รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.3147 929 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1164 1052 53
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1192 1000 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1216-B 1002 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1192 1299 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1159 1052 52
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

52 มม.

15 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1201 1000 52
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3151-A GB1 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3167 5007 53
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

130 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3123-B 838 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 28

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3136 GB1 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3151 904 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3139-B-A 879 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3151-A 879 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3161-A GB1 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

15 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3123-B GB1 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 29

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3149-B 108 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

17 มม.

130 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : SCHLEP COL. BLONDE/GOLD
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 120
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

50 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : DOV Tortoise Antique
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 148
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

48 มม.

21 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT DOV TORTOISE/ANTIQUE GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : SCHLEP COL. BLACK/GUNMETEL
วัสดุ : Plastic/Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 120
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETEL

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

50 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETEL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETEL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETEL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETEL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETEL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETEL

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : KIBITS COL. TORTOISE/ANTIQUE GOLD
วัสดุ : Plastic/Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 120
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MOSCOT KIBITS COL. TORTOISE/ANTIQUE GOLD

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT KIBITS COL. TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT KIBITS COL. TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT KIBITS COL. TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT KIBITS COL. TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT KIBITS COL. TORTOISE/ANTIQUE GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT KIBITS COL. TORTOISE/ANTIQUE GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD
วัสดุ : Plastic/Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 123
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

50 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : SCHLEP COL. BLONDE/GOLD
วัสดุ : Plastic/Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

21 มม.

150 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLONDE/GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : SCHLEP COL. BLACK/GUNMETAL
วัสดุ : Plastic/Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETAL

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

21 มม.

150 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. BLACK/GUNMETAL

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD
วัสดุ : Plastic/Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

21 มม.

150 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT SCHLEP COL. TORTOISE/GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : BRUDE COL. EURNT TORTOISE/GOLD
วัสดุ : Plastic/Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 123
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. EURNT TORTOISE/GOLD

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

48 มม.

20 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. EURNT TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. EURNT TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. EURNT TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. EURNT TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. EURNT TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. EURNT TORTOISE/GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : BRUDE COL. BLACK/SILVER
วัสดุ : Plastic/Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 147
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. BLACK/SILVER

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

20 มม.

147 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT BRUDE COL. BLACK/SILVER

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น :  NOAH COL. BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MOSCOT NOAH COL. BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

50 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT NOAH COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT NOAH COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT NOAH COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT NOAH COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT NOAH COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT NOAH COL. BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น :  ZETZ COL. BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา MOSCOT ZETZ CIL. BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

20 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZETZ CIL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZETZ CIL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZETZ CIL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZETZ CIL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZETZ CIL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZETZ CIL. BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : AVRAM COL.BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MOSCOT AVRAM COL.BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

18 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT AVRAM COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT AVRAM COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT AVRAM COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT AVRAM COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT AVRAM COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT AVRAM COL.BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : TRAVIS COL. BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MOSCOT TRAVIS COL. BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

50 มม.

20 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT TRAVIS COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT TRAVIS COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT TRAVIS COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT TRAVIS COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT TRAVIS COL. BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT TRAVIS COL. BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : Nebb Col.Blonde 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Blonde 48

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Blonde 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Blonde 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Blonde 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Blonde 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Blonde 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Blonde 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : Nebb Col.Tortoise 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 51

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : Nebb Col.Tortoise  48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 48

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

135 มม.

กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 48 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Tortoise 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : Nebb Col.Black 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Black 51

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Black 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Black 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Black 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Black 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Black 51 กรอบแว่นตา Moscot Nebb Col.Black 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : DOV 48 Col.Gold
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Gold

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 12250 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

48 มม.

21 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Gold กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Gold กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Gold กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Gold กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Gold กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Gold

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : DOV 48 Col.Silver
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Silver

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 12250 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

48 มม.

21 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Silver กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Silver กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Silver กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Silver กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Silver กรอบแว่นตา Moscot DOV 48 Col.Silver

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK273M 078 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK273M 078 50

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

50 มม.

