รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 7789O NG 030 56
วัสดุ :P lastic ,Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56

13700 บาท
ราคาปกติ 22800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 8158O NM011 55
วัสดุ : Metal ,Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55

13700 บาท
ราคาปกติ 22800 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 2968s MM 021 AF 54
วัสดุ : Plastic,Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54

13700 บาท
ราคาปกติ 22800 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 2969s NN 040 AF
วัสดุ : Plastic,Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57

13700 บาท
ราคาปกติ 22800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

57 มม.

15 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TRINITY
รุ่น : ST2097GREY
วัสดุ : Natural Wood, Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22g
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY

3800 บาท
ราคาปกติ 5400 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TRINITY
รุ่น : TK117BLACK
วัสดุ : Natural Wood, Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่สปริง
น้ำหนัก : 18g
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK

3800 บาท
ราคาปกติ 4850 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK