รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  CATE SW9027 50Z
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 58

กรอบแว่นตา Swarovski CATE SW9027 50Z

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

70 มม.

17 มม.

130 มม.

58 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski CATE SW9027 50Z กรอบแว่นตา Swarovski CATE SW9027 50Z กรอบแว่นตา Swarovski CATE SW9027 50Z กรอบแว่นตา Swarovski CATE SW9027 50Z กรอบแว่นตา Swarovski CATE SW9027 50Z กรอบแว่นตา Swarovski CATE SW9027 50Z

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  CHOCOLAT SW29 20B
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 65
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 57

กรอบแว่นตา Swarovski CHOCOLAT SW29 20B

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

65 มม.

15 มม.

140 มม.

57 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski CHOCOLAT SW29 20B กรอบแว่นตา Swarovski CHOCOLAT SW29 20B กรอบแว่นตา Swarovski CHOCOLAT SW29 20B กรอบแว่นตา Swarovski CHOCOLAT SW29 20B กรอบแว่นตา Swarovski CHOCOLAT SW29 20B กรอบแว่นตา Swarovski CHOCOLAT SW29 20B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  CIARA SW9028 01B
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 65
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 58

กรอบแว่นตา Swarovski CIARA SW9028 01B

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

65 มม.

16 มม.

130 มม.

58 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski CIARA SW9028 01B กรอบแว่นตา Swarovski CIARA SW9028 01B กรอบแว่นตา Swarovski CIARA SW9028 01B กรอบแว่นตา Swarovski CIARA SW9028 01B กรอบแว่นตา Swarovski CIARA SW9028 01B กรอบแว่นตา Swarovski CIARA SW9028 01B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  ASIA SW11 25W
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 58

กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

70 มม.

16 มม.

130 มม.

58 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  ASIA SW11 25W
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 58

กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

70 มม.

16 มม.

130 มม.

58 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W กรอบแว่นตา Swarovski ASIA SW11 25W

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  CARMA SW9042 21B
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 49 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 155
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 57

กรอบแว่นตา Swarovski CARMA SW9042 21B

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

155 มม.

70 มม.

18 มม.

135 มม.

57 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski CARMA SW9042 21B กรอบแว่นตา Swarovski CARMA SW9042 21B กรอบแว่นตา Swarovski CARMA SW9042 21B กรอบแว่นตา Swarovski CARMA SW9042 21B กรอบแว่นตา Swarovski CARMA SW9042 21B กรอบแว่นตา Swarovski CARMA SW9042 21B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  CHOO CHOO SW45 08B
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 155
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 63

กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 08B

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

155 มม.

70 มม.

17 มม.

135 มม.

63 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 08B กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 08B กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 08B กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 08B กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 08B กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 08B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  CHOO CHOO SW45 34F
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 155
เลนส์กว้าง mm 70
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 63

กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 34F

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

155 มม.

70 มม.

17 มม.

1358 มม.

63 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 34F กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 34F กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 34F กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 34F กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 34F กรอบแว่นตา Swarovski CHOO CHOO SW45 34F

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  COQUETTE SW38 09Z
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 11
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 62

กรอบแว่นตา Swarovski COQUETTE SW38 09Z

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

60 มม.

11 มม.

135 มม.

62 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski COQUETTE SW38 09Z กรอบแว่นตา Swarovski COQUETTE SW38 09Z กรอบแว่นตา Swarovski COQUETTE SW38 09Z กรอบแว่นตา Swarovski COQUETTE SW38 09Z กรอบแว่นตา Swarovski COQUETTE SW38 09Z กรอบแว่นตา Swarovski COQUETTE SW38 09Z

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  CLEO SW9030 24C
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 70

กรอบแว่นตา Swarovski CLEO SW9030 24C

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

70 มม.

14 มม.

140 มม.

59 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski CLEO SW9030 24C กรอบแว่นตา Swarovski CLEO SW9030 24C กรอบแว่นตา Swarovski CLEO SW9030 24C กรอบแว่นตา Swarovski CLEO SW9030 24C กรอบแว่นตา Swarovski CLEO SW9030 24C กรอบแว่นตา Swarovski CLEO SW9030 24C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  BEAUTIFUL SW22 722
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 70

กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 722

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

70 มม.

13 มม.

130 มม.

60 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 722 กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 722 กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 722 กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 722 กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 722 กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 722

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น :  BEAUTIFUL SW22 O1B
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 70

กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 O1B

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

70 มม.

13 มม.

130 มม.

60 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 O1B กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 O1B กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 O1B กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 O1B กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 O1B กรอบแว่นตา Swarovski BEAUTIFUL SW22 O1B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : AVA SW8 21W
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 54 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 155
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 75

กรอบแว่นตา Swarovski AVA SW8 21W

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

155 มม.

75 มม.

17 มม.

135 มม.

60 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski AVA SW8 21W กรอบแว่นตา Swarovski AVA SW8 21W กรอบแว่นตา Swarovski AVA SW8 21W กรอบแว่นตา Swarovski AVA SW8 21W กรอบแว่นตา Swarovski AVA SW8 21W กรอบแว่นตา Swarovski AVA SW8 21W