20 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK273M 078 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK273M 078 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK273M 078 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK273M 078 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK273M 078 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK273M 078 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK2862AF 206 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2862AF 206 53

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2862AF 206 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2862AF 206 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2862AF 206 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2862AF 206 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2862AF 206 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2862AF 206 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK2929AF 533 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=1

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2929AF 533 54

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2929AF 533 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2929AF 533 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2929AF 533 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2929AF 533 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2929AF 533 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2929AF 533 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK2933AF 237  53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=1

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2933AF 237 53

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2933AF 237 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2933AF 237 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2933AF 237 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2933AF 237 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2933AF 237 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2933AF 237 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK284M 240 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 240 53

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 240 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 240 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 240 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 240 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 240 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 240 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK2870AF 206 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 206 54

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 206 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 206 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 206 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 206 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 206 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 206 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK284M 221 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 221 53

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 221 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 221 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 221 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 221 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 221 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 221 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK284M 226 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=3

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 226 53

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 226 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 226 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 226 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 226 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 226 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK284M 226 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK289 001 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

 

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 001 50

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

50 มม.

17 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 001 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 001 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 001 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 001 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 001 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 001 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK289 200 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=3

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 200 50

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

50 มม.

17 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 200 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 200 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 200 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 200 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 200 50 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK289 200 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK2870AF 001 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=1

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 001 54

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 001 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 001 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 001 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 001 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 001 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK2870AF 001 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK837 000 43
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=1

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK837 000 43

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

43 มม.

25 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK837 000 43 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK837 000 43 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK837 000 43 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK837 000 43 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK837 000 43 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK837 000 43

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK263M 311 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 311 55

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 311 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 311 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 311 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 311 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 311 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 311 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK263M 001 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 001 55

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

17 มม.

143 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 001 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 001 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 001 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 001 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 001 55 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK263M 001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK258 318 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=1

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 318 54

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 318 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 318 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 318 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 318 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 318 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 318 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK258 240 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 240 54

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 240 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 240 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 240 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 240 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 240 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK258 240 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK 284M 001 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

S=2

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 284M 001 53

2900 บาท
6300 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 284M 001 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 284M 001 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 284M 001 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 284M 001 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 284M 001 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 284M 001 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH COL.BROWN 44
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BROWN 44

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

44 มม.

24 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BROWN 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BROWN 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BROWN 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BROWN 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BROWN 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BROWN 44

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 251 M6Z 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 251 M6Z 54

2900 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

14 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 251 M6Z 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 251 M6Z 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 251 M6Z 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 251 M6Z 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 251 M6Z 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 251 M6Z 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 394 8UD 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 22 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 29

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 394 8UD 54

2900 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

16 มม.

145 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 394 8UD 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 394 8UD 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 394 8UD 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 394 8UD 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 394 8UD 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 394 8UD 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 248 MH9 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 25

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 248 MH9 54

2900 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

14 มม.

140 มม.

25 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 248 MH9 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 248 MH9 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 248 MH9 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 248 MH9 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 248 MH9 54 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 248 MH9 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 3 Z2G 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 124
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 26

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 Z2G 51

2900 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

51 มม.

13 มม.

130 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 Z2G 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 Z2G 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 Z2G 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 Z2G 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 Z2G 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 Z2G 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 3 9Q4 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 123
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 26

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 9Q4 51

2900 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

51 มม.

13 มม.

130 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 9Q4 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 9Q4 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 9Q4 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 9Q4 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 9Q4 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 9Q4 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 3 1NL 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 125
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 26

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 1NL 51

2900 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

51 มม.

13 มม.

130 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 1NL 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 1NL 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 1NL 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 1NL 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 1NL 51 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 3 1NL 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 99 LF4 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 27

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF4 50

2900 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

50 มม.

15 มม.

140 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF4 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF4 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF4 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF4 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF4 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF4 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 99 LF5 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 27

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF5 50

2900 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

50 มม.

15 มม.

140 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF5 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF5 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF5 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF5 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF5 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF5 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA 99 LF6 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 27

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF6 50

2900 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

50 มม.

15 มม.

