รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MICHAEL KORS
รุ่น : MK 4039F (India) 3217 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4039F (India) 3217 54

2850 บาท
ราคาปกติ 4750 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4039F (India) 3217 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4039F (India) 3217 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4039F (India) 3217 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4039F (India) 3217 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4039F (India) 3217 54 กรอบแว่นตา MICHAEL KORS MK 4039F (India) 3217 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB6369D 2886 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 129
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Rayban RB6369D 2886 50

3900 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

50 มม.

21 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB6369D 2886 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 6369D 2886 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Rayban RB 6369D 2886 50

3900 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

50 มม.

20 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 6369D 2886 50 กรอบแว่นตา Rayban RB 6369D 2886 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 7083D 2000 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Rayban RB 7083D 2000 52

3900 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

52 มม.

18 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 7083D 2000 52 กรอบแว่นตา Rayban RB 7083D 2000 52 กรอบแว่นตา Rayban RB 7083D 2000 52 กรอบแว่นตา Rayban RB 7083D 2000 52 กรอบแว่นตา Rayban RB 7083D 2000 52 กรอบแว่นตา Rayban RB 7083D 2000 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5315-D 2000 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2000 53

3900 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

17 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2000 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2000 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2000 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2000 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2000 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2000 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5319-D 2477 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Rayban RB 5319-D 2477 55

3900 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

16 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5319-D 2477 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 5319-D 2477 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 5319-D 2477 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 5319-D 2477 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 5319-D 2477 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 5319-D 2477 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 5315-D 2477 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2477 53

3900 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

17 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2477 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2477 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2477 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2477 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2477 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 5315-D 2477 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Aria 1.5 Col.01 51
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51

4500 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Aria 1.5 Col.01 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : Linz Col.03 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Linz Col.03 48

4500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

48 มม.

19 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Linz Col.03 48 กรอบแว่นตา V SUN Linz Col.03 48 กรอบแว่นตา V SUN Linz Col.03 48 กรอบแว่นตา V SUN Linz Col.03 48 กรอบแว่นตา V SUN Linz Col.03 48 กรอบแว่นตา V SUN Linz Col.03 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น :  Kennedy Col.01 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51

4500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

21 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51 กรอบแว่นตา V SUN Kennedy Col.01 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock Claudia schiffer
รุ่น : Poplar C4004 B
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 B

3300 บาท
ราคาปกติ 4700 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

50 มม.

18 มม.

135 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 B กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 B กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 B กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 B กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 B กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock Claudia schiffer
รุ่น : Poplar C4004 A
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 A

3300 บาท
ราคาปกติ 4700 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 A กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 A กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 A กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 A กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 A กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Poplar C4004 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock Claudia schiffer
รุ่น : Ash C4003 C
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Ash C4003 C

3300 บาท
ราคาปกติ 4700 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

18 มม.

135 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Ash C4003 C กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Ash C4003 C กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Ash C4003 C กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Ash C4003 C กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Ash C4003 C กรอบแว่นตา Rodenstock Claudia schiffer Ash C4003 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : APPLEBY COL.01 52
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 42 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.01 52

4500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.01 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.01 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.01 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.01 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.01 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.01 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : APPLEBY COL.02 52
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.02 52

4500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.02 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.02 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.02 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.02 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.02 52 กรอบแว่นตา V SUN APPLEBY COL.02 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : V SUN
รุ่น : ST.PAUL 50
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50

4500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

50 มม.

24 มม.

147 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50 กรอบแว่นตา V SUN ST.PAUL 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : KACTOR
รุ่น : Mod.KV2086 Col.1
วัสดุ : Stainless Steel – Carbon Fiber
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2086 Col.1

4300 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2086 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2086 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2086 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2086 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2086 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2086 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : KACTOR
รุ่น : Mod.KV2081 Col.4
วัสดุ : Stainless Steel – Carbon Fiber
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2081 Col.4

4300 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2081 Col.4 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2081 Col.4 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2081 Col.4 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2081 Col.4 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2081 Col.4 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2081 Col.4

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : KACTOR
รุ่น : Mod.KV2100 Col.1
วัสดุ : Carbon Fiber
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2100 Col.1

4300 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2100 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2100 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2100 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2100 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2100 Col.1 กรอบแว่นตา KACTOR Mod.KV2100 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BE343 c01
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BE343 c02
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB5315D 5211 53
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB5315D 5211 53

3900 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB5315D 5211 53 กรอบแว่นตา Rayban RB5315D 5211 53 กรอบแว่นตา Rayban RB5315D 5211 53 กรอบแว่นตา Rayban RB5315D 5211 53 กรอบแว่นตา Rayban RB5315D 5211 53 กรอบแว่นตา Rayban RB5315D 5211 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BE6021 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BE6021 54

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

17 มม.

