รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5940 001 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5940 001 50

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

50 มม.

19 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5940 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5940 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5940 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5940 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5940 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5940 001 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5935 008 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5935 008 52

4500 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5935 008 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5935 008 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5935 008 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5935 008 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5935 008 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5935 008 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5945 001 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 001 50

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

50 มม.

20 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 001 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5945 214 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 214 50

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

50 มม.

20 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5945 214 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5949A 001 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5949A 001 52

4500 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

52 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5949A 001 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5949A 001 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5949A 001 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5949A 001 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5949A 001 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5949A 001 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1048D 3132 55
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm  33

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55

4200 บาท
ราคาปกติ 6050 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1048D 3094 55
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm  33

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55

4200 บาท
ราคาปกติ 6050 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น :EA 3005F 5017 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

16 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.3147 929 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.3147 929 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1164 1052 53
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53 กรอบแว่นตา Versace MOD.1164 1052 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1044TD 3127 55
วัสดุ : Titanium, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1192 1000 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1000 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1216-B 1002 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1216-B 1002 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1044TD 3129 55
วัสดุ : Titanium, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1192 1299 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54 กรอบแว่นตา Versace MOD.1192 1299 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1159 1052 52
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

52 มม.

15 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1159 1052 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD.1201 1000 52
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52 กรอบแว่นตา Versace MOD.1201 1000 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1044TD 3126 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

 

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1055 3001 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

 

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55

4400 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1056 3159 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับฟ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55

4400 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3073F 5026 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5026 54

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5026 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5026 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5026 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5026 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5026 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5026 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3072F 5089 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

56 มม.

16 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3072F 5042 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

56 มม.

16 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3073F 5017 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3151-A GB1 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A GB1 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3167 5007 53
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

130 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3167 5007 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3123-B 838 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 28

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B 838 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3136 GB1 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3136 GB1 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3151 904 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151 904 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3139-B-A 879 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3139-B-A 879 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3151-A 879 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3151-A 879 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3161-A GB1 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

15 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3161-A GB1 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3123-B GB1 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 34 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 29

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3123-B GB1 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Versace
รุ่น : MOD. 3149-B 108 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52

2990 บาท
4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

17 มม.

130 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52 กรอบแว่นตา Versace MOD. 3149-B 108 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK 4035F (Ambrosine) T 3199 53
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4035F (Ambrosine) T 3199 53

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

15 มม.

135 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4035F (Ambrosine) T 3199 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4035F (Ambrosine) T 3199 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4035F (Ambrosine) T 3199 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4035F (Ambrosine) T 3199 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4035F (Ambrosine) T 3199 53 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4035F (Ambrosine) T 3199 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK 4034F (Adrianna V) 3204 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4034F (Adrianna V) 3204 52

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

18 มม.

135 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4034F (Adrianna V) 3204 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4034F (Adrianna V) 3204 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4034F (Adrianna V) 3204 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4034F (Adrianna V) 3204 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4034F (Adrianna V) 3204 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4034F (Adrianna V) 3204 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK 3013 (Anouk) T 1142 52
วัสดุ : Plastic , Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 3013 (Anouk) T 1142 52

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

17 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 3013 (Anouk) T 1142 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 3013 (Anouk) T 1142 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 3013 (Anouk) T 1142 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 3013 (Anouk) T 1142 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 3013 (Anouk) T 1142 52 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 3013 (Anouk) T 1142 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7091 001 54 Live Free
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา NIKE 7091 001 54 Live Free

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7091 001 54 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7091 001 54 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7091 001 54 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7091 001 54 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7091 001 54 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7091 001 54 Live Free

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7090 001 53 Live Free
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา NIKE 7090 001 53 Live Free

4700 บาท
ราคาปกติ 6750 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7090 001 53 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7090 001 53 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7090 001 53 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7090 001 53 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7090 001 53 Live Free กรอบแว่นตา NIKE 7090 001 53 Live Free

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7088AF 013 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 013 54

