รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dior
รุ่น : Blacktie10N 00N 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 146
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00N 55

3900 บาท
ราคาปกติ 19000 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

55 มม.

17 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00N 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00N 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00N 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00N 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00N 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00N 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dior
รุ่น : Blacktie10N 01F 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 146
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 01F 55

3900 บาท
ราคาปกติ 19000 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

55 มม.

17 มม.

135 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 01F 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 01F 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 01F 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 01F 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 01F 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 01F 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dior
รุ่น : Blacktie10N 00H 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00H 55

3900 บาท
ราคาปกติ 19000 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

55 มม.

17 มม.

135 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00H 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00H 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00H 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00H 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00H 55 กรอบแว่นตา Dior Blacktie10N 00H 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : Lemtosh 52 Col.Tortoise
วัสดุ :  Plastic
เลนส์ :  Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 149
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 24
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Tortoise

7500 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

149 มม.

52 มม.

24 มม.

150 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Tortoise กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Tortoise กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Tortoise กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Tortoise กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Tortoise กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Tortoise

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : Lemtosh 52 Col.Black
วัสดุ :  Plastic
เลนส์ :  Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 149
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 24
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Black

7500 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

149 มม.

52 มม.

24 มม.

150 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot Lemtosh 52 Col.Black

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Howland Mgitl 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49

8600 บาท
ราคาปกติ 17200 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

49 มม.

23 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Chloe
รุ่น : CE2698 219 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 51

กรอบแว่นตา Chloe CE2698 219 54

8400 บาท
ราคาปกติ 12000 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

54 มม.

19 มม.

140 มม.

51 มม.

กรอบแว่นตา Chloe CE2698 219 54 กรอบแว่นตา Chloe CE2698 219 54 กรอบแว่นตา Chloe CE2698 219 54 กรอบแว่นตา Chloe CE2698 219 54 กรอบแว่นตา Chloe CE2698 219 54 กรอบแว่นตา Chloe CE2698 219 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Salvatore Ferragamo
รุ่น : SF2772A 001 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2772A 001 55

7900 บาท
ราคาปกติ 11250 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2772A 001 55 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2772A 001 55 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2772A 001 55 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2772A 001 55 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2772A 001 55 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2772A 001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 7789O NG 030 56
วัสดุ :P lastic ,Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56

13700 บาท
ราคาปกติ 22800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น : OX5113-0156 satin black 56
วัสดุ : Titanium,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 148
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56

5900 บาท
ราคาปกติ 7100 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

56 มม.

18 มม.

135 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6024 A 60
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 A 60

6200 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

60 มม.

15 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 A 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 A 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 A 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 A 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 A 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 A 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52

5650 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SILHOUETTE
รุ่น : 5458 61 6060 55
วัสดุ : Plastic , Titanium
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55

8100 บาท
ราคาปกติ 13500 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MCM
รุ่น : MCM2634A 222  52
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 146
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 222 52

5200 บาท
ราคาปกติ 8850 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

52 มม.

21 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 222 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 222 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 222 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 222 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 222 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 222 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MCM
รุ่น : MCM2634A 212  52
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 212 52

5200 บาท
ราคาปกติ 8850 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

52 มม.

21 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 212 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 212 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 212 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 212 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 212 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 212 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MCM
รุ่น : MCM2634A 001 52
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 001 52

5200 บาท
ราคาปกติ 8850 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

52 มม.

21 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 001 52 กรอบแว่นตา MCM MCM2634A 001 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-707-C-TKT-BLK 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50

26000 บาท
ราคาปกติ 32500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

50 มม.

21 มม.

141 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-707-C-TKT-BLK 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50

26000 บาท
ราคาปกติ 32500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

50 มม.

21 มม.

141 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dita
รุ่น : Statesman Five DRX 2088 A BLK GLD 53
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Dita Statesman Five DRX 2088 A BLK GLD 53

30200 บาท
ราคาปกติ 37800 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

53 มม.