140 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF6 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF6 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF6 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF6 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF6 50 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA 99 LF6 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : ZAYDE 49 Col.Dark Havana
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moscot ZAYDE 49 Col.Dark Havana

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Moscot ZAYDE 49 Col.Dark Havana กรอบแว่นตา Moscot ZAYDE 49 Col.Dark Havana กรอบแว่นตา Moscot ZAYDE 49 Col.Dark Havana กรอบแว่นตา Moscot ZAYDE 49 Col.Dark Havana กรอบแว่นตา Moscot ZAYDE 49 Col.Dark Havana กรอบแว่นตา Moscot ZAYDE 49 Col.Dark Havana

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : FRANKIE 51 Col.Classic Havana
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Classic Havana

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Classic Havana กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Classic Havana กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Classic Havana กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Classic Havana กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Classic Havana กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Classic Havana

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : FRANKIE 51 Col.Black
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Black

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Black กรอบแว่นตา Moscot FRANKIE 51 Col.Black

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moscot
รุ่น : ZEV 52 Col.Sapphire
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ป

กรอบแว่นตา Moscot ZEV 52 Col.Sapphire

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

21 มม.

150 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Moscot ZEV 52 Col.Sapphire กรอบแว่นตา Moscot ZEV 52 Col.Sapphire กรอบแว่นตา Moscot ZEV 52 Col.Sapphire กรอบแว่นตา Moscot ZEV 52 Col.Sapphire กรอบแว่นตา Moscot ZEV 52 Col.Sapphire กรอบแว่นตา Moscot ZEV 52 Col.Sapphire

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : VELVY 46 COL.BLACK
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ป

กรอบแว่นตา MOSCOT VELVY 46 COL.BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT VELVY 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT VELVY 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT VELVY 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT VELVY 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT VELVY 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT VELVY 46 COL.BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : PETIE COL.BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE COL.BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE COL.BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : FRANKIE COL.Olive/Tortoise
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Olive/Tortoise

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Olive/Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Olive/Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Olive/Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Olive/Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Olive/Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Olive/Tortoise

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : AIDIM 49 COL.CL.HAVANA/GUN
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT AIDIM 49 COL.CL.HAVANA/GUN

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

22 มม.

150 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT AIDIM 49 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT AIDIM 49 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT AIDIM 49 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT AIDIM 49 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT AIDIM 49 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT AIDIM 49 COL.CL.HAVANA/GUN

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZEV 49 COL.Emeraid
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Emeraid

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Emeraid กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Emeraid กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Emeraid กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Emeraid กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Emeraid กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Emeraid

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZEV 52 COL.Ruby
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.Ruby

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

21 มม.

150 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.Ruby

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZEV 49 COL.Ruby
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Ruby

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Ruby กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 49 COL.Ruby

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : GELT 49 COL.HONEY BLONDE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT GELT 49 COL.HONEY BLONDE

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT GELT 49 COL.HONEY BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT GELT 49 COL.HONEY BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT GELT 49 COL.HONEY BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT GELT 49 COL.HONEY BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT GELT 49 COL.HONEY BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT GELT 49 COL.HONEY BLONDE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH 46 COL.SAPPHIRE SE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.SAPPHIRE SE

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.SAPPHIRE SE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZOLMAN 42 COL.TORTOISE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.TORTOISE

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

42 มม.

28 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.TORTOISE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZOLMAN 42 COL.BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

42 มม.

28 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT ZOLMAN 42 COL.BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ROBIN 49 COL.BROWN ALE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ROBIN 49 COL.BROWN ALE

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ROBIN 49 COL.BROWN ALE กรอบแว่นตา MOSCOT ROBIN 49 COL.BROWN ALE กรอบแว่นตา MOSCOT ROBIN 49 COL.BROWN ALE กรอบแว่นตา MOSCOT ROBIN 49 COL.BROWN ALE กรอบแว่นตา MOSCOT ROBIN 49 COL.BROWN ALE กรอบแว่นตา MOSCOT ROBIN 49 COL.BROWN ALE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN 46 COL.SAPPHIRE SE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.SAPPHIRE SE

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.SAPPHIRE SE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.SAPPHIRE SE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN 46 COL.CLASSIC HAVANA
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CLASSIC HAVANA

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CLASSIC HAVANA กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CLASSIC HAVANA กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CLASSIC HAVANA กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CLASSIC HAVANA กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CLASSIC HAVANA กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CLASSIC HAVANA

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : PETIE 49 COL.Tortoise
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE 49 COL.Tortoise

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE 49 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE 49 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE 49 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE 49 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE 49 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PETIE 49 COL.Tortoise

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : PAT 51 COL.Tortoise
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Tortoise

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

51 มม.

