รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK 2040F (Divya) T 321813 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2040F (Divya) T 321813 57

3500 บาท
ราคาปกติ 4900 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

57 มม.

17 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2040F (Divya) T 321813 57 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2040F (Divya) T 321813 57 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2040F (Divya) T 321813 57 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2040F (Divya) T 321813 57 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2040F (Divya) T 321813 57 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2040F (Divya) T 321813 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK 2039F (Cornelia) T 322011 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2039F (Cornelia) T 322011 55

3500 บาท
ราคาปกติ 4900 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

18 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2039F (Cornelia) T 322011 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2039F (Cornelia) T 322011 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2039F (Cornelia) T 322011 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2039F (Cornelia) T 322011 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2039F (Cornelia) T 322011 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 2039F (Cornelia) T 322011 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Bluem Col.02 56
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56

4700 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.02 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Bluem Col.05 56
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56

4700 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56 กรอบแว่นตา V SUN Bluem Col.05 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Evita Col.03 53
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53

4700 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

53 มม.

21 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53 กรอบแว่นตา V SUN Evita Col.03 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Vivian Col.01 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Vivian Col.01 55

4700 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

55 มม.

23 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Vivian Col.01 55 กรอบแว่นตา V SUN Vivian Col.01 55 กรอบแว่นตา V SUN Vivian Col.01 55 กรอบแว่นตา V SUN Vivian Col.01 55 กรอบแว่นตา V SUN Vivian Col.01 55 กรอบแว่นตา V SUN Vivian Col.01 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Minetta Col.02 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55

4700 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

55 มม.

19 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55 กรอบแว่นตา V SUN Minetta Col.02 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Johanson Col.09 60
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60

4700 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

60 มม.

17 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60 กรอบแว่นตา V SUN Johanson Col.09 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Jeremy Col.01 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51

4700 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.01 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Jeremy Col.04 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51

4700 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51 กรอบแว่นตา V SUN Jeremy Col.04 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Pebble beach Col.03
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03

4700 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

54 มม.

20 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03 กรอบแว่นตา V SUN Pebble beach Col.03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Wonderful Col.02
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 44 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02

4700 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

56 มม.

21 มม.

145 มม.

53 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02 กรอบแว่นตา V SUN Wonderful Col.02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Lux2 Col.01
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 47 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Lux2 Col.01

4500 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

58 มม.

16 มม.

145 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Lux2 Col.01 กรอบแว่นตา V SUN Lux2 Col.01 กรอบแว่นตา V SUN Lux2 Col.01 กรอบแว่นตา V SUN Lux2 Col.01 กรอบแว่นตา V SUN Lux2 Col.01 กรอบแว่นตา V SUN Lux2 Col.01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE737 col.01
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE737 col.01

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

57 มม.

16 มม.

130 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE737 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE737 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE737 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE737 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE737 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE737 col.01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE729 col.03
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE739 col.01
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.01

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

60 มม.

17 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE729 col.02
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

58 มม.

14 มม.

130 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE729 col.02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE739 col.02
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.02

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

60 มม.

17 มม.

135 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE739 col.02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE742 col.03
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

59 มม.

16 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE734 col.01
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE734 col.01

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

62 มม.

19 มม.

145 มม.

56 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE734 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE734 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE734 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE734 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE734 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE734 col.01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE740 col.04
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.04

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

58 มม.

17 มม.

135 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.04

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE738 col.02
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.02

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

59 มม.

18 มม.

130 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.02 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE742 col.04
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีแดง
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

59 มม.

16 มม.

135 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE742 col.04

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE740 col.01
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.01

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

58 มม.

17 มม.

135 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE740 col.01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : mod.BE738 col.01
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดสีแดง
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.01

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

59 มม.

18 มม.

130 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.01 กรอบแว่นตา BENETTON mod.BE738 col.01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : Crankshaft Polished Black W/Black Irdium
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Black Irdium
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา Oakley Crankshaft

4400 บาท
ราคาปกติ 4950 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

60 มม.

19 มม.

132 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Oakley Crankshaft กรอบแว่นตา Oakley Crankshaft กรอบแว่นตา Oakley Crankshaft กรอบแว่นตา Oakley Crankshaft กรอบแว่นตา Oakley Crankshaft กรอบแว่นตา Oakley Crankshaft

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : ROCKSTAR131C3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Blue Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3

4200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

12 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR131C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : WARRIOR205C3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3

4200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

18 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY WARRIOR205C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : TRIDENT004C3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Brown
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY TRIDENT004C3

4200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY TRIDENT004C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY TRIDENT004C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY TRIDENT004C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY TRIDENT004C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY TRIDENT004C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY TRIDENT004C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : UCB541H00
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON UCB541H00

2900 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

52 มม.

19 มม.

135 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON UCB541H00 กรอบแว่นตา BENETTON UCB541H00 กรอบแว่นตา BENETTON UCB541H00 กรอบแว่นตา BENETTON UCB541H00 กรอบแว่นตา BENETTON UCB541H00 กรอบแว่นตา BENETTON UCB541H00

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : ROCKSTAR115C3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Blue Gray
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3

4200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

12 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3 กรอบแว่นตา SUPERDRY ROCKSTAR115C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : JETSTAR.RXC100
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Blue
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100

4900 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

18 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100 กรอบแว่นตา SUPERDRY.RX JETSTARC100

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GUESS
รุ่น : GU6606NV-48
วัสดุ : พลาสติกเบาพิเศษ, Metal
เลนส์ : Blue Gray Fade
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา GUESS GU6606NV-48

2900 บาท
ราคาปกติ 4800 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

63 มม.

14 มม.

125 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา GUESS GU6606NV-48 กรอบแว่นตา GUESS GU6606NV-48 กรอบแว่นตา GUESS GU6606NV-48 กรอบแว่นตา GUESS GU6606NV-48 กรอบแว่นตา GUESS GU6606NV-48 กรอบแว่นตา GUESS GU6606NV-48