18 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Dita Statesman Five DRX 2088 A BLK GLD 53 กรอบแว่นตา Dita Statesman Five DRX 2088 A BLK GLD 53 กรอบแว่นตา Dita Statesman Five DRX 2088 A BLK GLD 53 กรอบแว่นตา Dita Statesman Five DRX 2088 A BLK GLD 53 กรอบแว่นตา Dita Statesman Five DRX 2088 A BLK GLD 53 กรอบแว่นตา Dita Statesman Five DRX 2088 A BLK GLD 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dita
รุ่น : Statesman Three DRX 2064 E NVY GLD 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 147
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 E NVY GLD 55

30200 บาท
ราคาปกติ 37800 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

55 มม.

18 มม.

147 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 E NVY GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 E NVY GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 E NVY GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 E NVY GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 E NVY GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 E NVY GLD 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dita
รุ่น : Nomad DRX 2080 D NVY GLD 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Dita Nomad DRX 2080 D NVY GLD 51

23400 บาท
ราคาปกติ 29300 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Dita Nomad DRX 2080 D NVY GLD 51 กรอบแว่นตา Dita Nomad DRX 2080 D NVY GLD 51 กรอบแว่นตา Dita Nomad DRX 2080 D NVY GLD 51 กรอบแว่นตา Dita Nomad DRX 2080 D NVY GLD 51 กรอบแว่นตา Dita Nomad DRX 2080 D NVY GLD 51 กรอบแว่นตา Dita Nomad DRX 2080 D NVY GLD 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dita
รุ่น : Statesman Three DRX 2064 B BLK GLD 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 150
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 147
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 B BLK GLD 55

30200 บาท
ราคาปกติ 37800 บาท

>> รายละเอียด

150 มม.

55 มม.

18 มม.

147 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 B BLK GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 B BLK GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 B BLK GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 B BLK GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 B BLK GLD 55 กรอบแว่นตา Dita Statesman Three DRX 2064 B BLK GLD 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dita
รุ่น : Ash DRX 2073 E NVY GLD 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , Clipon เลนส์กันแดดสีเขียว
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 148
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Dita Ash DRX 2073 E NVY GLD 49

24100 บาท
ราคาปกติ 30100 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

49 มม.

21 มม.

148 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Dita Ash DRX 2073 E NVY GLD 49 กรอบแว่นตา Dita Ash DRX 2073 E NVY GLD 49 กรอบแว่นตา Dita Ash DRX 2073 E NVY GLD 49 กรอบแว่นตา Dita Ash DRX 2073 E NVY GLD 49 กรอบแว่นตา Dita Ash DRX 2073 E NVY GLD 49 กรอบแว่นตา Dita Ash DRX 2073 E NVY GLD 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dita
รุ่น : Spruce DRX 2083 B TRT SLV 47 AF
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Dita Spruce DRX 2083 B TRT SLV 47 AF

21600 บาท
ราคาปกติ 27000 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

47 มม.

21 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Dita Spruce DRX 2083 B TRT SLV 47 AF กรอบแว่นตา Dita Spruce DRX 2083 B TRT SLV 47 AF กรอบแว่นตา Dita Spruce DRX 2083 B TRT SLV 47 AF กรอบแว่นตา Dita Spruce DRX 2083 B TRT SLV 47 AF กรอบแว่นตา Dita Spruce DRX 2083 B TRT SLV 47 AF กรอบแว่นตา Dita Spruce DRX 2083 B TRT SLV 47 AF

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : DOV Tortoise Antique
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 148
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

48 มม.

21 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MIU MIU
รุ่น :  VMU510 53 19 QE3-101
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นสายตา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 138
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

56 มม.

17 มม.

138 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6024 B 60
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 B 60

6200 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

60 มม.

15 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 B 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 B 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 B 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 B 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 B 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 B 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6024 C 60
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 60
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 C 60

6200 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

60 มม.

15 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 C 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 C 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 C 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 C 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 C 60 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6024 C 60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OX8043 0254 Flint 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 146
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 143
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Oakley OX8043 0254 Flint 54

5300 บาท
ราคาปกติ 7500 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

54 มม.

18 มม.

