รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :4422 41 6072
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 9กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 120
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

52 มม.

17 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :7613 51 6074
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 7กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 117
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 29

กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

117 มม.

50 มม.

19 มม.

150 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :4420 41 6070
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 8กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 117
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

117 มม.

51 มม.

17 มม.

145 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :6669 41 6057
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 7กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 120
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :7579 52 6058
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 9กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 124
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

53 มม.

19 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :4474 41 6057
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 124
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057

12000 บาท
ราคาปกติ 17400 บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

53 มม.

19 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :5447 41 6055
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 115
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055

12000 บาท
ราคาปกติ 17700 บาท

>> รายละเอียด

115 มม.

50 มม.

18 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :5279 41 6054
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054

12000 บาท
ราคาปกติ 17400 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :5279 11 6060
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060

12000 บาท
ราคาปกติ 17400 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :5413 21 6052
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 126
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052

12000 บาท
ราคาปกติ 17400 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

56 มม.

140 มม.

17 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SILHOUETTE
รุ่น : 5458 61 6060 55
วัสดุ : Plastic , Titanium
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55

12000 บาท
ราคาปกติ 13500 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2049 B 54
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Mercedes Benz  M 2049 B 54

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz  M 2049 B 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz  M 2049 B 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz  M 2049 B 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz  M 2049 B 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz  M 2049 B 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz  M 2049 B 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P’8306 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีมีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 143
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

18 มม.

143 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P’8306 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : merry peanuts 2 c.ang
วัสดุ : Plastic – pure titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ang

15400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ang กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ang กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ang กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ang กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ang กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ang

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : merry peanuts 2 c.ss
วัสดุ : Plastic – pure titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ss

15400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury merry peanuts 2 c.ss

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : The Chime c.abs
วัสดุ : Plastic-pure titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Frency & Mercury The Chime c.abs

21600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

46 มม.

22 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury The Chime c.abs กรอบแว่นตา Frency & Mercury The Chime c.abs กรอบแว่นตา Frency & Mercury The Chime c.abs กรอบแว่นตา Frency & Mercury The Chime c.abs กรอบแว่นตา Frency & Mercury The Chime c.abs กรอบแว่นตา Frency & Mercury The Chime c.abs

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : am 05:45 c.ss
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss

12400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

21 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : march of sand
วัสดุ : Plastic – pure titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Frency & Mercury march of sand

14400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury march of sand กรอบแว่นตา Frency & Mercury march of sand กรอบแว่นตา Frency & Mercury march of sand กรอบแว่นตา Frency & Mercury march of sand กรอบแว่นตา Frency & Mercury march of sand กรอบแว่นตา Frency & Mercury march of sand

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 5428 21 6052 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53

12000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

19 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7577 21 6050
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 8 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050

12000 บาท
ราคาปกติ 14750 บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

51 มม.

17 มม.

150 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA-2598J SOP
วัสดุ : B-TITANIUM
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP

8500 บาท
ราคาปกติ 14100 บาท

>> รายละเอียด

121 มม.

52 มม.

17 มม.

137 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP