รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Salvatore Ferragamo
รุ่น : SF2531A 531 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2531A 531 53

9600 บาท
ราคาปกติ 13750 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2531A 531 53 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2531A 531 53 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2531A 531 53 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2531A 531 53 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2531A 531 53 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2531A 531 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :MercedesBenz
รุ่น :M2047 s1
วัสดุ :  Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก : 16กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 122
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา MercedesBenz M2047 s1

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

122 มม.

55 มม.

18 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา MercedesBenz M2047 s1 กรอบแว่นตา MercedesBenz M2047 s1 กรอบแว่นตา MercedesBenz M2047 s1 กรอบแว่นตา MercedesBenz M2047 s1 กรอบแว่นตา MercedesBenz M2047 s1 กรอบแว่นตา MercedesBenz M2047 s1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :4422 41 6072
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 9กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 120
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

52 มม.

17 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072 กรอบแว่นตา Silhouette 4422 41 6072

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :7613 51 6074
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 7กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 117
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 29

กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

117 มม.

50 มม.

19 มม.

150 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :4420 41 6070
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 8กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 117
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

117 มม.

51 มม.

17 มม.

145 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070 กรอบแว่นตา Silhouette 4420 41 6070

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :6669 41 6057
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 7กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 120
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6669 41 6057

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :7579 52 6058
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 9กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 124
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

53 มม.

19 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 52 6058

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :4474 41 6057
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 124
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057

12000 บาท
ราคาปกติ 17400 บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

53 มม.

19 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 4474 41 6057

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :5447 41 6055
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 115
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055

12000 บาท
ราคาปกติ 17700 บาท

>> รายละเอียด

115 มม.

50 มม.

18 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 5447 41 6055

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :5279 41 6054
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054

12000 บาท
ราคาปกติ 17400 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 41 6054

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :5413 21 6052
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 126
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052

12000 บาท
ราคาปกติ 17400 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

56 มม.

140 มม.

17 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052 กรอบแว่นตา Silhouette 5413 21 6052

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น :  7775L BG002 51
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 24

กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51

8100 บาท
ราคาปกติ 14950 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

51 มม.

17 มม.

140 มม.

24 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น :  7776L PP001 52
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52

8100 บาท
ราคาปกติ 14950 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

16 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น :  8329L DN011
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52

8100 บาท
ราคาปกติ 14950 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

20 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7775L GD008
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008

8100 บาท
ราคาปกติ 14950 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

19 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7775L GR004
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004

8100 บาท
ราคาปกติ 19500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

20 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Artist sw 5011 16A 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

53 มม.

15 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2047 S1 B 55
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2047 S1 B 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

55 มม.

18 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2047 S1 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2047 S1 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2047 S1 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2047 S1 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2047 S1 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2047 S1 B 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7750 4227 6052 52
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 29

กรอบแว่นตา Silhouette 7750 4227 6052 52

5800 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

52 มม.

19 มม.

150 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7750 4227 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7750 4227 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7750 4227 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7750 4227 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7750 4227 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7750 4227 6052 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 4225 4220 6050 53
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 126
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Silhouette 4225 4220 6050 53

5800 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4225 4220 6050 53 กรอบแว่นตา Silhouette 4225 4220 6050 53 กรอบแว่นตา Silhouette 4225 4220 6050 53 กรอบแว่นตา Silhouette 4225 4220 6050 53 กรอบแว่นตา Silhouette 4225 4220 6050 53 กรอบแว่นตา Silhouette 4225 4220 6050 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 5416 5411 6063 55
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5411 6063 55

12000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

55 มม.

