รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MIU MIU
รุ่น :  VMU510 53 19 QE3-101
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นสายตา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 138
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

56 มม.

17 มม.

138 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101 กรอบแว่นตา Miu Miu VMU510 53 19 QE3-101

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P’8306 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีมีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 143
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

18 มม.

143 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2210 53
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

53 มม.

19 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2167 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

56 มม.

19 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2153 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2240 53
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

122 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : Nicholas 53
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Nicholas 53

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Nicholas 53 กรอบแว่นตา Lindberg Nicholas 53 กรอบแว่นตา Lindberg Nicholas 53 กรอบแว่นตา Lindberg Nicholas 53 กรอบแว่นตา Lindberg Nicholas 53 กรอบแว่นตา Lindberg Nicholas 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : Jimmy 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Jimmy 56

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Jimmy 56 กรอบแว่นตา Lindberg Jimmy 56 กรอบแว่นตา Lindberg Jimmy 56 กรอบแว่นตา Lindberg Jimmy 56 กรอบแว่นตา Lindberg Jimmy 56 กรอบแว่นตา Lindberg Jimmy 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9574 58
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

58 มม.

17 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58 กรอบแว่นตา Lindberg 9574 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : Nikolaj 52
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Nikolaj 52

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

16 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Nikolaj 52 กรอบแว่นตา Lindberg Nikolaj 52 กรอบแว่นตา Lindberg Nikolaj 52 กรอบแว่นตา Lindberg Nikolaj 52 กรอบแว่นตา Lindberg Nikolaj 52 กรอบแว่นตา Lindberg Nikolaj 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9564 55
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9564 55

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

17 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9564 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9564 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9564 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9564 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9564 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9564 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GENTLE MONSTER
รุ่น : Pavana c.B4
วัสดุ : พลาสติก
เลนส์ : เดโม่เลนส์
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ , การ์ดรับประกัน
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 152
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

23 มม.

152 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9519 55
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9519 55

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

55 มม.

15 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9519 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 55 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9519 57
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9519 57

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

57 มม.

16 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9519 57 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 57 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 57 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 57 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 57 กรอบแว่นตา Lindberg 9519 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9811 51
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9811 51

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

51 มม.

14 มม.

125 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9811 51 กรอบแว่นตา Lindberg 9811 51 กรอบแว่นตา Lindberg 9811 51 กรอบแว่นตา Lindberg 9811 51 กรอบแว่นตา Lindberg 9811 51 กรอบแว่นตา Lindberg 9811 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1134 51
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1134 51

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

16 มม.

125 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1134 51 กรอบแว่นตา Lindberg 1134 51 กรอบแว่นตา Lindberg 1134 51 กรอบแว่นตา Lindberg 1134 51 กรอบแว่นตา Lindberg 1134 51 กรอบแว่นตา Lindberg 1134 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 7385 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

16 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8274 B
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8297 C
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 22 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8297 C

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

58 มม.

15 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8297 C กรอบแว่นตา Porsche design P8297 C กรอบแว่นตา Porsche design P8297 C กรอบแว่นตา Porsche design P8297 C กรอบแว่นตา Porsche design P8297 C กรอบแว่นตา Porsche design P8297 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8287 D
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8287 D

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8287 D กรอบแว่นตา Porsche design P8287 D กรอบแว่นตา Porsche design P8287 D กรอบแว่นตา Porsche design P8287 D กรอบแว่นตา Porsche design P8287 D กรอบแว่นตา Porsche design P8287 D

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8286 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8286 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

56 มม.

16 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8286 A กรอบแว่นตา Porsche design P8286 A กรอบแว่นตา Porsche design P8286 A กรอบแว่นตา Porsche design P8286 A กรอบแว่นตา Porsche design P8286 A กรอบแว่นตา Porsche design P8286 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8271 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8271 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8271 A กรอบแว่นตา Porsche design P8271 A กรอบแว่นตา Porsche design P8271 A กรอบแว่นตา Porsche design P8271 A กรอบแว่นตา Porsche design P8271 A กรอบแว่นตา Porsche design P8271 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8289 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8289 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

57 มม.

16 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8289 A กรอบแว่นตา Porsche design P8289 A กรอบแว่นตา Porsche design P8289 A กรอบแว่นตา Porsche design P8289 A กรอบแว่นตา Porsche design P8289 A กรอบแว่นตา Porsche design P8289 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8294 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8294 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8294 A กรอบแว่นตา Porsche design P8294 A กรอบแว่นตา Porsche design P8294 A กรอบแว่นตา Porsche design P8294 A กรอบแว่นตา Porsche design P8294 A กรอบแว่นตา Porsche design P8294 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8205 S2 F
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

58 มม.

15 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8252 S2 C
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

56 มม.

15 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8252 S1 B
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

57 มม.

15 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8252 S1 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

57 มม.

15 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6062 4443
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443

23,000 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

17 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6060 4440
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440

23,000 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

51 มม.

17 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2128 Col.K19
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

49 มม.

16 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T93 3031
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : CORONA Col.20
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg CORONA Col.20

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

42 มม.

24 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg CORONA Col.20 กรอบแว่นตา Lindberg CORONA Col.20 กรอบแว่นตา Lindberg CORONA Col.20 กรอบแว่นตา Lindberg CORONA Col.20 กรอบแว่นตา Lindberg CORONA Col.20 กรอบแว่นตา Lindberg CORONA Col.20

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6507  col.c08
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6507 col.c08

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6507 col.c08 กรอบแว่นตา Lindberg 6507 col.c08 กรอบแว่นตา Lindberg 6507 col.c08 กรอบแว่นตา Lindberg 6507 col.c08 กรอบแว่นตา Lindberg 6507 col.c08 กรอบแว่นตา Lindberg 6507 col.c08

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : JIMMY Col.10
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens – Clip on
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg JIMMY Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1017 AB34
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1017 AB34

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

50 มม.

17 มม.

135 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1017 AB34 กรอบแว่นตา Lindberg 1017 AB34 กรอบแว่นตา Lindberg 1017 AB34 กรอบแว่นตา Lindberg 1017 AB34 กรอบแว่นตา Lindberg 1017 AB34 กรอบแว่นตา Lindberg 1017 AB34

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : GLENN Col.PU9
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg GLENN Col.PU9

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

45 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg GLENN Col.PU9 กรอบแว่นตา Lindberg GLENN Col.PU9 กรอบแว่นตา Lindberg GLENN Col.PU9 กรอบแว่นตา Lindberg GLENN Col.PU9 กรอบแว่นตา Lindberg GLENN Col.PU9 กรอบแว่นตา Lindberg GLENN Col.PU9

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1146 Col.AE11
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE11

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE11 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE11 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE11 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE11 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE11 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE11

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T94 1239
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1239

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1239 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1239 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1239 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1239 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1239 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1239

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6517 Col.10
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6517 Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

50 มม.

20 มม.

150 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6517 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1038 AH18
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1038 AH18

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

47 มม.

21 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1038 AH18 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 AH18 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 AH18 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 AH18 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 AH18 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 AH18

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6506 Col.10
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

46 มม.

19 มม.

130 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1038 47
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1038 47

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

47 มม.

21 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1038 47 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 47 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 47 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 47 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 47 กรอบแว่นตา Lindberg 1038 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T604 PGT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

49 มม.

20 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg Precious
รุ่น : DAKOTA 49 950PT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Precious DAKOTA 49 950PT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

49 มม.

19 มม.

135 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Precious DAKOTA 49 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious DAKOTA 49 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious DAKOTA 49 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious DAKOTA 49 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious DAKOTA 49 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious DAKOTA 49 950PT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg Precious
รุ่น : T-WT 950PT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

55 มม.

14 มม.

145 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg Precious
รุ่น : T600 2244
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 22 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

50 มม.

17 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9703 54 GR77
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9703 54 GR77

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

18 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9703 54 GR77 กรอบแว่นตา Lindberg 9703 54 GR77 กรอบแว่นตา Lindberg 9703 54 GR77 กรอบแว่นตา Lindberg 9703 54 GR77 กรอบแว่นตา Lindberg 9703 54 GR77 กรอบแว่นตา Lindberg 9703 54 GR77

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1011 42 Col.AH03
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,คลิปออน
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1011 42 Col.AH03

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

42 มม.

25 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1011 42 Col.AH03 กรอบแว่นตา Lindberg 1011 42 Col.AH03 กรอบแว่นตา Lindberg 1011 42 Col.AH03 กรอบแว่นตา Lindberg 1011 42 Col.AH03 กรอบแว่นตา Lindberg 1011 42 Col.AH03 กรอบแว่นตา Lindberg 1011 42 Col.AH03

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6517 50 Col.10
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6517 50 Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

50 มม.

