รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Leightc
รุ่น : 7476L GN060 57
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

57 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Leightc
รุ่น : 7694L MO050 55
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

55 มม.

18 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7476L MM062 57
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

57 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Leightc
รุ่น : 7692L GB040 54
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7746L GG031 56
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7692L NG041 54
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 126
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7912L GV030 57
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 8713 1128 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1128 53

3900 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1128 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1128 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1128 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1128 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1128 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1128 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 8713 1158 55
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1158 55

3900 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1158 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1158 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1158 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1158 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1158 55 กรอบแว่นตา Rayban RB 8713 1158 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB 8406 2718 53
วัสดุ : Metal – Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 25

กรอบแว่นตา Rayban RB 8406 2718 53

5800 บาท
ราคาปกติ 8250 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

25 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB 8406 2718 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8406 2718 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8406 2718 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8406 2718 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8406 2718 53 กรอบแว่นตา Rayban RB 8406 2718 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1050 3001 55
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 22 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55

4400 บาท
ราคาปกติ 5150 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Salvatore Ferragamo
รุ่น : SF2530A 265 52
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 265 52

9600 บาท
ราคาปกติ 13750 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 265 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 265 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 265 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 265 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 265 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 265 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Salvatore Ferragamo
รุ่น : SF2530A 001 52
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 001 52

9600 บาท
ราคาปกติ 13750 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

52 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 001 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 001 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 001 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 001 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 001 52 กรอบแว่นตา Salvatore Ferragamo SF2530A 001 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :Oga
รุ่น :79560
วัสดุ : Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก : 28กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Oga 79560

6700 บาท
ราคาปกติ 11100 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น :5279 11 6060
วัสดุ : Titan
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060

12100 บาท
ราคาปกติ 17400 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060 กรอบแว่นตา Silhouette 5279 11 6060

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น :  FFA91 Black 50
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA91 Black 50

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

50 มม.

18 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA91 Black 50 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA91 Black 50 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA91 Black 50 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA91 Black 50 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA91 Black 50 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA91 Black 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น :  FFA910 L.Gun 51
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 25

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 L.Gun 51

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

17 มม.

140 มม.

25 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 L.Gun 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 L.Gun 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 L.Gun 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 L.Gun 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 L.Gun 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 L.Gun 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น :  FFA907 Ant. Blue 49
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA907 Ant. Blue 49

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

49 มม.

20 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA907 Ant. Blue 49 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA907 Ant. Blue 49 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA907 Ant. Blue 49 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA907 Ant. Blue 49 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA907 Ant. Blue 49 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA907 Ant. Blue 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA910 Black 51
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 129
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 25

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 Black 51

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

51 มม.

18 มม.

140 มม.

25 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 Black 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 Black 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 Black 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 Black 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 Black 51 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA910 Black 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA937  Gun 52
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA937 Gun 52

7350 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

19 มม.

135 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA937 Gun 52 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA937 Gun 52 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA937 Gun 52 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA937 Gun 52 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA937 Gun 52 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA937 Gun 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LIGHTEC
รุ่น :7776L PP005 51
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก :13 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51

9990 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

16 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LIGHTEC
รุ่น : 7695L GV063 57
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก :20 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

57 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LIGHTEC
รุ่น : 7694L GR052 55
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LIGHTEC
รุ่น : 7779L GG 030 55
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55

5900 บาท
ราคาปกติ 8400 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 8247L GG041 56
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56

5300 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

19 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7746L NN030 56
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 8246L GN031 54
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54

6090 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

54 มม.

17 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7912L NG031 57
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8130 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

57 มม.

