : ซองหนัง
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT CLIPARTHUR Gold 48

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

- มม.

48 มม.

- มม.

- มม.

- มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT CLIPARTHUR Gold 48 กรอบแว่นตา MOSCOT CLIPARTHUR Gold 48 กรอบแว่นตา MOSCOT CLIPARTHUR Gold 48 กรอบแว่นตา MOSCOT CLIPARTHUR Gold 48 กรอบแว่นตา MOSCOT CLIPARTHUR Gold 48 กรอบแว่นตา MOSCOT CLIPARTHUR Gold 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : ARMANI
รุ่น : EA 9854/S R80VZ
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา ARMANI EA 9854/S R80VZ

3990 บาท
ราคาปกติ 7990 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

20 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา ARMANI EA 9854/S R80VZ กรอบแว่นตา ARMANI EA 9854/S R80VZ กรอบแว่นตา ARMANI EA 9854/S R80VZ กรอบแว่นตา ARMANI EA 9854/S R80VZ กรอบแว่นตา ARMANI EA 9854/S R80VZ กรอบแว่นตา ARMANI EA 9854/S R80VZ

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 8568 Col.SC20
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดปรอทสีดำ
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

1603mattdamontopKicking back in West Hollywood, Matt Damon has been spotted wearing his LINDBERG sunnies on numerous occasions. Seems like a natural bourne fit.

 

กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

62 มม.

13 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M5026 A
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A

7000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

61 มม.

14 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น : 009153-03
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา OAKLEY 009153-03

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

62 มม.

15 มม.

133 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY 009153-03 กรอบแว่นตา OAKLEY 009153-03 กรอบแว่นตา OAKLEY 009153-03 กรอบแว่นตา OAKLEY 009153-03 กรอบแว่นตา OAKLEY 009153-03 กรอบแว่นตา OAKLEY 009153-03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Radarlock Path (A) Polished white+red iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : red iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

.

กรอบแว่นตา Oakley Radarlock Path (A) Polished white+red iridium

8700 บาท
ราคาปกติ 12475 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

80 มม.

16 มม.

131 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Radarlock Path (A) Polished white+red iridium กรอบแว่นตา Oakley Radarlock Path (A) Polished white+red iridium กรอบแว่นตา Oakley Radarlock Path (A) Polished white+red iridium กรอบแว่นตา Oakley Radarlock Path (A) Polished white+red iridium กรอบแว่นตา Oakley Radarlock Path (A) Polished white+red iridium กรอบแว่นตา Oakley Radarlock Path (A) Polished white+red iridium

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Frogskins Matte White Vlolet Iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Vlolet Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

.

กรอบแว่นตา OakleyFrogskins Matte White Vlolet Iridium

4200 บาท
ราคาปกติ 5900 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

17 มม.

138 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา OakleyFrogskins Matte White Vlolet Iridium กรอบแว่นตา OakleyFrogskins Matte White Vlolet Iridium กรอบแว่นตา OakleyFrogskins Matte White Vlolet Iridium กรอบแว่นตา OakleyFrogskins Matte White Vlolet Iridium กรอบแว่นตา OakleyFrogskins Matte White Vlolet Iridium กรอบแว่นตา OakleyFrogskins Matte White Vlolet Iridium

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Flak Jacket Polished Black Jade Iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Jade Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

.

กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Jade Iridium

5500 บาท
ราคาปกติ 7975 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

63 มม.

14 มม.

133 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Jade Iridium กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Jade Iridium กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Jade Iridium กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Jade Iridium กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Jade Iridium กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Jade Iridium

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Flak Jacket Polished Black Prizm Golf
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Prizm Golf
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

.

กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Prizm Golf

5900 บาท
ราคาปกติ 8490 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

63 มม.

14 มม.

133 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Prizm Golf กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Prizm Golf กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Prizm Golf กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Prizm Golf กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Prizm Golf กรอบแว่นตา OakleyFlak Jacket Polished Black Prizm Golf

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Prada
รุ่น : SPS55P ROU 2D2
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอทส้ม
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Prada SPS55P ROU 2D2

8900 บาท
ราคาปกติ 12400 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

63 มม.

14 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Prada SPS55P ROU 2D2 กรอบแว่นตา Prada SPS55P ROU 2D2 กรอบแว่นตา Prada SPS55P ROU 2D2 กรอบแว่นตา Prada SPS55P ROU 2D2 กรอบแว่นตา Prada SPS55P ROU 2D2 กรอบแว่นตา Prada SPS55P ROU 2D2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : VOGUE
รุ่น : VO3919D 848/6Q
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Piastic
บานพับ : ไม่มีมีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 848/6Q

3990 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

57 มม.

17 มม.

135 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 848/6Q กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 848/6Q กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 848/6Q กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 848/6Q กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 848/6Q กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 848/6Q

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : VOGUE
รุ่น : VO3919D 352S/55
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Piastic
บานพับ : ไม่มีมีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 352S/55

3990 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

57 มม.