19 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Tortoise กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Tortoise

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : PAT 51 COL.Black
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Black

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

51 มม.

19 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Black กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Black กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Black กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Black กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Black กรอบแว่นตา MOSCOT PAT 51 COL.Black

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH 46 COL.EMERALD
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.EMERALD

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.EMERALD กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.EMERALD กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.EMERALD กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.EMERALD กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.EMERALD กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.EMERALD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN 46 COL.CRYSTAL
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

2

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CRYSTAL

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.CRYSTAL

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN 46 COL. RUBY
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL. RUBY

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL. RUBY กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL. RUBY กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL. RUBY กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL. RUBY กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL. RUBY กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL. RUBY

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : FRANKIE 48 COL.TORTOISE/BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.TORTOISE/BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.TORTOISE/BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.TORTOISE/BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.TORTOISE/BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.TORTOISE/BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.TORTOISE/BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.TORTOISE/BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

48 มม.

22 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : STEVIE 48 COL.MATTE BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT STEVIE 48 COL.MATTE BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT STEVIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT STEVIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT STEVIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT STEVIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT STEVIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT STEVIE 48 COL.MATTE BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : BREE 48 COL.TORTOISE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT BREE 48 COL.TORTOISE

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

48 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT BREE 48 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BREE 48 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BREE 48 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BREE 48 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BREE 48 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BREE 48 COL.TORTOISE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH 44 COL.TORROISE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 44 COL.TORROISE

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

44 มม.

24 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 44 COL.TORROISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 44 COL.TORROISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 44 COL.TORROISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 44 COL.TORROISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 44 COL.TORROISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 44 COL.TORROISE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH 46 COL.MATTE BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.MATTE BLACK

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.MATTE BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

48 มม.

22 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZEV 46 COL.BLACK/GUNMETAL
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 46 COL.BLACK/GUNMETAL

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 12700 บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

46 มม.

21 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 46 COL.BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 46 COL.BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 46 COL.BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 46 COL.BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 46 COL.BLACK/GUNMETAL กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 46 COL.BLACK/GUNMETAL

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH 49 COL.BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 49 COL.BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN 44 COL.TORTOISE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

3

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 44 COL.TORTOISE

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

44 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 44 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 44 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 44 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 44 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 44 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 44 COL.TORTOISE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH 46 COL.TORTOISE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILZEN 46 COL.TORTOISE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

2

กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 46 COL.TORTOISE

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 46 COL.TORTOISE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILZEN 44 COL.BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

4

กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 44 COL.BLACK

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

44 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 44 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 44 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 44 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 44 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 44 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT MILZEN 44 COL.BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN 46 COL.BLONDE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.BLONDE

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.BLONDE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.BLONDE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILKO 53 COL.GREY ICE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO 53 COL.GREY ICE

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

53 มม.

21 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO 53 COL.GREY ICE กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO 53 COL.GREY ICE กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO 53 COL.GREY ICE กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO 53 COL.GREY ICE กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO 53 COL.GREY ICE กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO 53 COL.GREY ICE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : BABA 49 COL.OLIVE/TORTOISE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

 

 

 

 

กรอบแว่นตา MOSCOT BABA 49 COL.OLIVE/TORTOISE

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT BABA 49 COL.OLIVE/TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BABA 49 COL.OLIVE/TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BABA 49 COL.OLIVE/TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BABA 49 COL.OLIVE/TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BABA 49 COL.OLIVE/TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT BABA 49 COL.OLIVE/TORTOISE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZEV 52 COL.BLACK/GUNMETAI
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.BLACK/GUNMETAI

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 12700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

21 มม.

150 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.BLACK/GUNMETAI กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.BLACK/GUNMETAI กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.BLACK/GUNMETAI กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.BLACK/GUNMETAI กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.BLACK/GUNMETAI กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV 52 COL.BLACK/GUNMETAI

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH SMALL COL.BLACK CRYSTAL
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH SMALL COL.BLACK CRYSTAL

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

43 มม.