20 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6517 50 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 50 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 50 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 50 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 50 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6517 50 Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6535 53 Col.10
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6535 Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6535 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6535 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6535 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6535 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6535 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6535 Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6531 Col.10
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6531 Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

47 มม.

25 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6531 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6531 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6531 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6531 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6531 Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 6531 Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1244
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1244

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

19 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1244 กรอบแว่นตา Lindberg 1244 กรอบแว่นตา Lindberg 1244 กรอบแว่นตา Lindberg 1244 กรอบแว่นตา Lindberg 1244 กรอบแว่นตา Lindberg 1244

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2058 Col.K32
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

114 มม.

50 มม.

16 มม.

135 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : MUSCA Col.P30
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg MUSCA Col.P30

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

121 มม.

47 มม.

18 มม.

145 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg MUSCA Col.P30 กรอบแว่นตา Lindberg MUSCA Col.P30 กรอบแว่นตา Lindberg MUSCA Col.P30 กรอบแว่นตา Lindberg MUSCA Col.P30 กรอบแว่นตา Lindberg MUSCA Col.P30 กรอบแว่นตา Lindberg MUSCA Col.P30

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9511 Col.P10 No.801512514
วัสดุ : titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 10 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9511 Col.P10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

50 มม.

17 มม.

150 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9511 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9511 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9511 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9511 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9511 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9511 Col.P10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1114 Col.AA54
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 10 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA54

บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

50 มม.

17 มม.

150 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA54 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA54 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA54 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA54 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA54 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1217 AA42
วัสดุ : titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA42

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

18 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA42 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA42 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA42 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA42 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA42 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA42

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1012 AA68
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1012 AA68

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

47 มม.

23 มม.

160 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1012 AA68 กรอบแว่นตา Lindberg 1012 AA68 กรอบแว่นตา Lindberg 1012 AA68 กรอบแว่นตา Lindberg 1012 AA68 กรอบแว่นตา Lindberg 1012 AA68 กรอบแว่นตา Lindberg 1012 AA68

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1114 Col.AA43
วัสดุ : titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA43

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

17 มม.

150 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA43 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA43 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA43 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA43 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA43 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA43

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1125 Col.AA86
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1125 Col.AA86

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

17 มม.

150 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1125 Col.AA86 กรอบแว่นตา Lindberg 1125 Col.AA86 กรอบแว่นตา Lindberg 1125 Col.AA86 กรอบแว่นตา Lindberg 1125 Col.AA86 กรอบแว่นตา Lindberg 1125 Col.AA86 กรอบแว่นตา Lindberg 1125 Col.AA86

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1123 AC09
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1123 AC09

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

54 มม.

15 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1123 AC09 กรอบแว่นตา Lindberg 1123 AC09 กรอบแว่นตา Lindberg 1123 AC09 กรอบแว่นตา Lindberg 1123 AC09 กรอบแว่นตา Lindberg 1123 AC09 กรอบแว่นตา Lindberg 1123 AC09

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T94 1230 Col.AC85
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

151 มม.

59 มม.

19 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1230 Col.AC85

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1227 Col.AB69
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB69

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB69 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB69 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB69 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB69 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB69 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB69

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1118 AB49 No.750160478
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1118 AB49

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

51 มม.

17 มม.

150 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1118 AB49 กรอบแว่นตา Lindberg 1118 AB49 กรอบแว่นตา Lindberg 1118 AB49 กรอบแว่นตา Lindberg 1118 AB49 กรอบแว่นตา Lindberg 1118 AB49 กรอบแว่นตา Lindberg 1118 AB49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1114 Col.AA46
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA46

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

17 มม.

150 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA46 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA46 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA46 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA46 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA46 กรอบแว่นตา Lindberg 1114 Col.AA46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9556
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9556

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

51 มม.

20 มม.

135 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9556 กรอบแว่นตา Lindberg 9556 กรอบแว่นตา Lindberg 9556 กรอบแว่นตา Lindberg 9556 กรอบแว่นตา Lindberg 9556 กรอบแว่นตา Lindberg 9556

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2110 T605 Col.PGT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

107 มม.

47 มม.

18 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T94 1133 Col.AC90
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1133 Col.AC90

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

50 มม.

20 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1133 Col.AC90 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1133 Col.AC90 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1133 Col.AC90 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1133 Col.AC90 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1133 Col.AC90 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1133 Col.AC90

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T91 1236 Col.AD18
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T91 1236 Col.AD18

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

56 มม.