19 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5411 6063 55 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5411 6063 55 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5411 6063 55 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5411 6063 55 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5411 6063 55 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5411 6063 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 5416 5414 6051 52
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 129
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5414 6051 52

12000 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5414 6051 52 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5414 6051 52 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5414 6051 52 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5414 6051 52 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5414 6051 52 กรอบแว่นตา Silhouette 5416 5414 6051 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 5291 4348 6054 54
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Silhouette 5291 4348 6054 54

5800 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5291 4348 6054 54 กรอบแว่นตา Silhouette 5291 4348 6054 54 กรอบแว่นตา Silhouette 5291 4348 6054 54 กรอบแว่นตา Silhouette 5291 4348 6054 54 กรอบแว่นตา Silhouette 5291 4348 6054 54 กรอบแว่นตา Silhouette 5291 4348 6054 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6096 10 6050 51
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6096 10 6050 51

5800 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

51 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6096 10 6050 51 กรอบแว่นตา Silhouette 6096 10 6050 51 กรอบแว่นตา Silhouette 6096 10 6050 51 กรอบแว่นตา Silhouette 6096 10 6050 51 กรอบแว่นตา Silhouette 6096 10 6050 51 กรอบแว่นตา Silhouette 6096 10 6050 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7642 10 6050 54
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 10 6050 54

5800 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

54 มม.

19 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 10 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 10 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 10 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 10 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 10 6050 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 10 6050 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7608 40 6055 53
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 53

5800 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

53 มม.

19 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 53 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 53 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 53 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 53 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 53 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7608 40 6055 52
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 52

5800 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 40 6055 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7642 40 6052 52
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 40 6052 52

5800 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 40 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 40 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 40 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 40 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 40 6052 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 40 6052 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7642 52
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 52

5800 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 52 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7606 7642 54
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7606 7642 54

5800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

19 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7606 7642 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7606 7642 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7606 7642 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7606 7642 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7606 7642 54 กรอบแว่นตา Silhouette 7606 7642 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7656 50 6053 51
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7656 50 6053 51

5800 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

51 มม.

19 มม.

140 มม.

23 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7656 50 6053 51 กรอบแว่นตา Silhouette 7656 50 6053 51 กรอบแว่นตา Silhouette 7656 50 6053 51 กรอบแว่นตา Silhouette 7656 50 6053 51 กรอบแว่นตา Silhouette 7656 50 6053 51 กรอบแว่นตา Silhouette 7656 50 6053 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2210 53
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

53 มม.

19 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2210 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2167 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

56 มม.

19 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2167 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2153 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56 กรอบแว่นตา Lindberg 2153 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2240 53
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

122 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53 กรอบแว่นตา Lindberg 2240 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8205 S2 F
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

58 มม.

15 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F กรอบแว่นตา Porsche design P8205 S2 F

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8252 S2 C
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

56 มม.

15 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S2 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8252 S1 B
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

57 มม.

15 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8252 S1 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

57 มม.

15 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A กรอบแว่นตา Porsche design P8252 S1 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6062 4443
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443

23,000 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

17 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443 กรอบแว่นตา Silhouette 6062 4443

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6060 4440
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440

23,000 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

51 มม.

17 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440 กรอบแว่นตา Silhouette 6060 4440

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7581 6074 5396
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7581 6074 5396

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

19 มม.

150 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7581 6074 5396 กรอบแว่นตา Silhouette 7581 6074 5396 กรอบแว่นตา Silhouette 7581 6074 5396 กรอบแว่นตา Silhouette 7581 6074 5396 กรอบแว่นตา Silhouette 7581 6074 5396 กรอบแว่นตา Silhouette 7581 6074 5396

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7642 6052 7688
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6052 7688

5800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

55 มม.

19 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6052 7688 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6052 7688 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6052 7688 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6052 7688 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6052 7688 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6052 7688

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6053
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6053

5800 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 6053

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7661 6055 6766
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6055 6766

5800 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

54 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6055 6766 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6055 6766 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6055 6766 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6055 6766 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6055 6766 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6055 6766

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7661 6050
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6050

5800 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

54 มม.

19 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7661 6050

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6057
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6057

5800 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

51 มม.

17 มม.

145 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6057 กรอบแว่นตา Silhouette 6057

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 6051 4234
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 9 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 6051 4234

5800 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

54 มม.