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

13 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 013 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 013 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 013 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 013 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 013 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 013 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7088AF 026 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 026 54

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

13 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 026 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 026 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 026 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 026 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 026 54 กรอบแว่นตา NIKE 7088AF 026 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7087AF 027 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 027 54

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 027 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 027 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 027 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 027 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 027 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 027 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7087AF 014 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 014 54

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 014 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 014 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 014 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 014 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 014 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 014 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7087 AF 005 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา NIKE 7087 AF 005 54

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7087 AF 005 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087 AF 005 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087 AF 005 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087 AF 005 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087 AF 005 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087 AF 005 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7087AF 001 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 001 54

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 001 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 001 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 001 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 001 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 001 54 กรอบแว่นตา NIKE 7087AF 001 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7085AF 001 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา NIKE 7085AF 001 55

4550 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

13 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7085AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7085AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7085AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7085AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7085AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7085AF 001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lacoste
รุ่น : L2783 210 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Lacoste L2783 210 53

4700 บาท
ราคาปกติ 6750 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lacoste L2783 210 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 210 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 210 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 210 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 210 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 210 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lacoste
รุ่น : L2774 035 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Lacoste L2774 035 54

4700 บาท
ราคาปกติ 6750 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lacoste L2774 035 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2774 035 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2774 035 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2774 035 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2774 035 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2774 035 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lacoste
รุ่น : L2783 001 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Lacoste L2783 001 53

4700 บาท
ราคาปกติ 6750 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lacoste L2783 001 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 001 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 001 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 001 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 001 53 กรอบแว่นตา Lacoste L2783 001 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lacoste
รุ่น : L2779A 214 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Lacoste L2779A 214 52

4700 บาท
ราคาปกติ 6750 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lacoste L2779A 214 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2779A 214 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2779A 214 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2779A 214 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2779A 214 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2779A 214 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lacoste
รุ่น : L2773 001 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Lacoste L2773 001 52

4700 บาท
ราคาปกติ 6750 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

52 มม.

15 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lacoste L2773 001 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2773 001 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2773 001 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2773 001 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2773 001 52 กรอบแว่นตา Lacoste L2773 001 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lacoste
รุ่น : L2227A 210 54
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Lacoste L2227A 210 54

4700 บาท
ราคาปกติ 6750 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Lacoste L2227A 210 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2227A 210 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2227A 210 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2227A 210 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2227A 210 54 กรอบแว่นตา Lacoste L2227A 210 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5943A 209 49
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 209 49

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 209 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 209 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 209 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 209 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 209 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 209 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5944A 204 51
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 204 51

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

51 มม.

19 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 204 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 204 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 204 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 204 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 204 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 204 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5944A 416 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 416 51

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

51 มม.

19 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 416 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 416 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 416 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 416 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 416 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 416 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5944A 001 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 001 51

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

51 มม.

19 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 001 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 001 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 001 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 001 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 001 51 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5944A 001 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5943A 240 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 240 49

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 240 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 240 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 240 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 240 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 240 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943A 240 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5946A 001 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 001 49

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

15 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 001 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 001 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 001 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 001 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 001 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 001 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5946A 214 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 214 49

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

15 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 214 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 214 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 214 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 214 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 214 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5946A 214 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5936 247 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 247 53

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 247 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 247 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 247 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 247 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 247 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 247 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5936 008 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 008 53

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 008 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 008 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 008 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 008 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 008 53 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5936 008 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5943 043 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943 043 49

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943 043 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943 043 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943 043 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943 043 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943 043 49 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5943 043 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5154 2012 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2012 51

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2012 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5154 2000 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 51

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

50 มม.

20 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5154 2000 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 49

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

50 มม.

20 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 5154 2000 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OX8047-0252 Matte Black Ink 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ถุงผ้า
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา Oakley OX8047-0252 Matte Black Ink 52

4600 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

19 มม.