23 มม.

148 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH SMALL COL.BLACK CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH SMALL COL.BLACK CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH SMALL COL.BLACK CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH SMALL COL.BLACK CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH SMALL COL.BLACK CRYSTAL กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH SMALL COL.BLACK CRYSTAL

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN 46 COL.FLESH
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.FLESH

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.FLESH กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.FLESH กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.FLESH กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.FLESH กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.FLESH กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.FLESH

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN 46 COL.TORTOISE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.TORTOISE

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN 46 COL.TORTOISE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : FRANKIE 48 COL.MATTE BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.MATTE BLACK

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.MATTE BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE 48 COL.MATTE BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH 46 COL.BLACK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.BLACK

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.BLACK กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH 46 COL.TORTOISE
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH 46 COL.TORTOISE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5149 2144 51
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5149 2144 51

3500 บาท
5100 บาท
ราคาปกติ 7400 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

51 มม.

16 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5149 2144 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5149 2144 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5149 2144 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5149 2144 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5149 2144 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5149 2144 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5296D 2012 55
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5296D 2012 55

3500 บาท
4200 บาท
ราคาปกติ 8600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

16 มม.

145 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5296D 2012 55 กรอบแว่นตา Rayban RB5296D 2012 55 กรอบแว่นตา Rayban RB5296D 2012 55 กรอบแว่นตา Rayban RB5296D 2012 55 กรอบแว่นตา Rayban RB5296D 2012 55 กรอบแว่นตา Rayban RB5296D 2012 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5184 5140 52
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5184 5140 52

3500 บาท
5600 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

18 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5184 5140 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5184 5140 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5184 5140 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5184 5140 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5184 5140 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5184 5140 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5165A 2289 49
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5165A 2289 49

3500 บาท
6200 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

49 มม.

20 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5165A 2289 49 กรอบแว่นตา Rayban RB5165A 2289 49 กรอบแว่นตา Rayban RB5165A 2289 49 กรอบแว่นตา Rayban RB5165A 2289 49 กรอบแว่นตา Rayban RB5165A 2289 49 กรอบแว่นตา Rayban RB5165A 2289 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5088 2034 50
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5088 2034 50

3500 บาท
4800 บาท
ราคาปกติ 7100 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

50 มม.

16 มม.

135 มม.

25 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5088 2034 50 กรอบแว่นตา Rayban RB5088 2034 50 กรอบแว่นตา Rayban RB5088 2034 50 กรอบแว่นตา Rayban RB5088 2034 50 กรอบแว่นตา Rayban RB5088 2034 50 กรอบแว่นตา Rayban RB5088 2034 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5210 2034 51
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5210 2034 51

3500 บาท
5400 บาท
ราคาปกติ 7850 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

16 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5210 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5210 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5210 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5210 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5210 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB5210 2034 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA222 KOO
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 9 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA222 KOO

3990 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

51 มม.

13 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA222 KOO กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA222 KOO กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA222 KOO กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA222 KOO กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA222 KOO กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA222 KOO

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA248/STRASS R73
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 24 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA248/STRASS R73

3990 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

14 มม.

140 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA248/STRASS R73 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA248/STRASS R73 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA248/STRASS R73 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA248/STRASS R73 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA248/STRASS R73 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA248/STRASS R73

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA247/STRASS 9M7
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 26 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA247/STRASS 9M7

3990 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

14 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA247/STRASS 9M7 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA247/STRASS 9M7 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA247/STRASS 9M7 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA247/STRASS 9M7 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA247/STRASS 9M7 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA247/STRASS 9M7

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA807 HXM
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA807 HXM

3990 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

50 มม.

16 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA807 HXM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA807 HXM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA807 HXM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA807 HXM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA807 HXM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA807 HXM

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA822 086
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 26 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 086

3990 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

52 มม.

16 มม.

145 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 086 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 086

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA803 LHF
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA803 LHF

3990 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA803 LHF กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA803 LHF กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA803 LHF กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA803 LHF กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA803 LHF กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA803 LHF

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA822 YBX
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 26 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 YBX

3990 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

52 มม.