17 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 6051 4234 กรอบแว่นตา Silhouette 6051 4234 กรอบแว่นตา Silhouette 6051 4234 กรอบแว่นตา Silhouette 6051 4234 กรอบแว่นตา Silhouette 6051 4234 กรอบแว่นตา Silhouette 6051 4234

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7608 6052 7604
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7608 6052 7604

5800 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

19 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7608 6052 7604 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 6052 7604 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 6052 7604 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 6052 7604 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 6052 7604 กรอบแว่นตา Silhouette 7608 6052 7604

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7734 6053 7731
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7734 6053 7731

5800 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

49 มม.

21 มม.

140 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7734 6053 7731 กรอบแว่นตา Silhouette 7734 6053 7731 กรอบแว่นตา Silhouette 7734 6053 7731 กรอบแว่นตา Silhouette 7734 6053 7731 กรอบแว่นตา Silhouette 7734 6053 7731 กรอบแว่นตา Silhouette 7734 6053 7731

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7642 6055 6695
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 8 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6055 6695

5800 บาท

>> รายละเอียด

122 มม.

51 มม.

17 มม.

140 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6055 6695 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6055 6695 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6055 6695 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6055 6695 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6055 6695 กรอบแว่นตา Silhouette 7642 6055 6695

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2128 Col.K19
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

49 มม.

16 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19 กรอบแว่นตา Lindberg 2128 Col.K19

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : VLW390 Col.0579
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=1

กรอบแว่นตา LOEWE VLW390 Col.0579

5200 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE VLW390 Col.0579 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390 Col.0579 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390 Col.0579 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390 Col.0579 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390 Col.0579 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390 Col.0579

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T604 PGT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

49 มม.

20 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT กรอบแว่นตา Lindberg T604 PGT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg Precious
รุ่น : T-WT 950PT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

55 มม.

14 มม.

145 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT กรอบแว่นตา Lindberg Precious T-WT 950PT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg Precious
รุ่น : T600 2244
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 22 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

50 มม.

17 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244 กรอบแว่นตา Lindberg Precious T600 2244

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock
รุ่น : R7005 S2 C 57
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

 

กรอบแว่นตา Rodenstock R7005 S2 C 57

7700 บาท
ราคาปกติ 9000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

57 มม.

18 มม.

145 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock R7005 S2 C 57 กรอบแว่นตา Rodenstock R7005 S2 C 57 กรอบแว่นตา Rodenstock R7005 S2 C 57 กรอบแว่นตา Rodenstock R7005 S2 C 57 กรอบแว่นตา Rodenstock R7005 S2 C 57 กรอบแว่นตา Rodenstock R7005 S2 C 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg Precious
รุ่น : 2171 54
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2171 54

98200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

54 มม.

17 มม.

150 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2171 54 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2171 54 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2171 54 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2171 54 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2171 54 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2171 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg Precious
รุ่น : 2175 55
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2175 55

193000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

55 มม.

16 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2175 55 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2175 55 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2175 55 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2175 55 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2175 55 กรอบแว่นตา Lindberg Precious 2175 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mont Blanc
รุ่น : MB 492 030 56
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 492 030 56

10400 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 492 030 56 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 492 030 56 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 492 030 56 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 492 030 56 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 492 030 56 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 492 030 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mont Blanc
รุ่น : MB 538 028 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 538 028 58

10400 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

58 มม.

16 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 538 028 58 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 538 028 58 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 538 028 58 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 538 028 58 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 538 028 58 กรอบแว่นตา Mont Blanc MB 538 028 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T52 2019
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019

195400 บาท

>> รายละเอียด

118 มม.

50 มม.

17 มม.

145 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019 กรอบแว่นตา Lindberg T52 2019

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T50 2085
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T50 2085

195400 บาท

>> รายละเอียด

116 มม.

51 มม.

17 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T50 2085 กรอบแว่นตา Lindberg T50 2085 กรอบแว่นตา Lindberg T50 2085 กรอบแว่นตา Lindberg T50 2085 กรอบแว่นตา Lindberg T50 2085 กรอบแว่นตา Lindberg T50 2085

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T902 2117
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T902 2117

151000 บาท

>> รายละเอียด

116 มม.

50 มม.

18 มม.