141 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OX8047-0252 Matte Black Ink 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8047-0252 Matte Black Ink 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8047-0252 Matte Black Ink 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8047-0252 Matte Black Ink 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8047-0252 Matte Black Ink 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8047-0252 Matte Black Ink 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5121F 2477 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2477 50

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

50 มม.

22 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2477 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2477 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2477 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2477 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2477 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2477 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5121F 2000 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2000 50

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

50 มม.

22 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2000 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2000 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2000 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2000 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2000 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2000 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5121F 2012 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2012 50

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

50 มม.

22 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2012 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2012 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2012 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2012 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2012 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 5121F 2012 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5283F 2012 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2012 51

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2012 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2012 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 7087 2000 48
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 48

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

48 มม.

21 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 48 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 48 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 48 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 48 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 48 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 4246-V2000 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V2000 49

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

49 มม.

19 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V2000 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 4246-V 5239 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 5239 49

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

49 มม.

19 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 5239 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 5239 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 5239 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 5239 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 5239 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 5239 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 4246-V 2012 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2012 49

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

49 มม.

19 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2012 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2012 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2012 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2012 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2012 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2012 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 4246-V 2372 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2372 49

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

49 มม.

19 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2372 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2372 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2372 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2372 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2372 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 4246-V 2372 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 7073 2000 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2000 49

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

49 มม.

21 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2000 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2000 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 7073 2077 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2077 49

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

49 มม.

21 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2077 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2077 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2077 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2077 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2077 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 7073 2077 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 7087 2000 46
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 46

4800 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

46 มม.

21 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 46 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 46 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 46 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 46 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 46 กรอบแว่นตา Rayban RB 7087 2000 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 2447-V-F 5494 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Rayban RB 2447-V-F 5494 49

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 2447-V-F 5494 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 2447-V-F 5494 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 2447-V-F 5494 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 2447-V-F 5494 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 2447-V-F 5494 49 กรอบแว่นตา Rayban RB 2447-V-F 5494 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OX8097-0152 Satin Black 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 129
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Oakley OX8097-0152 Satin Black 52

4500 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OX8097-0152 Satin Black 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8097-0152 Satin Black 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8097-0152 Satin Black 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8097-0152 Satin Black 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8097-0152 Satin Black 52 กรอบแว่นตา Oakley OX8097-0152 Satin Black 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5283F 2034 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2034 51

4300 บาท
ราคาปกติ 6100 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2034 51 กรอบแว่นตา Rayban RB 5283F 2034 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

18 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 6062F (Darcy) T 5262 (Dark tort/Dark Tort Sand Sig C) 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา COACH HC 6062F (Darcy) T 5262 (Dark tort/Dark Tort Sand Sig C) 53

4400 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 6062F (Darcy) T 5262 (Dark tort/Dark Tort Sand Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6062F (Darcy) T 5262 (Dark tort/Dark Tort Sand Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6062F (Darcy) T 5262 (Dark tort/Dark Tort Sand Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6062F (Darcy) T 5262 (Dark tort/Dark Tort Sand Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6062F (Darcy) T 5262 (Dark tort/Dark Tort Sand Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6062F (Darcy) T 5262 (Dark tort/Dark Tort Sand Sig C) 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 6087F T 5002 (Black) 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา COACH HC 6087F T 5002 (Black) 53

4500 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 6087F T 5002 (Black) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6087F T 5002 (Black) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6087F T 5002 (Black) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6087F T 5002 (Black) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6087F T 5002 (Black) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6087F T 5002 (Black) 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 6088F T 5394 (Dark Tort/Dark Tort Gold Sig C) 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา COACH HC 6088F T 5394 (Dark Tort/Dark Tort Gold Sig C) 54

4500 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 6088F T 5394 (Dark Tort/Dark Tort Gold Sig C) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 6088F T 5394 (Dark Tort/Dark Tort Gold Sig C) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 6088F T 5394 (Dark Tort/Dark Tort Gold Sig C) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 6088F T 5394 (Dark Tort/Dark Tort Gold Sig C) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 6088F T 5394 (Dark Tort/Dark Tort Gold Sig C) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 6088F T 5394 (Dark Tort/Dark Tort Gold Sig C) 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 6029F (Susie) T 5001 (Dark Tortoise) 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5001 (Dark Tortoise) 51