17 มม.

135 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 352S/55 กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 352S/55 กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 352S/55 กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 352S/55 กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 352S/55 กรอบแว่นตา VOGUE VO3919D 352S/55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK1157S 170
วัสดุ : Metal
เลนส์ : ปรอทกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK1157S 170

4600 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

52 มม.

19 มม.

135 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK1157S 170 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK1157S 170 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK1157S 170 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK1157S 170 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK1157S 170 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK1157S 170

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : Clip ARTHUR 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอทสีน้ำตาล
อุปกรณ์ : ซองหนัง
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT Clip ARTHUR 50

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

- มม.

50 มม.

- มม.

- มม.

- มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT Clip ARTHUR 50 กรอบแว่นตา MOSCOT Clip ARTHUR 50 กรอบแว่นตา MOSCOT Clip ARTHUR 50 กรอบแว่นตา MOSCOT Clip ARTHUR 50 กรอบแว่นตา MOSCOT Clip ARTHUR 50 กรอบแว่นตา MOSCOT Clip ARTHUR 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 112/17
วัสดุ : METAL
เลนส์ : กระจกกันแดดปรอทฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica )

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 112/17

4800 บาท
6200 บาท
ราคาปกติ 13900 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 112/17 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 112/17 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 112/17 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 112/17 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 112/17 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 112/17

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 W3277
วัสดุ : METAL
เลนส์ : กระจกกันแดดปรอทสีเขียว
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica )

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 W3277

4800 บาท
ราคาปกติ 13900 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

58 มม.

14 มม.

125 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 W3277 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 W3277

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Holbrook PolBlk W/24Klridium(Swss)
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : 24k Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Holbrook

6900 บาท
ราคาปกติ 7650 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

18 มม.

137 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Holbrook กรอบแว่นตา Oakley Holbrook กรอบแว่นตา Oakley Holbrook กรอบแว่นตา Oakley Holbrook กรอบแว่นตา Oakley Holbrook กรอบแว่นตา Oakley Holbrook

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : *3 S8651G
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอทฟ้า
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G

7100 บาท
ราคาปกติ 7600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

61 มม.

13 มม.

135 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G กรอบแว่นตา POLICE *3 S8651G

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Twoface Polished Black W/Jade Iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Jade Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Twoface

5000 บาท
ราคาปกติ 5650 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

60 มม.

16 มม.

139 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Twoface กรอบแว่นตา Oakley Twoface กรอบแว่นตา Oakley Twoface กรอบแว่นตา Oakley Twoface กรอบแว่นตา Oakley Twoface กรอบแว่นตา Oakley Twoface

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Holbrook Matte Rootbeer 24k Iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : 24k Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Holbrook oo9244-05

5600 บาท
ราคาปกติ 6250 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

56 มม.

17 มม.

138 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Holbrook oo9244-05 กรอบแว่นตา Oakley Holbrook oo9244-05 กรอบแว่นตา Oakley Holbrook oo9244-05 กรอบแว่นตา Oakley Holbrook oo9244-05 กรอบแว่นตา Oakley Holbrook oo9244-05 กรอบแว่นตา Oakley Holbrook oo9244-05

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Moto GP Deviation Polished Black W/Jade Iridium
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Jade Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Deviation

6200 บาท
ราคาปกติ 6950 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

59 มม.

16 มม.

128 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Deviation กรอบแว่นตา Oakley Deviation กรอบแว่นตา Oakley Deviation กรอบแว่นตา Oakley Deviation กรอบแว่นตา Oakley Deviation กรอบแว่นตา Oakley Deviation

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Square Wire Matte W/Emerald lridium
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Emerald lridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Square Wire

5600 บาท
ราคาปกติ 6250 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

60 มม.

17 มม.

123 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Square Wire กรอบแว่นตา Oakley Square Wire กรอบแว่นตา Oakley Square Wire กรอบแว่นตา Oakley Square Wire กรอบแว่นตา Oakley Square Wire กรอบแว่นตา Oakley Square Wire

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Shaun White Collection Enduro Matte Black 24K Iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : 24K Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Enduro OO9223-03

5600 บาท
ราคาปกติ 6250 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

18 มม.

136 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Enduro OO9223-03 กรอบแว่นตา Oakley Enduro OO9223-03 กรอบแว่นตา Oakley Enduro OO9223-03 กรอบแว่นตา Oakley Enduro OO9223-03 กรอบแว่นตา Oakley Enduro OO9223-03 กรอบแว่นตา Oakley Enduro OO9223-03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Chainlink Matte Black Fire Iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Fire Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Chainlink

5300 บาท
ราคาปกติ 5950 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

57 มม.

17 มม.

