รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : Hansi col F9 Gold 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 53

กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58

17500 บาท
ราคาปกติ 21900 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

58 มม.

14 มม.

140 มม.

53 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58 กรอบแว่นตา MYKITA Hansi col F9 Gold 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : DAMIR DORA SIRU 41
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีน้ำตาล
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 41
เลนส์ห่างกัน  mm 30
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา MYKITA DAMIR DORA SIRU 41

19200 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

41 มม.

30 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA DAMIR DORA SIRU 41 กรอบแว่นตา MYKITA DAMIR DORA SIRU 41 กรอบแว่นตา MYKITA DAMIR DORA SIRU 41 กรอบแว่นตา MYKITA DAMIR DORA SIRU 41 กรอบแว่นตา MYKITA DAMIR DORA SIRU 41 กรอบแว่นตา MYKITA DAMIR DORA SIRU 41

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : NO1 SUN WES 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58

17500 บาท
ราคาปกติ 21900 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

58 มม.

14 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58 กรอบแว่นตา MYKITA NO1 SUN WES 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : bernhard willhelm URSULA 54
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 125
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54

19000 บาท
ราคาปกติ 23800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

54 มม.

20 มม.

125 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54 กรอบแว่นตา MYKITA bernhard willhelm URSULA 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MYKITA
รุ่น : LITE SUN AIRA 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52

16400 บาท
ราคาปกติ 20500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52 กรอบแว่นตา MYKITA LITE SUN AIRA 52