รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 8674 40 6235 60
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Silhouette 8674 40 6235 60

12600 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

60 มม.

19 มม.

130 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 8674 40 6235 60 กรอบแว่นตา Silhouette 8674 40 6235 60 กรอบแว่นตา Silhouette 8674 40 6235 60 กรอบแว่นตา Silhouette 8674 40 6235 60 กรอบแว่นตา Silhouette 8674 40 6235 60 กรอบแว่นตา Silhouette 8674 40 6235 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :MICHAEL KORS
รุ่น : MK 5017 (kendall ll) T 113825 55
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 57

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 5017 (kendall ll) T 113825 55

6100 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

19 มม.

135 มม.

57 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 5017 (kendall ll) T 113825 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 5017 (kendall ll) T 113825 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 5017 (kendall ll) T 113825 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 5017 (kendall ll) T 113825 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 5017 (kendall ll) T 113825 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 5017 (kendall ll) T 113825 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :  8689 60 6240
วัสดุ : Plastic,Titanium
เลนส์ :  กันแดดสีฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240

10500 บาท
ราคาปกติ 17500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 60 6240

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :  8689 40 6235
วัสดุ : Plastic,Titanium
เลนส์ :  กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235

12500 บาท
ราคาปกติ 17500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

18 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8689 40 6235

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :  8153 40 6235
วัสดุ : Plastic,Titanium
เลนส์ :  กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 142
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235

10300 บาท
ราคาปกติ 17250 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

17 มม.

142 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235 กรอบแว่นตา Silhouette 8153 40 6235

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oliver Peoples
รุ่น : OV 1197ST 525253 AFTER MIDNIGHT 49
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 1197ST 525253 AFTER MIDNIGHT 49

13000 บาท
ราคาปกติ 18600 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 1197ST 525253 AFTER MIDNIGHT 49 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 1197ST 525253 AFTER MIDNIGHT 49 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 1197ST 525253 AFTER MIDNIGHT 49 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 1197ST 525253 AFTER MIDNIGHT 49 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 1197ST 525253 AFTER MIDNIGHT 49 กรอบแว่นตา Oliver Peoples OV 1197ST 525253 AFTER MIDNIGHT 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Boston club
รุ่น : Daniel Col.02 49
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Boston club Daniel Col.02 49

9000 บาท
ราคาปกติ 14750 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

49 มม.

18 มม.

138 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Boston club Daniel Col.02 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel Col.02 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel Col.02 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel Col.02 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel Col.02 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel Col.02 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Boston club
รุ่น : Daniel Col.01 49
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดสีฟ้า
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Boston club Daniel col.01 49

9000 บาท
ราคาปกติ 14750 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

49 มม.

18 มม.

138 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Boston club Daniel col.01 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel col.01 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel col.01 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel col.01 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel col.01 49 กรอบแว่นตา Boston club Daniel col.01 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GENTLE MONSTER
รุ่น : Fame c.03 mirror
วัสดุ : ไทเทเนียม
เลนส์ : ปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ , การ์ดรับประกัน
การรับประกัน : 1 ปี

Size

กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 149
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03

11600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

19 มม.

149 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Fame c.03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Cazal
รุ่น : Mod.6007/3 Col.001
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : กันแดดเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Cazal Mod.6007/3 Col.001

9600 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

60 มม.

15 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Cazal Mod.6007/3 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.6007/3 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.6007/3 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.6007/3 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.6007/3 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.6007/3 Col.001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6052 9907
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : กันแดดสีเขียว
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6052 9907

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

45 มม.

20 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6052 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6052 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6052 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6052 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6052 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6052 9907

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6050 9907
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : กันแดดสีชมพู
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6050 9907

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

45 มม.

20 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6050 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6050 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6050 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6050 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6050 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6050 9907

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6053 9907
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6053 9907

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

45 มม.

20 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6053 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6053 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6053 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6053 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6053 9907 กรอบแว่นตา Silhouette 6053 9907

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Julio Edge
รุ่น : ISIZA TGN 51/26
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 29 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Julio Edge6 ISIZA TGN 51/26

3600 บาท
ราคาปกติ 7200 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

51 มม.

26 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Julio Edge6 ISIZA TGN 51/26 กรอบแว่นตา Julio Edge6 ISIZA TGN 51/26 กรอบแว่นตา Julio Edge6 ISIZA TGN 51/26 กรอบแว่นตา Julio Edge6 ISIZA TGN 51/26 กรอบแว่นตา Julio Edge6 ISIZA TGN 51/26 กรอบแว่นตา Julio Edge6 ISIZA TGN 51/26

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Markus T
รุ่น : M655
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Markus T M655

11400 บาท
ราคาปกติ 16250 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

61 มม.