125 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T902 2117 กรอบแว่นตา Lindberg T902 2117 กรอบแว่นตา Lindberg T902 2117 กรอบแว่นตา Lindberg T902 2117 กรอบแว่นตา Lindberg T902 2117 กรอบแว่นตา Lindberg T902 2117

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 8108 C.002
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 8108 C.002

8700 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 8108 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8108 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8108 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8108 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8108 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8108 C.002

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 8109 C.004
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 8109 C.004

8700 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 8109 C.004 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8109 C.004 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8109 C.004 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8109 C.004 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8109 C.004 กรอบแว่นตา TAG Heuer 8109 C.004

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2058 Col.K32
วัสดุ : Titanium – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

114 มม.

50 มม.

16 มม.

135 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32 กรอบแว่นตา Lindberg 2058 Col.K32

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7613 51 6074 50 7799
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 7 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 50 7799

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

122 มม.

50 มม.

19 มม.

150 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 50 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 50 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 50 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 50 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 50 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7613 51 6074 50 7799

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7610 21 6051 54 7799
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7610 21 6051 54 7799

12000 บาท
ราคาปกติ 17100 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

54 มม.

21 มม.

160 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7610 21 6051 54 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7610 21 6051 54 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7610 21 6051 54 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7610 21 6051 54 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7610 21 6051 54 7799 กรอบแว่นตา Silhouette 7610 21 6051 54 7799

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7579 62 6061 53 7581
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 9 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7579 62 6061 53 7581

12000 บาท
ราคาปกติ 14750 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

53 มม.

17 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7579 62 6061 53 7581 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 62 6061 53 7581 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 62 6061 53 7581 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 62 6061 53 7581 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 62 6061 53 7581 กรอบแว่นตา Silhouette 7579 62 6061 53 7581

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 5412 41 6062 55 5416
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 5412 41 6062 55 5416

12000 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

21 มม.

150 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5412 41 6062 55 5416 กรอบแว่นตา Silhouette 5412 41 6062 55 5416 กรอบแว่นตา Silhouette 5412 41 6062 55 5416 กรอบแว่นตา Silhouette 5412 41 6062 55 5416 กรอบแว่นตา Silhouette 5412 41 6062 55 5416 กรอบแว่นตา Silhouette 5412 41 6062 55 5416

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7714 01 6050 53 7719
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 9 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7714 01 6050 53 7719

12000 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

53 มม.

19 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7714 01 6050 53 7719 กรอบแว่นตา Silhouette 7714 01 6050 53 7719 กรอบแว่นตา Silhouette 7714 01 6050 53 7719 กรอบแว่นตา Silhouette 7714 01 6050 53 7719 กรอบแว่นตา Silhouette 7714 01 6050 53 7719 กรอบแว่นตา Silhouette 7714 01 6050 53 7719

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 4300 21 6071 51 5227
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 9 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 4300 21 6071 51 5227

12000 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

51 มม.

19 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4300 21 6071 51 5227 กรอบแว่นตา Silhouette 4300 21 6071 51 5227 กรอบแว่นตา Silhouette 4300 21 6071 51 5227 กรอบแว่นตา Silhouette 4300 21 6071 51 5227 กรอบแว่นตา Silhouette 4300 21 6071 51 5227 กรอบแว่นตา Silhouette 4300 21 6071 51 5227

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 4407 21 6072 52 5384
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 4407 21 6072 52 5384

12000 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4407 21 6072 52 5384 กรอบแว่นตา Silhouette 4407 21 6072 52 5384 กรอบแว่นตา Silhouette 4407 21 6072 52 5384 กรอบแว่นตา Silhouette 4407 21 6072 52 5384 กรอบแว่นตา Silhouette 4407 21 6072 52 5384 กรอบแว่นตา Silhouette 4407 21 6072 52 5384

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 4274 61 6075 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 8 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 4274 61 6075 52

12000 บาท
ราคาปกติ 14500 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4274 61 6075 52 กรอบแว่นตา Silhouette 4274 61 6075 52 กรอบแว่นตา Silhouette 4274 61 6075 52 กรอบแว่นตา Silhouette 4274 61 6075 52 กรอบแว่นตา Silhouette 4274 61 6075 52 กรอบแว่นตา Silhouette 4274 61 6075 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7577 21 6050
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 8 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050

12000 บาท
ราคาปกติ 14750 บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

51 มม.