19 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T91 1236 Col.AD18 กรอบแว่นตา Lindberg T91 1236 Col.AD18 กรอบแว่นตา Lindberg T91 1236 Col.AD18 กรอบแว่นตา Lindberg T91 1236 Col.AD18 กรอบแว่นตา Lindberg T91 1236 Col.AD18 กรอบแว่นตา Lindberg T91 1236 Col.AD18

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1020 AA84
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1020 AA84

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

18 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1020 AA84 กรอบแว่นตา Lindberg 1020 AA84 กรอบแว่นตา Lindberg 1020 AA84 กรอบแว่นตา Lindberg 1020 AA84 กรอบแว่นตา Lindberg 1020 AA84 กรอบแว่นตา Lindberg 1020 AA84

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2020 Col.107
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

117 มม.

50 มม.

20 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2020 Col.P9S
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

114 มม.

50 มม.

18 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9518 Col.PGT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9518 Col.PGT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

56 มม.

17 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9518 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9518 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9518 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9518 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9518 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9518 Col.PGT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9522 Col.P10
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.P10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

56 มม.

11 มม.

125 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.P10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 7380 20
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

52 มม.

14 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9566 70
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9566 70

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

122 มม.

51 มม.

13 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9566 70 กรอบแว่นตา Lindberg 9566 70 กรอบแว่นตา Lindberg 9566 70 กรอบแว่นตา Lindberg 9566 70 กรอบแว่นตา Lindberg 9566 70 กรอบแว่นตา Lindberg 9566 70

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : VIBEKE Col.P77
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg VIBEKE Col.P77

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

52 มม.

15 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg VIBEKE Col.P77 กรอบแว่นตา Lindberg VIBEKE Col.P77 กรอบแว่นตา Lindberg VIBEKE Col.P77 กรอบแว่นตา Lindberg VIBEKE Col.P77 กรอบแว่นตา Lindberg VIBEKE Col.P77 กรอบแว่นตา Lindberg VIBEKE Col.P77

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1227 Col.AB68
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB68

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9539 Col.P10
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9539 Col.P10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

50 มม.

18 มม.

125 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9539 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9539 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9539 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9539 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9539 Col.P10 กรอบแว่นตา Lindberg 9539 Col.P10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : GALAR Col.25
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.25

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.25 กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.25 กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.25 กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.25 กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.25 กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.25

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : GALAR Col.PGT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.PGT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

50 มม.

19 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg GALAR Col.PGT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9554 U39
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9554 U39

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

15 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9554 U39 กรอบแว่นตา Lindberg 9554 U39 กรอบแว่นตา Lindberg 9554 U39 กรอบแว่นตา Lindberg 9554 U39 กรอบแว่นตา Lindberg 9554 U39 กรอบแว่นตา Lindberg 9554 U39

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9514 Col.P25
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9514 Col.P25

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

17 มม.

150 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9514 Col.P25 กรอบแว่นตา Lindberg 9514 Col.P25 กรอบแว่นตา Lindberg 9514 Col.P25 กรอบแว่นตา Lindberg 9514 Col.P25 กรอบแว่นตา Lindberg 9514 Col.P25 กรอบแว่นตา Lindberg 9514 Col.P25

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1132 Col.ACS2
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.ACS2

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

17 มม.

150 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.ACS2 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.ACS2 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.ACS2 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.ACS2 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.ACS2 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.ACS2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1026 Col.AB66
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1026 Col.AB66

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

17 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1026 Col.AB66 กรอบแว่นตา Lindberg 1026 Col.AB66 กรอบแว่นตา Lindberg 1026 Col.AB66 กรอบแว่นตา Lindberg 1026 Col.AB66 กรอบแว่นตา Lindberg 1026 Col.AB66 กรอบแว่นตา Lindberg 1026 Col.AB66

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 392 TWT Col.10
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6508 Col.C01
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C01

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

44 มม.

23 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C01 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C01 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C01 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C01 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C01 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9541 Col.GT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9541 Col.GT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

46 มม.

18 มม.

125 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9541 Col.GT กรอบแว่นตา Lindberg 9541 Col.GT กรอบแว่นตา Lindberg 9541 Col.GT กรอบแว่นตา Lindberg 9541 Col.GT กรอบแว่นตา Lindberg 9541 Col.GT กรอบแว่นตา Lindberg 9541 Col.GT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9522 Col.30
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.30

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

56 มม.

11 มม.