143 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BE6021 54 กรอบแว่นตา BENETTON BE6021 54 กรอบแว่นตา BENETTON BE6021 54 กรอบแว่นตา BENETTON BE6021 54 กรอบแว่นตา BENETTON BE6021 54 กรอบแว่นตา BENETTON BE6021 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : DIESEL
รุ่น : DL5043C001
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001

4200 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Kfacto2y
รุ่น : K2004GN
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Kfacto2y K2004GN

2800 บาท
ราคาปกติ 4100 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Kfacto2y K2004GN กรอบแว่นตา Kfacto2y K2004GN กรอบแว่นตา Kfacto2y K2004GN กรอบแว่นตา Kfacto2y K2004GN กรอบแว่นตา Kfacto2y K2004GN กรอบแว่นตา Kfacto2y K2004GN

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Valentino Rudy
รุ่น : VR9283C2
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2

3900 บาท
ราคาปกติ 4875 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Valentino Rudy
รุ่น : VR9253C3
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3

3900 บาท
ราคาปกติ 4875 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TRINITY
รุ่น : TK117BLACK
วัสดุ : Natural Wood, Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่สปริง
น้ำหนัก : 18g
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK

3800 บาท
ราคาปกติ 4850 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BE463C4
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BE463C4

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

16 มม.

140 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BE463C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE463C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE463C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE463C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE463C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE463C4

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BE461C4
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BE461C4

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BE461C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE461C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE461C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE461C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE461C4 กรอบแว่นตา BENETTON BE461C4

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BN020C2
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BN020C2

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BN020C2 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C2 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C2 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C2 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C2 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BN020C1
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 29 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BN020C1

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BN020C1 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C1 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C1 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C1 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C1 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BN020C5
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BN020C5

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BN020C5 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C5 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C5 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C5 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C5 กรอบแว่นตา BENETTON BN020C5

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BE462C3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BE462C3

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BE462C3 กรอบแว่นตา BENETTON BE462C3 กรอบแว่นตา BENETTON BE462C3 กรอบแว่นตา BENETTON BE462C3 กรอบแว่นตา BENETTON BE462C3 กรอบแว่นตา BENETTON BE462C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V1526C9EM
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V1526C9EM

3800 บาท
ราคาปกติ 4750 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

51 มม.

16 มม.

135 มม.

25 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V1526C9EM กรอบแว่นตา POLICE V1526C9EM กรอบแว่นตา POLICE V1526C9EM กรอบแว่นตา POLICE V1526C9EM กรอบแว่นตา POLICE V1526C9EM กรอบแว่นตา POLICE V1526C9EM

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V8386C584R
วัสดุ : Plastic, Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V8386C584R

3800 บาท
ราคาปกติ 4750 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V8386C584R กรอบแว่นตา POLICE V8386C584R กรอบแว่นตา POLICE V8386C584R กรอบแว่นตา POLICE V8386C584R กรอบแว่นตา POLICE V8386C584R กรอบแว่นตา POLICE V8386C584R

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V8386C0584
วัสดุ : Plastic, Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V8386C0584

3800 บาท
ราคาปกติ 4750 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V8386C0584 กรอบแว่นตา POLICE V8386C0584 กรอบแว่นตา POLICE V8386C0584 กรอบแว่นตา POLICE V8386C0584 กรอบแว่นตา POLICE V8386C0584 กรอบแว่นตา POLICE V8386C0584

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V8381C0SBY
วัสดุ : พลาสติกเบาพิเศษ, Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก: 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V8381C0SBY

3800 บาท
ราคาปกติ 4750 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

17 มม.

145 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V8381C0SBY กรอบแว่นตา POLICE V8381C0SBY กรอบแว่นตา POLICE V8381C0SBY กรอบแว่นตา POLICE V8381C0SBY กรอบแว่นตา POLICE V8381C0SBY กรอบแว่นตา POLICE V8381C0SBY

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V1618C0979
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก: 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V1618C0979

3600 บาท
ราคาปกติ 4500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

55 มม.

16 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V1618C0979 กรอบแว่นตา POLICE V1618C0979 กรอบแว่นตา POLICE V1618C0979 กรอบแว่นตา POLICE V1618C0979 กรอบแว่นตา POLICE V1618C0979 กรอบแว่นตา POLICE V1618C0979

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : DIESEL
รุ่น : DL5002C052
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา DIESEL DL5002C052

4900 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

16 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา DIESEL DL5002C052 กรอบแว่นตา DIESEL DL5002C052 กรอบแว่นตา DIESEL DL5002C052 กรอบแว่นตา DIESEL DL5002C052 กรอบแว่นตา DIESEL DL5002C052 กรอบแว่นตา DIESEL DL5002C052

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : DIESEL
รุ่น : DL5001C05A
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา DIESEL DL5001C05A

4200 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

54 มม.

17 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา DIESEL DL5001C05A กรอบแว่นตา DIESEL DL5001C05A กรอบแว่นตา DIESEL DL5001C05A กรอบแว่นตา DIESEL DL5001C05A กรอบแว่นตา DIESEL DL5001C05A กรอบแว่นตา DIESEL DL5001C05A