16 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 YBX กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 YBX กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 YBX กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 YBX กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 YBX กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA822 YBX

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA638 2YM
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 22 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA638 2YM

3990 บาท
6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

15 มม.

130 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA638 2YM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA638 2YM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA638 2YM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA638 2YM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA638 2YM กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA638 2YM

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7622 40 6053
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 8 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053

9600 บาท
12000 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

19 มม.

135 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH COL.FLESH 44
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น, ถุงผ้า
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.FLESH 44

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

44 มม.

24 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.FLESH 44

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZEV COL.Black/Gunmetal52
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV COL.Black/Gunmetal52

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 12500 บาท

>> รายละเอียด

122 มม.

52 มม.

21 มม.

150 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV COL.Black/Gunmetal52 กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV COL.Black/Gunmetal52 กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV COL.Black/Gunmetal52 กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV COL.Black/Gunmetal52 กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV COL.Black/Gunmetal52 กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV COL.Black/Gunmetal52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :MOSCOT
รุ่น : MILKO COL.Tortoise/Black50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT TMILKO COL.Tortoise/Black50

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

50 มม.

21 มม.

142 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT TMILKO COL.Tortoise/Black50 กรอบแว่นตา MOSCOT TMILKO COL.Tortoise/Black50 กรอบแว่นตา MOSCOT TMILKO COL.Tortoise/Black50 กรอบแว่นตา MOSCOT TMILKO COL.Tortoise/Black50 กรอบแว่นตา MOSCOT TMILKO COL.Tortoise/Black50 กรอบแว่นตา MOSCOT TMILKO COL.Tortoise/Black50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH COL.BLACK CRYSTAL46
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BLACK CRYSTAL46

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BLACK CRYSTAL46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BLACK CRYSTAL46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BLACK CRYSTAL46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BLACK CRYSTAL46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BLACK CRYSTAL46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.BLACK CRYSTAL46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5147 2144
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5147 2144

3500 บาท
6400 บาท
ราคาปกติ 8000 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

15 มม.

140 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5147 2144 กรอบแว่นตา Rayban RB5147 2144 กรอบแว่นตา Rayban RB5147 2144 กรอบแว่นตา Rayban RB5147 2144 กรอบแว่นตา Rayban RB5147 2144 กรอบแว่นตา Rayban RB5147 2144

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5268 5122
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122

3500 บาท
5300 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

50 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5293D 2012
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5293D 2012

3500 บาท
4800 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

55 มม.

15 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5293D 2012 กรอบแว่นตา Rayban RB5293D 2012 กรอบแว่นตา Rayban RB5293D 2012 กรอบแว่นตา Rayban RB5293D 2012 กรอบแว่นตา Rayban RB5293D 2012 กรอบแว่นตา Rayban RB5293D 2012

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : FRANKIE COL.Blonde 45
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Blonde 45

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

45 มม.

22 มม.

142 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Blonde 45 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Blonde 45 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Blonde 45 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Blonde 45 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Blonde 45 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE COL.Blonde 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : VELVYL COL.TOBACCO 46
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT VELVYL COL.TOBACCO 46

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT VELVYL COL.TOBACCO 46 กรอบแว่นตา MOSCOT VELVYL COL.TOBACCO 46 กรอบแว่นตา MOSCOT VELVYL COL.TOBACCO 46 กรอบแว่นตา MOSCOT VELVYL COL.TOBACCO 46 กรอบแว่นตา MOSCOT VELVYL COL.TOBACCO 46 กรอบแว่นตา MOSCOT VELVYL COL.TOBACCO 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : FRANKIE Matte Black 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE Matte Black 48

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE Matte Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE Matte Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE Matte Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE Matte Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE Matte Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT FRANKIE Matte Black 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILKO COL.Grey lce 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

53 มม.

21 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53 กรอบแว่นตา MOSCOT MILKO COL.Grey lce 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH COL.SAGE 46
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.SAGE 46

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.SAGE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.SAGE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.SAGE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.SAGE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.SAGE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH COL.SAGE 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MORRIS COL.OLIVE TORTOISE 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MORRIS COL.OLIVE TORTOISE 50

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

20 มม.

