Mercedes Benz จากยี่ห้อรถหรูที่ใครๆ ก็ใฝ่ฝันอยากจะมีไว้สักคัน มาสู่กรอบแว่นตาแบรนด์ Mercedes Benz มักทำให้ผู้ที่ได้เห็นเป็นครั้งแรกต้องประหลาดใจ แต่เมื่อมองที่ตัวงานอีกครั้งก็คงเข้าใจได้ว่าเนื้องานของตัวแว่นตา Mercedes Benz มีความสวยงามไม่ได้ต่างอะไรกับรถยนต์เลยทีเดียว มาตรฐานของแว่นตาบอกได้เลยมาดูมีระดับ ทำให้ผู้ใส่ดูภูมิฐาน ดูมีฐานะได้อย่างไม่มีที่ติ งานละเอียด ทนทาน น้ำหนักกำลังพอดี ที่สำคัญสีของวัสดุที่ใช้แตกต่างจากแบรนด์อื่น ดูเงางามแบบที่ไม่มากจนเกินไป ทำให้ใส่แล้วดูน่าเชื่อถือ สมควรกับการซื้อไว้ใช้

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M5026 C Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 61
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 C Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

61 มม.

14 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 C Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1038 B Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 B Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1038 D Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 D Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M5029 A Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 A Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

59 มม.

15 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 A Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M5029 C Cat.2
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

59 มม.

15 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5029 C Cat.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1043 D Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีชา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 64
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 D Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

64 มม.

12 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 D Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M7004 A Cat.3
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M7004 A Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

59 มม.

15 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M7004 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M7004 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M7004 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M7004 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M7004 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M7004 A Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1043 C Cat.3
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 64
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 C Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

64 มม.

12 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 C Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1043 C Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1038 A Cat.3
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 A Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1038 C Cat.2
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1038 C Cat.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1035 D Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

59 มม.

14 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 D Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1035 B Cat.3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 B Cat.3

7000 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

59 มม.

14 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 B Cat.3 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1035 B Cat.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M1034 A
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1034 A

7000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

62 มม.

13 มม.

140 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1034 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1034 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1034 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1034 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1034 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M1034 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M5028 C
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีเทาดำ
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5028 C

7000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

60 มม.

13 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5028 C กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5028 C กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5028 C กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5028 C กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5028 C กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5028 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M5026 A
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A

7000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

61 มม.

14 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M5026 A