18 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1044TD 3127 55
วัสดุ : Titanium, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1044TD 3129 55
วัสดุ : Titanium, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1044TD 3126 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

 

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1055 3001 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

 

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55

4400 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1056 3159 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับฟ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55

4400 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dior
รุ่น : CD3764 E2Y 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Dior CD3764 E2Y 52

2990 บาท
ราคาปกติ 19200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Dior CD3764 E2Y 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 E2Y 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 E2Y 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 E2Y 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 E2Y 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 E2Y 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dior
รุ่น : CD3764 BKS 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Dior CD3764 BKS 52

2990 บาท
ราคาปกติ 19200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Dior CD3764 BKS 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 BKS 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 BKS 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 BKS 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 BKS 52 กรอบแว่นตา Dior CD3764 BKS 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dior
รุ่น : CD3765 BKS 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา Dior CD3765 BKS 53

2990 บาท
ราคาปกติ 19200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Dior CD3765 BKS 53 กรอบแว่นตา Dior CD3765 BKS 53 กรอบแว่นตา Dior CD3765 BKS 53 กรอบแว่นตา Dior CD3765 BKS 53 กรอบแว่นตา Dior CD3765 BKS 53 กรอบแว่นตา Dior CD3765 BKS 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dior
รุ่น : CD3760 CVL 53
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา Dior CD3760 CVL 53

2990 บาท
ราคาปกติ 19200 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Dior CD3760 CVL 53 กรอบแว่นตา Dior CD3760 CVL 53 กรอบแว่นตา Dior CD3760 CVL 53 กรอบแว่นตา Dior CD3760 CVL 53 กรอบแว่นตา Dior CD3760 CVL 53 กรอบแว่นตา Dior CD3760 CVL 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น :  3118M NG021 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51

6100 บาท
ราคาปกติ 3400 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น :  3117M NG012 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49

6100 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

49 มม.

20 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 7955O NG030 55
วัสดุ : Plastic, Aluminium
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55

6700 บาท
ราคาปกติ 11100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

16 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น : OX5113-0156 satin black 56
วัสดุ : Titanium,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 148
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56

5900 บาท
ราคาปกติ 7100 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

56 มม.

18 มม.

135 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56 กรอบแว่นตา OAKLEY OX5113-0156 satin black 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M 2048 A 55
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2048 A 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2048 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2048 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2048 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2048 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2048 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2048 A 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes-Benz
รุ่น : M 2051 B 52
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2051 B 52

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2051 B 52 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2051 B 52 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2051 B 52 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2051 B 52 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2051 B 52 กรอบแว่นตา Mercedes-Benz M 2051 B 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7914F 029 55
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา NIKE 7914F 029 55

5100 บาท
ราคาปกติ 7250 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

14 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7914F 029 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914F 029 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914F 029 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914F 029 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914F 029 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914F 029 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7902AF 001 55
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 001 55

4900 บาท
ราคาปกติ 7000 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

12 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7914AF 001 55
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 001 55

7250 บาท
ราคาปกติ 7250 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

14 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 001 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 8097AF 400 55
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา NIKE 8097AF 400 55

5000 บาท
ราคาปกติ 7100 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 8097AF 400 55 กรอบแว่นตา NIKE 8097AF 400 55 กรอบแว่นตา NIKE 8097AF 400 55 กรอบแว่นตา NIKE 8097AF 400 55 กรอบแว่นตา NIKE 8097AF 400 55 กรอบแว่นตา NIKE 8097AF 400 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7914AF 416 55
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 416 55

5100 บาท
ราคาปกติ 7250 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

14 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 416 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 416 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 416 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 416 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 416 55 กรอบแว่นตา NIKE 7914AF 416 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7902AF 003
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 003

4900 บาท
ราคาปกติ 7000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

13 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 003 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 003 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 003 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 003 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 003 กรอบแว่นตา NIKE 7902AF 003

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SILHOUETTE
รุ่น : 5458 41 6059 55
วัสดุ : Plastic , Titanium
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 41 6059 55

8100 บาท
ราคาปกติ 13500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 41 6059 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 41 6059 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 41 6059 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 41 6059 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 41 6059 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 41 6059 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SILHOUETTE
รุ่น : 5458 61 6060 55
วัสดุ : Plastic , Titanium
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55

8100 บาท
ราคาปกติ 13500 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55 กรอบแว่นตา SILHOUETTE 5458 61 6060 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2052 B 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 129
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2052 B 51

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

51 มม.