125 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.30 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.30 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.30 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.30 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.30 กรอบแว่นตา Lindberg 9522 Col.30

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6503 Col.C04G
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6503 Col.C04G

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

16 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6503 Col.C04G กรอบแว่นตา Lindberg 6503 Col.C04G กรอบแว่นตา Lindberg 6503 Col.C04G กรอบแว่นตา Lindberg 6503 Col.C04G กรอบแว่นตา Lindberg 6503 Col.C04G กรอบแว่นตา Lindberg 6503 Col.C04G

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6508 Col.C08
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C08

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

44 มม.

23 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C08 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C08 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C08 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C08 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C08 กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C08

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6506 Col.C05G
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.C05G

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

46 มม.

19 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6506 Col.C05G

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 6508 Col.C05G
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C05G

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

44 มม.

23 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C05G กรอบแว่นตา Lindberg 6508 Col.C05G

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1227 Col.AB70
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB70

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB70 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB70 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB70 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB70 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB70 กรอบแว่นตา Lindberg 1227 Col.AB70

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1146 Col.AE12
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE12

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE12 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE12 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE12 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE12 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE12 กรอบแว่นตา Lindberg 1146 Col.AE12

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T94 1232 Col.AC88
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

52 มม.

20 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC88

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1132 Col.AC60
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.AC60

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

53 มม.

17 มม.

150 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.AC60 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.AC60 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.AC60 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.AC60 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.AC60 กรอบแว่นตา Lindberg 1132 Col.AC60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T94 1139 Col.AC97
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1139 Col.AC97

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

46 มม.

20 มม.

125 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1139 Col.AC97 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1139 Col.AC97 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1139 Col.AC97 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1139 Col.AC97 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1139 Col.AC97 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1139 Col.AC97

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T94 1232 Col.AC95
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

52 มม.

20 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95 กรอบแว่นตา Lindberg T94 1232 Col.AC95

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1131 Col.AC67
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

56 มม.

18 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67 กรอบแว่นตา Lindberg 1131 Col.AC67

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1019 AC12
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1019 AC12

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

54 มม.

20 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1019 AC12 กรอบแว่นตา Lindberg 1019 AC12 กรอบแว่นตา Lindberg 1019 AC12 กรอบแว่นตา Lindberg 1019 AC12 กรอบแว่นตา Lindberg 1019 AC12 กรอบแว่นตา Lindberg 1019 AC12

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9509 Col.U14
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9509 Col.U14

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

52 มม.

15 มม.

125 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9509 Col.U14 กรอบแว่นตา Lindberg 9509 Col.U14 กรอบแว่นตา Lindberg 9509 Col.U14 กรอบแว่นตา Lindberg 9509 Col.U14 กรอบแว่นตา Lindberg 9509 Col.U14 กรอบแว่นตา Lindberg 9509 Col.U14

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1217 AA41
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA41

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

55 มม.

19 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA41 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA41 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA41 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA41 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA41 กรอบแว่นตา Lindberg 1217 AA41

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1119 AB33
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1119 AB33

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

15 มม.

150 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1119 AB33 กรอบแว่นตา Lindberg 1119 AB33 กรอบแว่นตา Lindberg 1119 AB33 กรอบแว่นตา Lindberg 1119 AB33 กรอบแว่นตา Lindberg 1119 AB33 กรอบแว่นตา Lindberg 1119 AB33

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1221 AB29
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1221 A829

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

53 มม.

19 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1221 A829 กรอบแว่นตา Lindberg 1221 A829 กรอบแว่นตา Lindberg 1221 A829 กรอบแว่นตา Lindberg 1221 A829 กรอบแว่นตา Lindberg 1221 A829 กรอบแว่นตา Lindberg 1221 A829

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9531 Col.PGT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9531 Col.PGT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

53 มม.

12 มม.

150 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9531 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9531 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9531 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9531 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9531 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9531 Col.PGT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T510 Col.K143M/PU12
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 1013
วัสดุ : Plastic – Tatinium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 1013

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

46 มม.

24 มม.

150 มม.

140 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 1013 กรอบแว่นตา Lindberg 1013 กรอบแว่นตา Lindberg 1013 กรอบแว่นตา Lindberg 1013 กรอบแว่นตา Lindberg 1013 กรอบแว่นตา Lindberg 1013

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T90 1021
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T90 1021

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

44 มม.

22 มม.

135 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T90 1021 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1021 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1021 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1021 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1021 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1021

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T90 1032
วัสดุ : Plastic – Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T90 1032

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

47 มม.

19 มม.