125 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MORRIS COL.OLIVE TORTOISE 50 กรอบแว่นตา MOSCOT MORRIS COL.OLIVE TORTOISE 50 กรอบแว่นตา MOSCOT MORRIS COL.OLIVE TORTOISE 50 กรอบแว่นตา MOSCOT MORRIS COL.OLIVE TORTOISE 50 กรอบแว่นตา MOSCOT MORRIS COL.OLIVE TORTOISE 50 กรอบแว่นตา MOSCOT MORRIS COL.OLIVE TORTOISE 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN COL.FLESH 44
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN COL.FLESH 44

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

44 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN COL.FLESH 44 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN COL.FLESH 44

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL Col.Black 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL Col.Black 48

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

48 มม.

22 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL Col.Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL Col.Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL Col.Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL Col.Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL Col.Black 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL Col.Black 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : BABA COL.OLIVE TORTOISE 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT BABA COL.OLIVE TORTOISE 49

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT BABA COL.OLIVE TORTOISE 49 กรอบแว่นตา MOSCOT BABA COL.OLIVE TORTOISE 49 กรอบแว่นตา MOSCOT BABA COL.OLIVE TORTOISE 49 กรอบแว่นตา MOSCOT BABA COL.OLIVE TORTOISE 49 กรอบแว่นตา MOSCOT BABA COL.OLIVE TORTOISE 49 กรอบแว่นตา MOSCOT BABA COL.OLIVE TORTOISE 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA888 YUl
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 24 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA888 YUl

2900 บาท
7000 บาท
ราคาปกติ 11700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA888 YUl กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA888 YUl กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA888 YUl กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA888 YUl กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA888 YUl กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA888 YUl

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : YvesSaintLaurent
รุ่น : YSL2183 DPX
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2183 DPX

2800 บาท
5600 บาท
ราคาปกติ 9000 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

55 มม.

14 มม.

135 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2183 DPX กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2183 DPX กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2183 DPX กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2183 DPX กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2183 DPX กรอบแว่นตา YvesSaintLaurent YSL2183 DPX

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB6155 2532
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB6155 2532

3500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB6155 2532 กรอบแว่นตา Rayban RB6155 2532 กรอบแว่นตา Rayban RB6155 2532 กรอบแว่นตา Rayban RB6155 2532 กรอบแว่นตา Rayban RB6155 2532 กรอบแว่นตา Rayban RB6155 2532

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5246 2034 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5246 2034 52

3500 บาท
6000 บาท
ราคาปกติ 7500 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5246 2034 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5246 2034 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5246 2034 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5246 2034 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5246 2034 52 กรอบแว่นตา Rayban RB5246 2034 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH TORTOISE 46
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH TORTOISE 46

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH TORTOISE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH TORTOISE 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH FLESH 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH FLESH 49

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH FLESH 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH FLESH 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH FLESH 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH FLESH 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH FLESH 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH FLESH 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL TORTOISE/GOLD 48
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL TORTOISE/GOLD 48

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

48 มม.

22 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL TORTOISE/GOLD 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL TORTOISE/GOLD 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL TORTOISE/GOLD 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL TORTOISE/GOLD 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL TORTOISE/GOLD 48 กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL TORTOISE/GOLD 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZEV(52) TORTOISE/GOLD
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

2

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) TORTOISE/GOLD

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 12700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

21 มม.

150 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(52) TORTOISE/GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : ZEV(49) BLONDE/GOLD
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(49) BLONDE/GOLD

8500 บาท
8900 บาท
ราคาปกติ 12700 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(49) BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(49) BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(49) BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(49) BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(49) BLONDE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT ZEV(49) BLONDE/GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN FLESH 46
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN FLESH 46

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN FLESH 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN FLESH 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN FLESH 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN FLESH 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN FLESH 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN FLESH 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
อื่นๆ : มี CLIPTOSH เป็นอุปกรณ์เสริม

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH-L BLACK CRYSTAL 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : MILTZEN BLONDE 46
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLONDE 46

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT MILTZEN BLONDE 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH BLACK 44
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

3

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLACK 44

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH BROWN 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

2

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

49 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BROWN 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : LEMTOSH BLONDE 46
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLONDE 46

7500 บาท
7800 บาท
ราคาปกติ 9200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

46 มม.

24 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLONDE 46 กรอบแว่นตา MOSCOT LEMTOSH BLONDE 46