19 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2052 B 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2052 B 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2052 B 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2052 B 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2052 B 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2052 B 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2055 D 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2055 D 51

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

19 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2055 D 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2055 D 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2055 D 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2055 D 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2055 D 51 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2055 D 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2057 A 54
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2057 A 54

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2057 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2057 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2057 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2057 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2057 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2057 A 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2051 C 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 C 52

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 C 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 C 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 C 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 C 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 C 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 C 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2050 A 53
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 A 53

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

53 มม.

15 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 A 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 A 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 A 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 A 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 A 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 A 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2049 C 54
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 C 54

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 C 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 C 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 C 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 C 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 C 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 C 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2051 A 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 A 52

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 A 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2049 A 54
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 A 54

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2049 A 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2045 A 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2045 A 52

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

52 มม.

19 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2045 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2045 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2045 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2045 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2045 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2045 A 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2044 A 54
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2044 A 54

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2044 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2044 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2044 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2044 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2044 A 54 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2044 A 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2050 B 53
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 B 53

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

53 มม.

15 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2050 B 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6034 D 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 D 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 D 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 2051 D 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 D 52

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 2051 D 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6042 A 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 129
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 A 52

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 A 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 A 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6039 B 53
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6039 B 53

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

19 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6039 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6039 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6039 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6039 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6039 B 53 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6039 B 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6034 C 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 C 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 C 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 C 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 C 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 C 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 C 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 C 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6034 A 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 A 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 A 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6033 D 56
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 D 56

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 D 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 D 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 D 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 D 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 D 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 D 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6042 D 52
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 D 52

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 D 52 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6042 D 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6034 B 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 B 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6034 B 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6046 C 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6046 C 58

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

58 มม.

15 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6046 C 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6046 C 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6046 C 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6046 C 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6046 C 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6046 C 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6033 B 56
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 B 56

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 B 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 B 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 B 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 B 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 B 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 B 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6045 B 58
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 58
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6045 B 58

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

58 มม.

12 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6045 B 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6045 B 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6045 B 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6045 B 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6045 B 58 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6045 B 58

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6033 A 56
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 A 56

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 A 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 A 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 A 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 A 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 A 56 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6033 A 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6040 B 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 B 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

55 มม.

13 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 B 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 B 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6040 A 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 A 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

55 มม.

13 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 A 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6040 D 55
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 D 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

55 มม.

13 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 D 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6040 D 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Mercedes Benz
รุ่น : M 6032 A 55
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6032 A 55

6400 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6032 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6032 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6032 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6032 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6032 A 55 กรอบแว่นตา Mercedes Benz M 6032 A 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Oakley
รุ่น : OX5113-0356 Brushed Chrome 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Oakley OX5113-0356 Brushed Chrome 56

5900 บาท
ราคาปกติ 7100 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

18 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Oakley OX5113-0356 Brushed Chrome 56 กรอบแว่นตา Oakley OX5113-0356 Brushed Chrome 56 กรอบแว่นตา Oakley OX5113-0356 Brushed Chrome 56 กรอบแว่นตา Oakley OX5113-0356 Brushed Chrome 56 กรอบแว่นตา Oakley OX5113-0356 Brushed Chrome 56 กรอบแว่นตา Oakley OX5113-0356 Brushed Chrome 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 5082TD T 9048 (Satin Burgundy/Crystal Berry) 54
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา COACH HC 5082TD T 9048 (Satin Burgundy/Crystal Berry) 54

4000 บาท
ราคาปกติ 5700 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

18 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 5082TD T 9048 (Satin Burgundy/Crystal Berry) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 5082TD T 9048 (Satin Burgundy/Crystal Berry) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 5082TD T 9048 (Satin Burgundy/Crystal Berry) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 5082TD T 9048 (Satin Burgundy/Crystal Berry) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 5082TD T 9048 (Satin Burgundy/Crystal Berry) 54 กรอบแว่นตา COACH HC 5082TD T 9048 (Satin Burgundy/Crystal Berry) 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53