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

17 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5001 (Dark Tortoise) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5001 (Dark Tortoise) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5001 (Dark Tortoise) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5001 (Dark Tortoise) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5001 (Dark Tortoise) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5001 (Dark Tortoise) 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 6065F Z 5261 (Black/Black Military Sig C) 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา COACH HC 6065F Z 5261 (Black/Black Military Sig C) 53

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 6065F Z 5261 (Black/Black Military Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6065F Z 5261 (Black/Black Military Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6065F Z 5261 (Black/Black Military Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6065F Z 5261 (Black/Black Military Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6065F Z 5261 (Black/Black Military Sig C) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 6065F Z 5261 (Black/Black Military Sig C) 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 6029F (Susie) T 5002 (Black) 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5002 (Black) 51

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

17 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5002 (Black) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5002 (Black) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5002 (Black) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5002 (Black) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5002 (Black) 51 กรอบแว่นตา COACH HC 6029F (Susie) T 5002 (Black) 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 5034 (Lourdes) S 9129 (Dark Vintage Tortoise)
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา COACH HC 5034 (Lourdes) S 9129 (Dark Vintage Tortoise)

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

51 มม.

18 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 5034 (Lourdes) S 9129 (Dark Vintage Tortoise) กรอบแว่นตา COACH HC 5034 (Lourdes) S 9129 (Dark Vintage Tortoise) กรอบแว่นตา COACH HC 5034 (Lourdes) S 9129 (Dark Vintage Tortoise) กรอบแว่นตา COACH HC 5034 (Lourdes) S 9129 (Dark Vintage Tortoise) กรอบแว่นตา COACH HC 5034 (Lourdes) S 9129 (Dark Vintage Tortoise) กรอบแว่นตา COACH HC 5034 (Lourdes) S 9129 (Dark Vintage Tortoise)

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OX 8090-0355 Polished Black lnk
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 137
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Oakley OX 8090-0355 Polished Black lnk

5200 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

137 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OX 8090-0355 Polished Black lnk กรอบแว่นตา Oakley OX 8090-0355 Polished Black lnk กรอบแว่นตา Oakley OX 8090-0355 Polished Black lnk กรอบแว่นตา Oakley OX 8090-0355 Polished Black lnk กรอบแว่นตา Oakley OX 8090-0355 Polished Black lnk กรอบแว่นตา Oakley OX 8090-0355 Polished Black lnk

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5917 040 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5917 040 52

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

15 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5917 040 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5917 040 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5917 040 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5917 040 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5917 040 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5917 040 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5928 001 50
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 001 50

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

50 มม.

17 มม.

135 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 001 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5430 001 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5430 001 50

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

50 มม.

19 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5430 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5430 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5430 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5430 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5430 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5430 001 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5425 001 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5425 001 50

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

50 มม.

18 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5425 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5425 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5425 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5425 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5425 001 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5425 001 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5426 431 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 431 52

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 431 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 431 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 431 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 431 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 431 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 431 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5426 607 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 607 52

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 607 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 607 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 607 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 607 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 607 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 607 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5426 412 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 412 52

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 412 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 412 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 412 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 412 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 412 52 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5426 412 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5928 214 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 214 50

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

50 มม.

17 มม.

135 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 214 50 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5928 214 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1116 51 Col.2
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1117 51 Col.1
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5154 5491 51
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5491 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5154 5493 49
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5493 49

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

49 มม.

21 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5493 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5493 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5493 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5493 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5493 49 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5493 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5154 5492 51
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51

4700 บาท
ราคาปกติ 6700 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51 กรอบแว่นตา Ray Ban RB 5154 5492 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OX8096-0255 Clear
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Oakley OX8096-0255 Clear

4300 บาท
ราคาปกติ 6200 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

55 มม.

