รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : MAS9008SG 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    20  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47

12900 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

47 มม.

22 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : MAS8009B 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    20  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48

13700 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

48 มม.

22 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 1008 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    26  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47

13000 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

47 มม.

19 มม.

143 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 2023 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    20  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48

18900 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 2006 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    16  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49

16500 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

20 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MONOQOOL
รุ่น : MQCH8090
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นสายตา DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :     18  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH8090

12700 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

20 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH8090 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH8090 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH8090 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH8090 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH8090 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH8090

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MONOQOOL
รุ่น : MQBZ2010
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นสายตา DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :     13  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MONOQOOL MQBZ2010

11900 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

22 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา MONOQOOL MQBZ2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQBZ2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQBZ2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQBZ2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQBZ2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQBZ2010

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MONOQOOL
รุ่น : MQCH2010
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นสายตา DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :     15  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH2010

11900 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

50 มม.

13 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH2010 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQCH2010

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MONOQOOL
รุ่น : MQOB5080
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นสายตา DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :     15  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MONOQOOL MQOB5080

12700 บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

47 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา MONOQOOL MQOB5080 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQOB5080 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQOB5080 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQOB5080 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQOB5080 กรอบแว่นตา MONOQOOL MQOB5080

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BYWVP
รุ่น : BY13002BS
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นสายตา DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา BYWVP BY13002BS

11900 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา BYWVP BY13002BS กรอบแว่นตา BYWVP BY13002BS กรอบแว่นตา BYWVP BY13002BS กรอบแว่นตา BYWVP BY13002BS กรอบแว่นตา BYWVP BY13002BS กรอบแว่นตา BYWVP BY13002BS

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BYWVP
รุ่น : BY13002PG
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นสายตา DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา BYWVP BY13002PG

11900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา BYWVP BY13002PG กรอบแว่นตา BYWVP BY13002PG กรอบแว่นตา BYWVP BY13002PG กรอบแว่นตา BYWVP BY13002PG กรอบแว่นตา BYWVP BY13002PG กรอบแว่นตา BYWVP BY13002PG

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BYWVP
รุ่น : BY13033BKG
วัสดุ : Metal
เลนส์ : แว่นสายตา DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :     19  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา BYWVP BY13033BKG

13900 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

54 มม.

19 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา BYWVP BY13033BKG กรอบแว่นตา BYWVP BY13033BKG กรอบแว่นตา BYWVP BY13033BKG กรอบแว่นตา BYWVP BY13033BKG กรอบแว่นตา BYWVP BY13033BKG กรอบแว่นตา BYWVP BY13033BKG