143 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OX8043 0254 Flint 54 กรอบแว่นตา Oakley OX8043 0254 Flint 54 กรอบแว่นตา Oakley OX8043 0254 Flint 54 กรอบแว่นตา Oakley OX8043 0254 Flint 54 กรอบแว่นตา Oakley OX8043 0254 Flint 54 กรอบแว่นตา Oakley OX8043 0254 Flint 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OX 8089-0356
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Oakley OX 8089-0356

4300 บาท
ราคาปกติ 5300 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OX 8089-0356 กรอบแว่นตา Oakley OX 8089-0356 กรอบแว่นตา Oakley OX 8089-0356 กรอบแว่นตา Oakley OX 8089-0356 กรอบแว่นตา Oakley OX 8089-0356 กรอบแว่นตา Oakley OX 8089-0356

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1116 51 Col.2
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1117 51 Col.1
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Boston club
รุ่น : Hull Col.01 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Boston club Hull Col.01 50

6900 บาท
ราคาปกติ 11250 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

50 มม.

19 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Boston club Hull Col.01 50 กรอบแว่นตา Boston club Hull Col.01 50 กรอบแว่นตา Boston club Hull Col.01 50 กรอบแว่นตา Boston club Hull Col.01 50 กรอบแว่นตา Boston club Hull Col.01 50 กรอบแว่นตา Boston club Hull Col.01 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Paul Hueman
รุ่น : PHF-994A Col.5-1 48
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-994A Col.5-1 48

3200 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

48 มม.

23 มม.

143 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-994A Col.5-1 48 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-994A Col.5-1 48 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-994A Col.5-1 48 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-994A Col.5-1 48 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-994A Col.5-1 48 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-994A Col.5-1 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9574 58
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

58 มม.

17 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MCM
รุ่น : 605SA 015 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 58 กรัม
อุปกรณ์ : คลิปออน,กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ , การ์ดรับประกัน
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา MCM 605SA 015 50

9600 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

50 มม.

23 มม.

140 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา MCM 605SA 015 50 กรอบแว่นตา MCM 605SA 015 50 กรอบแว่นตา MCM 605SA 015 50 กรอบแว่นตา MCM 605SA 015 50 กรอบแว่นตา MCM 605SA 015 50 กรอบแว่นตา MCM 605SA 015 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Paul Hueman
รุ่น : PHF-788D Col.4 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-788D Col.4 51

3200 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

51 มม.

19 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-788D Col.4 51 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-788D Col.4 51 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-788D Col.4 51 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-788D Col.4 51 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-788D Col.4 51 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-788D Col.4 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Paul Hueman
รุ่น : PHF-787D Col.7 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.7 52

3200 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

52 มม.

20 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.7 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.7 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.7 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.7 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.7 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.7 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Paul Hueman
รุ่น : PHF-787D Col.5-1 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.5-1 52

3200 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

52 มม.

20 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.5-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.5-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.5-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.5-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.5-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.5-1 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Paul Hueman
รุ่น : PHF-787D Col.4-1 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.4-1 52

3200 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

52 มม.

20 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.4-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.4-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.4-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.4-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.4-1 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-787D Col.4-1 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Paul Hueman
รุ่น : Monel PHF-160A Col.05M-1 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 24 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.05M-1 50

3200 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

50 มม.

19 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.05M-1 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.05M-1 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.05M-1 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.05M-1 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.05M-1 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.05M-1 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Paul Hueman
รุ่น : Monel PHF-160A Col.04M 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 24 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.04M 50

3200 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

50 มม.

19 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.04M 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.04M 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.04M 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.04M 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.04M 50 กรอบแว่นตา Paul Hueman Monel PHF-160A Col.04M 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5154 5491 51
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5154 5492 51
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Kennedy Col.02 51
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี Clip Berlin2 54 ที่เป็นเลนส์กันแดด

กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.02 51

5800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

51 มม.

21 มม.

150 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.02 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.02 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.02 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.02 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.02 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.02 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Berlin2 Col.02 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี Clip Berlin2 54 ที่เป็นเลนส์กันแดด

กรอบแว่นตา V SUN Berlin2 Col.02 54

5800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

54 มม.