17 มม.

150 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050 กรอบแว่นตา Silhouette 7577 21 6050

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2110 T605 Col.PGT
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

107 มม.

47 มม.

18 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT กรอบแว่นตา Lindberg 2110 T605 Col.PGT

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2020 Col.107
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 11 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

117 มม.

50 มม.

20 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107 กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.107

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 2020 Col.P9S
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

114 มม.

50 มม.

18 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S กรอบแว่นตา Lindberg 2020 Col.P9S

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 392 TWT Col.10
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10 กรอบแว่นตา Lindberg 392 TWT Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T510 Col.K143M/PU12
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : – กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12 กรอบแว่นตา Lindberg T510 Col.K143M/PU12

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA805  c.5
วัสดุ : Carbon Fiber
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :   กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA805 c.5

6700 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA805 c.5 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA805 c.5 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA805 c.5 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA805 c.5 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA805 c.5 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA805 c.5

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA804  c.4
วัสดุ : Carbon Fiber
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :   กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA804 c.4

6700 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA804 c.4 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA804 c.4 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA804 c.4 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA804 c.4 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA804 c.4 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA804 c.4

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RODENSTOCK
รุ่น : R 2274 S1 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2274 S1 A

7700 บาท
ราคาปกติ 8200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

59 มม.

16 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2274 S1 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2274 S1 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2274 S1 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2274 S1 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2274 S1 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2274 S1 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RALPH LAUREN
รุ่น : RL 5013 9003
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9003

3800 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9003 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9003 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9003 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9003 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9003 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9003

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 5380 21 6073
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 5380 21 6073

12000 บาท
ราคาปกติ 14750 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5380 21 6073 กรอบแว่นตา Silhouette 5380 21 6073 กรอบแว่นตา Silhouette 5380 21 6073 กรอบแว่นตา Silhouette 5380 21 6073 กรอบแว่นตา Silhouette 5380 21 6073 กรอบแว่นตา Silhouette 5380 21 6073

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7580 42 6055
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7580 42 6055

12000 บาท
ราคาปกติ 14750 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

48 มม.

19 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7580 42 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 7580 42 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 7580 42 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 7580 42 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 7580 42 6055 กรอบแว่นตา Silhouette 7580 42 6055

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 4247 41 6054
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 4247 41 6054

12000 บาท
ราคาปกติ 14750 บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

51 มม.

19 มม.

145 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4247 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 4247 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 4247 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 4247 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 4247 41 6054 กรอบแว่นตา Silhouette 4247 41 6054

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RALPH LAUREN
รุ่น : RL 5013 9004
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9004

3800 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9004 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9004 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9004 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9004 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9004 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5013 9004

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RODENSTOCK
รุ่น : R 2170 S3 C
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2170 S3 C

7700 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

58 มม.

15 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2170 S3 C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2170 S3 C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2170 S3 C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2170 S3 C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2170 S3 C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2170 S3 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RodenStock
รุ่น : R4382 S1 C
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา RodenStock R4382 S1 C

6100 บาท
ราคาปกติ 8900 บาท

>> รายละเอียด

121 มม.

49 มม.

17 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา RodenStock R4382 S1 C กรอบแว่นตา RodenStock R4382 S1 C กรอบแว่นตา RodenStock R4382 S1 C กรอบแว่นตา RodenStock R4382 S1 C กรอบแว่นตา RodenStock R4382 S1 C กรอบแว่นตา RodenStock R4382 S1 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 7622 40 6053
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 8 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053

12000 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

19 มม.

135 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053 กรอบแว่นตา Silhouette 7622 40 6053

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 140 PU12
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

123 มม.

48 มม.