138 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Chainlink กรอบแว่นตา Oakley Chainlink กรอบแว่นตา Oakley Chainlink กรอบแว่นตา Oakley Chainlink กรอบแว่นตา Oakley Chainlink กรอบแว่นตา Oakley Chainlink

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : TwoFace Polished Black W/24 Irdium Polarized
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : 24 Irdium Polarized
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley TwoFace

6700 บาท
ราคาปกติ 7550 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

60 มม.

16 มม.

137 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Oakley TwoFace กรอบแว่นตา Oakley TwoFace กรอบแว่นตา Oakley TwoFace กรอบแว่นตา Oakley TwoFace กรอบแว่นตา Oakley TwoFace กรอบแว่นตา Oakley TwoFace

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Fuel Cell Pollshed Black Lnk W/Ruyby Lridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Ruyby Lridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Fuel Cell

5600 บาท
ราคาปกติ 6250 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

60 มม.

19 มม.

130 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Fuel Cell กรอบแว่นตา Oakley Fuel Cell กรอบแว่นตา Oakley Fuel Cell กรอบแว่นตา Oakley Fuel Cell กรอบแว่นตา Oakley Fuel Cell กรอบแว่นตา Oakley Fuel Cell

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Sebastien Loeb Jupiter Sq Matte Black W/+Red Iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Red
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Jupiter

5800 บาท
ราคาปกติ 6550 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

56 มม.

18 มม.

131 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Jupiter กรอบแว่นตา Oakley Jupiter กรอบแว่นตา Oakley Jupiter กรอบแว่นตา Oakley Jupiter กรอบแว่นตา Oakley Jupiter กรอบแว่นตา Oakley Jupiter

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Shaun White Garage Rock Brown Tortoise
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Brown Polarized
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock

7600 บาท
ราคาปกติ 8550 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

55 มม.

19 มม.

144 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Garage Rock Polished Black W/Jade Iridium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Jade Iridium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock

5300 บาท
ราคาปกติ 5950 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

55 มม.

19 มม.

144 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock กรอบแว่นตา Oakley Garage Rock

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : DIESEL
รุ่น : DL0074 C83X
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : ปรอทกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C83X

4600 บาท
ราคาปกติ 8970 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

16 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C83X กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C83X กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C83X กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C83X กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C83X กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C83X

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : DIESEL
รุ่น : DL0074 C01B
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : ปรอทกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C01B

4600 บาท
ราคาปกติ 8970 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

16 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C01B กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C01B กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C01B กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C01B กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C01B กรอบแว่นตา DIESEL DL0074 C01B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : DIESEL
รุ่น : DL0091 C01X
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : ปรอทกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา DIESEL DL0091 C01X

4600 บาท
ราคาปกติ 8970 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

58 มม.

14 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา DIESEL DL0091 C01X กรอบแว่นตา DIESEL DL0091 C01X กรอบแว่นตา DIESEL DL0091 C01X กรอบแว่นตา DIESEL DL0091 C01X กรอบแว่นตา DIESEL DL0091 C01X กรอบแว่นตา DIESEL DL0091 C01X

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB2140 1001/3F 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Mirror Blue Gray Fade
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 48 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 54

4800 บาท
5600 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

54 มม.

18 มม.

148 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 54 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 54 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 54 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 54 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 54 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : *2 S8299COK59
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE *2 S8299COK59

5440 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

61 มม.

15 มม.

130 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา POLICE *2 S8299COK59 กรอบแว่นตา POLICE *2 S8299COK59 กรอบแว่นตา POLICE *2 S8299COK59 กรอบแว่นตา POLICE *2 S8299COK59 กรอบแว่นตา POLICE *2 S8299COK59 กรอบแว่นตา POLICE *2 S8299COK59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : ROCKSTAR131C3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Blue Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3

4200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

12 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB2140 1001/3F 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Mirror Blue Gray Fade
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 47 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (DKSH)

กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 50

4800 บาท
5600 บาท
ราคาปกติ 10045 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

50 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 50 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 50 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 50 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 50 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 50 กรอบแว่นตา Rayban RB2140 1001/3F 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUNPOCKET
รุ่น : SPORTC3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : ปรอทฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, ถุงผ้า
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3

2190 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

18 มม.

125 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3 กรอบแว่นตา SUNPOCKET SPORTC3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUNPOCKET
รุ่น : IIC2
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Blue Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, ถุงผ้า
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SUNPOCKET IIC2

2190 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

53 มม.

18 มม.

125 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา SUNPOCKET IIC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET IIC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET IIC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET IIC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET IIC2 กรอบแว่นตา SUNPOCKET IIC2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 AVIATOR LARGE 112/17 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : ปรอทฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ LUXOTTICA)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58

4800 บาท
6700 บาท
ราคาปกติ 10400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/17 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB3025 Aviator 112/19
วัสดุ : Metal
เลนส์ : ปรอทเขียว
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ LUXOTTICA)

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19

6700 บาท
ราคาปกติ 10400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

135 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19 กรอบแว่นตา Rayban RB3025 Aviator 112/19