19 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Berlin2 Col.02 54 กรอบแว่นตา V SUN Berlin2 Col.02 54 กรอบแว่นตา V SUN Berlin2 Col.02 54 กรอบแว่นตา V SUN Berlin2 Col.02 54 กรอบแว่นตา V SUN Berlin2 Col.02 54 กรอบแว่นตา V SUN Berlin2 Col.02 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : LINZ Col.01
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี Clip LINZ 48 ที่เป็นเลนส์กันแดด

กรอบแว่นตา V SUN LINZ Col.01

5800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

48 มม.

19 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา V SUN LINZ Col.01 กรอบแว่นตา V SUN LINZ Col.01 กรอบแว่นตา V SUN LINZ Col.01 กรอบแว่นตา V SUN LINZ Col.01 กรอบแว่นตา V SUN LINZ Col.01 กรอบแว่นตา V SUN LINZ Col.01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Robert K
รุ่น : Pepe
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Robert K Pepe

7900 บาท
ราคาปกติ 15000 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

55 มม.

14 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Robert K Pepe กรอบแว่นตา Robert K Pepe กรอบแว่นตา Robert K Pepe กรอบแว่นตา Robert K Pepe กรอบแว่นตา Robert K Pepe กรอบแว่นตา Robert K Pepe

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 2886 41 6054 55
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 2886 41 6054 55

8800 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

55 มม.

19 มม.

155 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 2886 41 6054 55 กรอบแว่นตา Silhouette 2886 41 6054 55 กรอบแว่นตา Silhouette 2886 41 6054 55 กรอบแว่นตา Silhouette 2886 41 6054 55 กรอบแว่นตา Silhouette 2886 41 6054 55 กรอบแว่นตา Silhouette 2886 41 6054 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Aria 1.5 Col.01 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51

4500 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น :  Kennedy Col.01 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51

4500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

21 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Paul Hueman
รุ่น : PHF-165D Col.5M 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-165D Col.5M 52

3200 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

52 มม.

20 มม.

138 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-165D Col.5M 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-165D Col.5M 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-165D Col.5M 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-165D Col.5M 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-165D Col.5M 52 กรอบแว่นตา Paul Hueman PHF-165D Col.5M 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Sunday Somewhere
รุ่น : Matahari 003-RAI
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 46 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, กล่องกระดาษ, คลิปออน
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Matahari 003-RAI

11700 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

50 มม.

22 มม.

140 มม.

53 มม.

กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Matahari 003-RAI กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Matahari 003-RAI กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Matahari 003-RAI กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Matahari 003-RAI กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Matahari 003-RAI กรอบแว่นตา Sunday Somewhere Matahari 003-RAI

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 0821 C.003
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003

11850 บาท
ราคาปกติ 19750 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

58 มม.

18 มม.

142 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 0821 C.002
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002

11850 บาท
ราคาปกติ 19750 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

56 มม.

18 มม.

142 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 0821 C.006
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006

11850 บาท
ราคาปกติ 19750 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

58 มม.

18 มม.

142 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 0821 C.001
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001

11850 บาท
ราคาปกติ 19750 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

58 มม.

18 มม.

142 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 0801 C.002
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0801 C.002

11850 บาท
ราคาปกติ 19750 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

58 มม.

17 มม.

142 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0801 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0801 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0801 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0801 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0801 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0801 C.002

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 3721 C.001
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001

10350 บาท
ราคาปกติ 17250 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

57 มม.

19 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T94 1230 Col.AC85
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

151 มม.

59 มม.

19 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7221 300
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา NIKE 7221 300

3900 บาท
ราคาปกติ 5800 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

55 มม.

16 มม.

130 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7221 300 กรอบแว่นตา NIKE 7221 300 กรอบแว่นตา NIKE 7221 300 กรอบแว่นตา NIKE 7221 300 กรอบแว่นตา NIKE 7221 300 กรอบแว่นตา NIKE 7221 300

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7221 200
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา NIKE 7221 200

3900 บาท
ราคาปกติ 5800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

55 มม.

16 มม.

130 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7221 200 กรอบแว่นตา NIKE 7221 200 กรอบแว่นตา NIKE 7221 200 กรอบแว่นตา NIKE 7221 200 กรอบแว่นตา NIKE 7221 200 กรอบแว่นตา NIKE 7221 200

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : ST.PAUL 50
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50

4500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

50 มม.