18 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OX8096-0255 Clear กรอบแว่นตา Oakley OX8096-0255 Clear กรอบแว่นตา Oakley OX8096-0255 Clear กรอบแว่นตา Oakley OX8096-0255 Clear กรอบแว่นตา Oakley OX8096-0255 Clear กรอบแว่นตา Oakley OX8096-0255 Clear

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OX8071-0254 Frost
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Oakley OX8071-0254 Frost

4400 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OX8071-0254 Frost กรอบแว่นตา Oakley OX8071-0254 Frost กรอบแว่นตา Oakley OX8071-0254 Frost กรอบแว่นตา Oakley OX8071-0254 Frost กรอบแว่นตา Oakley OX8071-0254 Frost กรอบแว่นตา Oakley OX8071-0254 Frost

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OX 8071-0354 Pavement
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Oakley OX 8071-0354 Pavement

4400 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OX 8071-0354 Pavement กรอบแว่นตา Oakley OX 8071-0354 Pavement กรอบแว่นตา Oakley OX 8071-0354 Pavement กรอบแว่นตา Oakley OX 8071-0354 Pavement กรอบแว่นตา Oakley OX 8071-0354 Pavement กรอบแว่นตา Oakley OX 8071-0354 Pavement

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock
รุ่น : R5267 B 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Rodenstock R5267 B 54

4400 บาท
ราคาปกติ 6250 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock R5267 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R5267 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R5267 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R5267 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R5267 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R5267 B 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vogue
รุ่น : VO 2888-ฺBF W656 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Vogue VO 2888-ฺBF W656 54

4400 บาท
ราคาปกติ 6250 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Vogue VO 2888-ฺBF W656 54 กรอบแว่นตา Vogue VO 2888-ฺBF W656 54 กรอบแว่นตา Vogue VO 2888-ฺBF W656 54 กรอบแว่นตา Vogue VO 2888-ฺBF W656 54 กรอบแว่นตา Vogue VO 2888-ฺBF W656 54 กรอบแว่นตา Vogue VO 2888-ฺBF W656 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock
รุ่น : R 5286 B
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Rodenstock R 5286 B

6200 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

57 มม.

19 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock R 5286 B กรอบแว่นตา Rodenstock R 5286 B กรอบแว่นตา Rodenstock R 5286 B กรอบแว่นตา Rodenstock R 5286 B กรอบแว่นตา Rodenstock R 5286 B กรอบแว่นตา Rodenstock R 5286 B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น :  OX3133-0753 Polished Black
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

19 มม.

140 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น :  OX3129-0753 Polished Black/Red
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

53 มม.

18 มม.

136 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น :  Chamfer OX8045-0153  Black
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา OAKLEY Chamfer OX8045-0155 Black

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY Chamfer OX8045-0155 Black กรอบแว่นตา OAKLEY Chamfer OX8045-0155 Black กรอบแว่นตา OAKLEY Chamfer OX8045-0155 Black กรอบแว่นตา OAKLEY Chamfer OX8045-0155 Black กรอบแว่นตา OAKLEY Chamfer OX8045-0155 Black กรอบแว่นตา OAKLEY Chamfer OX8045-0155 Black

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : 10 Degree
รุ่น : ModT1302 C.GUSL
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา 10 Degree ModT1302 C.GUSL

5400 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

48 มม.

20 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา 10 Degree ModT1302 C.GUSL กรอบแว่นตา 10 Degree ModT1302 C.GUSL กรอบแว่นตา 10 Degree ModT1302 C.GUSL กรอบแว่นตา 10 Degree ModT1302 C.GUSL กรอบแว่นตา 10 Degree ModT1302 C.GUSL กรอบแว่นตา 10 Degree ModT1302 C.GUSL

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Moschino
รุ่น : MO08401S
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Moschino MO08401S

3800 บาท
ราคาปกติ 6250 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Moschino MO08401S กรอบแว่นตา Moschino MO08401S กรอบแว่นตา Moschino MO08401S กรอบแว่นตา Moschino MO08401S กรอบแว่นตา Moschino MO08401S กรอบแว่นตา Moschino MO08401S