16 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12 กรอบแว่นตา Lindberg 140 PU12

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Guy Laroche
รุ่น : GL-1033
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Guy Laroche GL-1033

3900 บาท
ราคาปกติ 5900 บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Guy Laroche GL-1033 กรอบแว่นตา Guy Laroche GL-1033 กรอบแว่นตา Guy Laroche GL-1033 กรอบแว่นตา Guy Laroche GL-1033 กรอบแว่นตา Guy Laroche GL-1033 กรอบแว่นตา Guy Laroche GL-1033

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA-2598J SOP
วัสดุ : B-TITANIUM
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP

8500 บาท
ราคาปกติ 14100 บาท

>> รายละเอียด

121 มม.

52 มม.

17 มม.

137 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2598J SOP

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA-2557J 37U
วัสดุ : TITANIUM
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 125
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2557J 37U

8500 บาท
ราคาปกติ 14100 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

50 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2557J 37U กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2557J 37U กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2557J 37U กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2557J 37U กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2557J 37U กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA-2557J 37U

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA2521J B4B
วัสดุ : TITANIUM
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2521J B4B

8500 บาท
ราคาปกติ 14100 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

18 มม.

138 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2521J B4B กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2521J B4B กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2521J B4B กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2521J B4B กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2521J B4B กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2521J B4B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA2535J L5Q
วัสดุ : TITANIUM
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 138
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2535J L5Q

8200 บาท
ราคาปกติ 13800 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

49 มม.

20 มม.

138 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2535J L5Q กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2535J L5Q กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2535J L5Q กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2535J L5Q กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2535J L5Q กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2535J L5Q

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA2515J 9Z5
วัสดุ : TITANIUM
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 9 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2515J 9Z5

8200 บาท
ราคาปกติ 13800 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

49 มม.

18 มม.

130 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2515J 9Z5 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2515J 9Z5 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2515J 9Z5 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2515J 9Z5 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2515J 9Z5 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA2515J 9Z5

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GUESS
รุ่น : GM138BRN
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา GUESS GM138BRN

2500 บาท
ราคาปกติ 5900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา GUESS GM138BRN กรอบแว่นตา GUESS GM138BRN กรอบแว่นตา GUESS GM138BRN กรอบแว่นตา GUESS GM138BRN กรอบแว่นตา GUESS GM138BRN กรอบแว่นตา GUESS GM138BRN

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : DIESEL
รุ่น : DL5043C001
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001

4200 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001 กรอบแว่นตา DIESEL DL5043C001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : VLW390C0A39
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา LOEWE VLW390C0A39

5200 บาท
ราคาปกติ 14300 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE VLW390C0A39 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390C0A39 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390C0A39 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390C0A39 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390C0A39 กรอบแว่นตา LOEWE VLW390C0A39

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TRINITY
รุ่น : TK117BLACK
วัสดุ : Natural Wood, Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่สปริง
น้ำหนัก : 18g
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK

3800 บาท
ราคาปกติ 4850 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Aigner
รุ่น : A1033B
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่สปริง
น้ำหนัก : 17.37 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

.

กรอบแว่นตา Aigner A1033B

6300 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

51 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Aigner A1033B กรอบแว่นตา Aigner A1033B กรอบแว่นตา Aigner A1033B กรอบแว่นตา Aigner A1033B กรอบแว่นตา Aigner A1033B กรอบแว่นตา Aigner A1033B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V2921C177
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V2921C177

5100 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

22 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177 กรอบแว่นตา POLICE V2921C177

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BIKKEMBERGS
รุ่น : BK15602
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่สปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา BIKKEMBERGS BK15602

5300 บาท
ราคาปกติ 5900 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา BIKKEMBERGS BK15602 กรอบแว่นตา BIKKEMBERGS BK15602 กรอบแว่นตา BIKKEMBERGS BK15602 กรอบแว่นตา BIKKEMBERGS BK15602 กรอบแว่นตา BIKKEMBERGS BK15602 กรอบแว่นตา BIKKEMBERGS BK15602

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Aigner
รุ่น : A1032B
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่สปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา Aigner A1032B

6300 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

51 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Aigner A1032B กรอบแว่นตา Aigner A1032B กรอบแว่นตา Aigner A1032B กรอบแว่นตา Aigner A1032B กรอบแว่นตา Aigner A1032B กรอบแว่นตา Aigner A1032B