4600 บาท
ราคาปกติ 6600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

18 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53 กรอบแว่นตา COACH HC 5042TD (Fannie) Z 9046 (Satin Brown) 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock
รุ่น : R 2242 A 54
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Rodenstock R 2242 A 54

5900 บาท
ราคาปกติ 8500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock R 2242 A 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2242 A 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2242 A 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2242 A 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2242 A 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2242 A 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock
รุ่น : R 2012 D 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Rodenstock R 2012 D 53

5900 บาท
ราคาปกติ 8500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock R 2012 D 53 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2012 D 53 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2012 D 53 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2012 D 53 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2012 D 53 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2012 D 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock
รุ่น : R 2241 B 54
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 29

กรอบแว่นตา Rodenstock R 2241 B 54

5900 บาท
ราคาปกติ 8500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock R 2241 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2241 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2241 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2241 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2241 B 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R 2241 B 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA919 Black 53
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA919 Black 53

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

19 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA919 Black 53 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA919 Black 53 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA919 Black 53 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA919 Black 53 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA919 Black 53 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA919 Black 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA903 Black 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA903 Black 56

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

14 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA903 Black 56 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA903 Black 56 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA903 Black 56 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA903 Black 56 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA903 Black 56 กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA903 Black 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Nature Eyes
รุ่น : LKR144 12 54
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR144 12 54

6800 บาท
ราคาปกติ 9000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

18 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR144 12 54 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR144 12 54 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR144 12 54 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR144 12 54 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR144 12 54 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR144 12 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Nature Eyes
รุ่น : LKR147 12 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR147 12 56

6800 บาท
ราคาปกติ 9000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

56 มม.

17 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR147 12 56 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR147 12 56 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR147 12 56 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR147 12 56 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR147 12 56 กรอบแว่นตา Nature Eyes LKR147 12 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Frency & Mercury
รุ่น : am 05:45 c.ss
วัสดุ : pure titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss

12400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

21 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss กรอบแว่นตา Frency & Mercury am 05:45 c.ss

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : GENTLE MONSTER
รุ่น : Pavana c.B4
วัสดุ : พลาสติก
เลนส์ : เดโม่เลนส์
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , กล่องกระดาษ , การ์ดรับประกัน
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 152
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

23 มม.

152 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4 กรอบแว่นตา GENTLE MONSTER Pavana c.B4

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 7385 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 14 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

16 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56 กรอบแว่นตา Lindberg 7385 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Cazal
รุ่น : Mod.1068 Col.004
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1068 Col.004

9600 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1068 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1068 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1068 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1068 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1068 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1068 Col.004

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Cazal
รุ่น : Mod.7035 Col.003
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Cazal Mod.7035 Col.003

9600 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Cazal Mod.7035 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.7035 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.7035 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.7035 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.7035 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.7035 Col.003

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Cazal
รุ่น : Mod.1076 Col.003
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1076 Col.003

9600 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1076 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1076 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1076 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1076 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1076 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1076 Col.003

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Cazal
รุ่น : Mod.1067 Col.004
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1067 Col.004

9600 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

16 มม.

130 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1067 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1067 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1067 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1067 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1067 Col.004 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1067 Col.004

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Cazal
รุ่น : Mod.1080 Col.003
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1080 Col.003

9600 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1080 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1080 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1080 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1080 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1080 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1080 Col.003

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Cazal
รุ่น : Mod.1064 Col.001
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1064 Col.001

9600 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

16 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Cazal Mod.1064 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1064 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1064 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1064 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1064 Col.001 กรอบแว่นตา Cazal Mod.1064 Col.001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Cazal
รุ่น : Mod.4207 Col.003
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Cazal Mod.4207 Col.003

9600 บาท
ราคาปกติ 24000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

16 มม.