14 มม.

150 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา Markus T M655 กรอบแว่นตา Markus T M655 กรอบแว่นตา Markus T M655 กรอบแว่นตา Markus T M655 กรอบแว่นตา Markus T M655 กรอบแว่นตา Markus T M655

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Markus T
รุ่น : M650
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Markus T M650

11400 บาท
ราคาปกติ 16250 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

58 มม.

14 มม.

150 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Markus T M650 กรอบแว่นตา Markus T M650 กรอบแว่นตา Markus T M650 กรอบแว่นตา Markus T M650 กรอบแว่นตา Markus T M650 กรอบแว่นตา Markus T M650

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Markus t
รุ่น : D620
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Markus T D620

13400 บาท
ราคาปกติ 19100 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

50 มม.

19 มม.

150 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620 กรอบแว่นตา Markus T D620

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : JIMMY Col.10
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens – Clip on
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 8702 50 SC59
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : กันแดดสีเขียว
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 8702 50 SC59

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

50 มม.

21 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 8702 50 SC59 กรอบแว่นตา Lindberg 8702 50 SC59 กรอบแว่นตา Lindberg 8702 50 SC59 กรอบแว่นตา Lindberg 8702 50 SC59 กรอบแว่นตา Lindberg 8702 50 SC59 กรอบแว่นตา Lindberg 8702 50 SC59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock
รุ่น : R1409 B 62
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Rodenstock R1409 B 62

5200 บาท
ราคาปกติ 7400 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

62 มม.

12 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock R1409 B 62 กรอบแว่นตา Rodenstock R1409 B 62 กรอบแว่นตา Rodenstock R1409 B 62 กรอบแว่นตา Rodenstock R1409 B 62 กรอบแว่นตา Rodenstock R1409 B 62 กรอบแว่นตา Rodenstock R1409 B 62

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T52 2019
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

50 มม.

16 มม.

145 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Orgreen
รุ่น : PUSSY GALORE 562
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 26 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Orgreen PUSSY GALORE 562

13900 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

18 มม.

136 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Orgreen PUSSY GALORE 562 กรอบแว่นตา Orgreen PUSSY GALORE 562 กรอบแว่นตา Orgreen PUSSY GALORE 562 กรอบแว่นตา Orgreen PUSSY GALORE 562 กรอบแว่นตา Orgreen PUSSY GALORE 562 กรอบแว่นตา Orgreen PUSSY GALORE 562

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Orgreen
รุ่น : SWEET DREAMS 466
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 29 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466

13900 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

56 มม.

18 มม.

146 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466 กรอบแว่นตา Orgreen SWEET DREAMS 466

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T306 8577 Col.AF07 No.079/49CE
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T306 8577 Col.AF07

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

58 มม.

15 มม.

135 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T306 8577 Col.AF07 กรอบแว่นตา Lindberg T306 8577 Col.AF07 กรอบแว่นตา Lindberg T306 8577 Col.AF07 กรอบแว่นตา Lindberg T306 8577 Col.AF07 กรอบแว่นตา Lindberg T306 8577 Col.AF07 กรอบแว่นตา Lindberg T306 8577 Col.AF07

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Orgreen
รุ่น : CAPOTE 425
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425

13900 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

49 มม.

20 มม.

136 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425 กรอบแว่นตา Orgreen CAPOTE 425

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 8568 Col.SC20
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดปรอทสีดำ
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

1603mattdamontopKicking back in West Hollywood, Matt Damon has been spotted wearing his LINDBERG sunnies on numerous occasions. Seems like a natural bourne fit.

 

กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

62 มม.

13 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20 กรอบแว่นตา Lindberg 8568 Col.SC20

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 8570 Col.AE46
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : กันแดดสีชา – สีน้ำตาล
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 8570 Col.AE46

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

47 มม.

25 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 8570 Col.AE46 กรอบแว่นตา Lindberg 8570 Col.AE46 กรอบแว่นตา Lindberg 8570 Col.AE46 กรอบแว่นตา Lindberg 8570 Col.AE46 กรอบแว่นตา Lindberg 8570 Col.AE46 กรอบแว่นตา Lindberg 8570 Col.AE46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8478
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : กันแดดสีชมพู
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 28 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มีเลนส์กันแดดแถม 1 คู่

Jeffree Star is rocking in Porsche Design shades

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8478

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

66 มม.

10 มม.

135 มม.

59 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8478 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8478 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8478 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8478 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8478 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8478