24 มม.

147 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : SPX 2879 01 6050 54
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette SPX 2879 01 6050 54

9700 บาท
ราคาปกติ 14900 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

54 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette SPX 2879 01 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette SPX 2879 01 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette SPX 2879 01 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette SPX 2879 01 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette SPX 2879 01 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette SPX 2879 01 6050 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Orgreen
รุ่น : NILS 403
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Orgreen NILS 403

13900 บาท

>> รายละเอียด

153 มม.

61 มม.

19 มม.

150 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Orgreen NILS 403 กรอบแว่นตา Orgreen NILS 403 กรอบแว่นตา Orgreen NILS 403 กรอบแว่นตา Orgreen NILS 403 กรอบแว่นตา Orgreen NILS 403 กรอบแว่นตา Orgreen NILS 403

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Orgreen
รุ่น : BANKS 403
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 22 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Orgreen BANKS 403

13900 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

58 มม.

19 มม.

152 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Orgreen BANKS 403 กรอบแว่นตา Orgreen BANKS 403 กรอบแว่นตา Orgreen BANKS 403 กรอบแว่นตา Orgreen BANKS 403 กรอบแว่นตา Orgreen BANKS 403 กรอบแว่นตา Orgreen BANKS 403

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Orgreen
รุ่น : VANDERBILT 522
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Orgreen VANDERBILT 522

13900 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Orgreen VANDERBILT 522 กรอบแว่นตา Orgreen VANDERBILT 522 กรอบแว่นตา Orgreen VANDERBILT 522 กรอบแว่นตา Orgreen VANDERBILT 522 กรอบแว่นตา Orgreen VANDERBILT 522 กรอบแว่นตา Orgreen VANDERBILT 522

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Orgreen
รุ่น : MAE 532
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Orgreen MAE 532

13900 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

57 มม.

16 มม.

147 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Orgreen MAE 532 กรอบแว่นตา Orgreen MAE 532 กรอบแว่นตา Orgreen MAE 532 กรอบแว่นตา Orgreen MAE 532 กรอบแว่นตา Orgreen MAE 532 กรอบแว่นตา Orgreen MAE 532

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Centro Style
รุ่น : Ref : 12243
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : สายรัด
น้ำหนัก : 183 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243

25000 บาท

>> รายละเอียด

159 มม.

56 มม.

20 มม.

- มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BURBERRY
รุ่น : B2196-F 3533
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา BURBERRY B2196-F 3533

7800 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา BURBERRY B2196-F 3533 กรอบแว่นตา BURBERRY B2196-F 3533 กรอบแว่นตา BURBERRY B2196-F 3533 กรอบแว่นตา BURBERRY B2196-F 3533 กรอบแว่นตา BURBERRY B2196-F 3533 กรอบแว่นตา BURBERRY B2196-F 3533

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH 49 COL.BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7070/1 001
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001

7000 บาท
ราคาปกติ 8400 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

56 มม.

15 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1227 Col.AB68
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 392 TWT Col.10
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T94 1232 Col.AC88
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

52 มม.

20 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T94 1232 Col.AC95
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

52 มม.

20 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1131 Col.AC67
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

56 มม.

18 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7070/3 010
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา NIKE 7070/3 010

7000 บาท
ราคาปกติ 8400 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

57 มม.

15 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7070/3 010 กรอบแว่นตา NIKE 7070/3 010 กรอบแว่นตา NIKE 7070/3 010 กรอบแว่นตา NIKE 7070/3 010 กรอบแว่นตา NIKE 7070/3 010 กรอบแว่นตา NIKE 7070/3 010

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8706 D
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RALPH LAUREN
รุ่น : RL6074A 5260
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL6074A 5260

3800 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

53 มม.

16 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL6074A 5260 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL6074A 5260 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL6074A 5260 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL6074A 5260 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL6074A 5260 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL6074A 5260

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8115 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

56 มม.

16 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Crocodile
รุ่น : CR4984C13
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13

1800 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

54 มม.