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5705A 607
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5705A 607

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5705A 607 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5705A 607 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5705A 607 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5705A 607 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5705A 607 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5705A 607

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2682 741
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : VOGUE
รุ่น : VO2675-B 1553
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : Piastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553

2900 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : VOGUE
รุ่น : VO2675-B 1553
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : Piastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553

2900 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553 กรอบแว่นตา VOGUE VO2675-B 1553

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5268 5122
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122

3500 บาท
5300 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

50 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122 กรอบแว่นตา Rayban RB5268 5122

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ499 150
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ499 150

5000 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ499 150 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ499 150 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ499 150 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ499 150 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ499 150 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ499 150

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ509 XTM
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ509 XTM

5000 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ509 XTM กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ509 XTM กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ509 XTM กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ509 XTM กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ509 XTM กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ509 XTM

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ514 7P9
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ514 7P9

5000 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ514 7P9 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ514 7P9 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ514 7P9 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ514 7P9 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ514 7P9 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ514 7P9

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ447 M2B
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ มีสปริง
น้ำหนัก :28กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ447 M2B

5000 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

51 มม.

16 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ447 M2B กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ447 M2B กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ447 M2B กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ447 M2B กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ447 M2B กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ447 M2B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ498 1UZ
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ มีสปริง
น้ำหนัก :26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ498 1UZ

5000 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ498 1UZ กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ498 1UZ กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ498 1UZ กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ498 1UZ กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ498 1UZ กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ498 1UZ

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ518 RT2
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 RT2

5000 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

15 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 RT2 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 RT2 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 RT2 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 RT2 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 RT2 กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 RT2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARC BY MARC JACOBS
รุ่น : MMJ518 VOT
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 VOT

5000 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

15 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 VOT กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 VOT กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 VOT กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 VOT กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 VOT กรอบแว่นตา MARC BY MARC JACOBS MMJ518 VOT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK7875 033
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7875 033

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

51 มม.

15 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7875 033 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7875 033 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7875 033 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7875 033 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7875 033 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK7875 033

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GUESS
รุ่น : GM137 PRDM
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา GUESS GM137 PRDM

3100 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา GUESS GM137 PRDM กรอบแว่นตา GUESS GM137 PRDM กรอบแว่นตา GUESS GM137 PRDM กรอบแว่นตา GUESS GM137 PRDM กรอบแว่นตา GUESS GM137 PRDM กรอบแว่นตา GUESS GM137 PRDM

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5702A 215
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5702A 215

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5702A 215 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5702A 215 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5702A 215 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5702A 215 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5702A 215 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5702A 215

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5699 412
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5699 412

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5699 412 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5699 412 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5699 412 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5699 412 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5699 412 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5699 412

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5658A 229
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5658A 229

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5658A 229 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5658A 229 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5658A 229 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5658A 229 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5658A 229 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5658A 229

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5704A 300
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5704A 300

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5704A 300 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5704A 300 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5704A 300 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5704A 300 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5704A 300 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5704A 300

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5703 212
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5703 212

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5703 212 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5703 212 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5703 212 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5703 212 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5703 212 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5703 212

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Calvin Klein
รุ่น : CK5653 274
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5653 274

3900 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

50 มม.

17 มม.

135 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5653 274 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5653 274 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5653 274 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5653 274 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5653 274 กรอบแว่นตา Calvin Klein CK5653 274

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5313D 2000 54
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5313D 2000 54

5000 บาท
ราคาปกติ 6250 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

19 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5313D 2000 54 กรอบแว่นตา Rayban RB5313D 2000 54 กรอบแว่นตา Rayban RB5313D 2000 54 กรอบแว่นตา Rayban RB5313D 2000 54 กรอบแว่นตา Rayban RB5313D 2000 54 กรอบแว่นตา Rayban RB5313D 2000 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Timberland
รุ่น : TB1180C049
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049