135 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T90 1032 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1032 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1032 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1032 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1032 กรอบแว่นตา Lindberg T90 1032

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9807
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9807

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

48 มม.

23 มม.

135 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9807 กรอบแว่นตา Lindberg 9807 กรอบแว่นตา Lindberg 9807 กรอบแว่นตา Lindberg 9807 กรอบแว่นตา Lindberg 9807 กรอบแว่นตา Lindberg 9807

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P 8125 D
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P 8125 D

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P 8125 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P 8125 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P 8125 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P 8125 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P 8125 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P 8125 D

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche Design
รุ่น : P8256 D
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche Design P8256 D

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

57 มม.

17 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Porsche Design P8256 D กรอบแว่นตา Porsche Design P8256 D กรอบแว่นตา Porsche Design P8256 D กรอบแว่นตา Porsche Design P8256 D กรอบแว่นตา Porsche Design P8256 D กรอบแว่นตา Porsche Design P8256 D

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche Design
รุ่น : P8262 C
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche Design P8262 C

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Porsche Design P8262 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8262 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8262 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8262 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8262 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8262 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche Design
รุ่น : P8239 C
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8215 D
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8215 D

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

16 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8215 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8215 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8215 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8215 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8215 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8215 D

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8706 D
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8706 D

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8260 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8260 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8260 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8260 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8260 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8260 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8260 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8260 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8115 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

56 มม.

16 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8115 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8216
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 9516 C.PGT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 9516 C.PGT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

56 มม.

16 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 9516 C.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9516 C.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9516 C.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9516 C.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9516 C.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 9516 C.PGT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Crocodile
รุ่น : CR4984C13
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13

1800 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

54 มม.

15 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13 กรอบแว่นตา Crocodile CR4984C13

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T306-135-1155 C.AF16
วัสดุ : Piastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T306-135-1155 C.AF16

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

52 มม.

15 มม.

125 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T306-135-1155 C.AF16 กรอบแว่นตา Lindberg T306-135-1155 C.AF16 กรอบแว่นตา Lindberg T306-135-1155 C.AF16 กรอบแว่นตา Lindberg T306-135-1155 C.AF16 กรอบแว่นตา Lindberg T306-135-1155 C.AF16 กรอบแว่นตา Lindberg T306-135-1155 C.AF16

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : HYMER C.PGI
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg HYMER C.PGI

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

18 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg HYMER C.PGI กรอบแว่นตา Lindberg HYMER C.PGI กรอบแว่นตา Lindberg HYMER C.PGI กรอบแว่นตา Lindberg HYMER C.PGI กรอบแว่นตา Lindberg HYMER C.PGI กรอบแว่นตา Lindberg HYMER C.PGI

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 7175 C.P60
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 10 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

16 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 140 PU12
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

48 มม.

16 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Crocodile
รุ่น : CR0017C3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Crocodile CR0017C3

1800 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

47 มม.

18 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Crocodile CR0017C3 กรอบแว่นตา Crocodile CR0017C3 กรอบแว่นตา Crocodile CR0017C3 กรอบแว่นตา Crocodile CR0017C3 กรอบแว่นตา Crocodile CR0017C3 กรอบแว่นตา Crocodile CR0017C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Crocodile
รุ่น : CR4984C6
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Crocodile  CR4984C6

1800 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

15 มม.

145 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Crocodile  CR4984C6 กรอบแว่นตา Crocodile  CR4984C6 กรอบแว่นตา Crocodile  CR4984C6 กรอบแว่นตา Crocodile  CR4984C6 กรอบแว่นตา Crocodile  CR4984C6 กรอบแว่นตา Crocodile  CR4984C6

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NAUTICA
รุ่น : N1176006
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา NAUTICA N1176006

1900 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา NAUTICA N1176006 กรอบแว่นตา NAUTICA N1176006 กรอบแว่นตา NAUTICA N1176006 กรอบแว่นตา NAUTICA N1176006 กรอบแว่นตา NAUTICA N1176006 กรอบแว่นตา NAUTICA N1176006

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Crocodile
รุ่น : CR4968C7
วัสดุ : พลาสติกเบาพิเศษ
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Crocodile CR4968C7

1800 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

17 มม.

142 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Crocodile CR4968C7 กรอบแว่นตา Crocodile CR4968C7 กรอบแว่นตา Crocodile CR4968C7 กรอบแว่นตา Crocodile CR4968C7 กรอบแว่นตา Crocodile CR4968C7 กรอบแว่นตา Crocodile CR4968C7