15 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BURBERRY
รุ่น : B2164-F 3356
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา BURBERRY B2164-F 3356

6250 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา BURBERRY B2164-F 3356 กรอบแว่นตา BURBERRY B2164-F 3356 กรอบแว่นตา BURBERRY B2164-F 3356 กรอบแว่นตา BURBERRY B2164-F 3356 กรอบแว่นตา BURBERRY B2164-F 3356 กรอบแว่นตา BURBERRY B2164-F 3356

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILKO COL.Grey lce 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

53 มม.

21 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : DIESEL
รุ่น : DL5001 C056
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา DIESEL DL5001 C056

4200 บาท
ราคาปกติ 7500 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

54 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา DIESEL DL5001 C056 กรอบแว่นตา DIESEL DL5001 C056 กรอบแว่นตา DIESEL DL5001 C056 กรอบแว่นตา DIESEL DL5001 C056 กรอบแว่นตา DIESEL DL5001 C056 กรอบแว่นตา DIESEL DL5001 C056

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Roden Stock
รุ่น : R2293 C
วัสดุ : Titannium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Roden Stock R2293C

12000 บาท
ราคาปกติ 27000 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

57 มม.

18 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Roden Stock R2293C กรอบแว่นตา Roden Stock R2293C กรอบแว่นตา Roden Stock R2293C กรอบแว่นตา Roden Stock R2293C กรอบแว่นตา Roden Stock R2293C กรอบแว่นตา Roden Stock R2293C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น : CROSSLINK (A)OX8029-0156SATIN BLACK
วัสดุ : พลาสติกเบาพิเศษ
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น, ขาแว่นสีดำล้วน 1 คู่
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK

7875 บาท
ราคาปกติ 9250 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

55 มม.

18 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น : CROSSLINK OX8029-0956POLISHED BLACK
วัสดุ : พลาสติกเบาพิเศษ
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น, ขาแว่นสีดำล้วน 1 คู่
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK OX 8029-0956

7900 บาท
ราคาปกติ 9250 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK OX 8029-0956 กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK OX 8029-0956 กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK OX 8029-0956 กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK OX 8029-0956 กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK OX 8029-0956 กรอบแว่นตา OAKLEY CROSSLINK OX 8029-0956

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น : SERVO OX1066-0555 SATIN STEEL FRAME
วัสดุ : พลาสติกชนิดเบาพิเศษ
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา OAKLEY SERVO

6525 บาท
ราคาปกติ 7750 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

53 มม.

12 มม.

140 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY SERVO กรอบแว่นตา OAKLEY SERVO กรอบแว่นตา OAKLEY SERVO กรอบแว่นตา OAKLEY SERVO กรอบแว่นตา OAKLEY SERVO กรอบแว่นตา OAKLEY SERVO

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Quiksilver
รุ่น : QO2038/848
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848

2100 บาท
ราคาปกติ 2800 บาท

>> รายละเอียด

1355 มม.

51 มม.

18 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี CLIPTOSH เป็นอุปกรณ์เสริม

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH-L BLACK CLIPTOSH-BLACK MATTE BLACK 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic, CLIPTOSH-Green
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี CLIPTOSH ที่เป็นเลนส์กันแดด

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CLIPTOSH-BLACK MATTE BLACK 49

10700 บาท
ราคาปกติ 12900 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CLIPTOSH-BLACK MATTE BLACK 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CLIPTOSH-BLACK MATTE BLACK 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CLIPTOSH-BLACK MATTE BLACK 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CLIPTOSH-BLACK MATTE BLACK 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CLIPTOSH-BLACK MATTE BLACK 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CLIPTOSH-BLACK MATTE BLACK 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH-L BLONDE, CLIPTOSH-GOLD 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic, CLIPTOSH-Green
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี CLIPTOSH ที่เป็นเลนส์กันแดด

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLONDE, CLIPTOSH-GOLD 49

10700 บาท
ราคาปกติ 12900 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLONDE, CLIPTOSH-GOLD 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLONDE, CLIPTOSH-GOLD 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLONDE, CLIPTOSH-GOLD 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLONDE, CLIPTOSH-GOLD 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLONDE, CLIPTOSH-GOLD 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLONDE, CLIPTOSH-GOLD 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH BLACK 44
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

3

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH BROWN 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

2

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49