5000 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

18 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : DAKOTA SMITH
รุ่น : QO1001 C.A
วัสดุ : Metal , Acetate
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง , ไร้สกรู
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Dakota Smith QO1001

4550 บาท
ราคาปกติ 6540 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Dakota Smith QO1001 กรอบแว่นตา Dakota Smith QO1001 กรอบแว่นตา Dakota Smith QO1001 กรอบแว่นตา Dakota Smith QO1001 กรอบแว่นตา Dakota Smith QO1001 กรอบแว่นตา Dakota Smith QO1001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2658-B 101
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2658-B 101

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2658-B 101 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2658-B 101 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2658-B 101 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2658-B 101 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2658-B 101 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2658-B 101

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2634 567
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2634 567

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2634 567 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2634 567 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2634 567 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2634 567 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2634 567 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2634 567

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2665-B 631
วัสดุ : Plastic, Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2665-B 631

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

51 มม.

16 มม.

130 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2665-B 631 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2665-B 631 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2665-B 631 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2665-B 631 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2665-B 631 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2665-B 631

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2673 680
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 680

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

130 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 680 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 680 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 680 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 680 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 680 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 680

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2673 678
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 678

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

130 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 678 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 678 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 678 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 678 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 678 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2673 678

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2639-B 632
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2639-B 632

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

15 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2639-B 632 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2639-B 632 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2639-B 632 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2639-B 632 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2639-B 632 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2639-B 632

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 1852 833
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1852 833

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

16 มม.

130 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1852 833 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1852 833 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1852 833 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1852 833 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1852 833 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1852 833

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2682 741
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2682 741

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 1872A870
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1872A870

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

17 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1872A870 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1872A870 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1872A870 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1872A870 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1872A870 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1872A870

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 1808B511
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B511

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B511

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 1808B689
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B689

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B689 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B689 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B689 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B689 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B689 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1808B689

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 1889 511
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2687B543
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2687B543

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2687B543 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2687B543 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2687B543 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2687B543 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2687B543 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2687B543

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2689B764
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B764

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

15 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B764 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B764 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B764 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B764 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B764 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B764

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2689B773
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B773

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

15 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B773 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B773 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B773 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B773 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B773 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B773

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 2689B774
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B774

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

15 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B774 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B774 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B774 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B774 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B774 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 2689B774

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GUESS
รุ่น : GM126 BLK
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา GUESS GM126 BLK

2900 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

55 มม.

13 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา GUESS GM126 BLK กรอบแว่นตา GUESS GM126 BLK กรอบแว่นตา GUESS GM126 BLK กรอบแว่นตา GUESS GM126 BLK กรอบแว่นตา GUESS GM126 BLK กรอบแว่นตา GUESS GM126 BLK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PROGEAR
รุ่น : OPT1109C1
วัสดุ : Metal, พลาสติกเบาพิเศษ
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, สายคาดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1

6400 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

59 มม.

17 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TOMMY HILFIGER
รุ่น : TH1168V78
วัสดุ : Plastic Hand Made Acetate
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TOMMY HILFIGER TH1168V78

4800 บาท
ราคาปกติ 6850 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา TOMMY HILFIGER TH1168V78 กรอบแว่นตา TOMMY HILFIGER TH1168V78 กรอบแว่นตา TOMMY HILFIGER TH1168V78 กรอบแว่นตา TOMMY HILFIGER TH1168V78 กรอบแว่นตา TOMMY HILFIGER TH1168V78 กรอบแว่นตา TOMMY HILFIGER TH1168V78

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V8606C0531
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531

5100 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V8606C0588
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588

5100 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V8614C0568
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568

5100 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

59 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V2921C177
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V2921C177

5100 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

22 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vivienne Westwood
รุ่น : VW05503
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Vivienne Westwood 05503

5500 บาท
ราคาปกติ 6900 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

52 มม.

18 มม.

138 มม.

24 มม.

กรอบแว่นตา Vivienne Westwood 05503 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood 05503 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood 05503 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood 05503 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood 05503 กรอบแว่นตา Vivienne Westwood 05503