130 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Cazal Mod.4207 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.4207 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.4207 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.4207 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.4207 Col.003 กรอบแว่นตา Cazal Mod.4207 Col.003

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8274 B
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

56 มม.

14 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B กรอบแว่นตา Porsche design P8274 B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Robert K
รุ่น : LINUS
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Robert K LINUS

7900 บาท
ราคาปกติ 15000 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

53 มม.

16 มม.

150 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Robert K LINUS กรอบแว่นตา Robert K LINUS กรอบแว่นตา Robert K LINUS กรอบแว่นตา Robert K LINUS กรอบแว่นตา Robert K LINUS กรอบแว่นตา Robert K LINUS

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Markus t
รุ่น : D314
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Markus t D314

12600 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

51 มม.

17 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Markus t D314 กรอบแว่นตา Markus t D314 กรอบแว่นตา Markus t D314 กรอบแว่นตา Markus t D314 กรอบแว่นตา Markus t D314 กรอบแว่นตา Markus t D314

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Jean Pucci
รุ่น : ODJT-239 Col.3
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-239 Col.3

1800 บาท
ราคาปกติ 3600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

150 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-239 Col.3 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-239 Col.3 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-239 Col.3 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-239 Col.3 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-239 Col.3 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-239 Col.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Jean Pucci
รุ่น : ODJT-139 Col.2
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-139 Col.2

1800 บาท
ราคาปกติ 3600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

150 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-139 Col.2 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-139 Col.2 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-139 Col.2 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-139 Col.2 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-139 Col.2 กรอบแว่นตา Jean Pucci ODJT-139 Col.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : VLW395 Col.08FH
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.08FH

5200 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

55 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.08FH กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.08FH กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.08FH กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.08FH กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.08FH กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.08FH

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LOEWE
รุ่น : VLW395 Col.0E66
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.0E66

5200 บาท
ราคาปกติ 16500 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

55 มม.

16 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.0E66 กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.0E66 กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.0E66 กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.0E66 กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.0E66 กรอบแว่นตา LOEWE VLW395 Col.0E66

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : T93 3031
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 3 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031 กรอบแว่นตา Lindberg T93 3031

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 4471 41 6071 54
วัสดุ : Titanium-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 4471 41 6071 54

9500 บาท
ราคาปกติ 13550 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 4471 41 6071 54 กรอบแว่นตา Silhouette 4471 41 6071 54 กรอบแว่นตา Silhouette 4471 41 6071 54 กรอบแว่นตา Silhouette 4471 41 6071 54 กรอบแว่นตา Silhouette 4471 41 6071 54 กรอบแว่นตา Silhouette 4471 41 6071 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rodenstock
รุ่น : R7002 C 54
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Rodenstock R7002 C 54

6300 บาท
ราคาปกติ 9000 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

54 มม.

16 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Rodenstock R7002 C 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R7002 C 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R7002 C 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R7002 C 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R7002 C 54 กรอบแว่นตา Rodenstock R7002 C 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8244 C 54
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8244 C 54

9300 บาท
ราคาปกติ 13250 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

54 มม.

17 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8244 C 54 กรอบแว่นตา Porsche design P8244 C 54 กรอบแว่นตา Porsche design P8244 C 54 กรอบแว่นตา Porsche design P8244 C 54 กรอบแว่นตา Porsche design P8244 C 54 กรอบแว่นตา Porsche design P8244 C 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche design
รุ่น : P8703 S1 A 56
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche design P8703 S1 A 56

10700 บาท
ราคาปกติ 15250 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

56 มม.

18 มม.

145 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Porsche design P8703 S1 A 56 กรอบแว่นตา Porsche design P8703 S1 A 56 กรอบแว่นตา Porsche design P8703 S1 A 56 กรอบแว่นตา Porsche design P8703 S1 A 56 กรอบแว่นตา Porsche design P8703 S1 A 56 กรอบแว่นตา Porsche design P8703 S1 A 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : S.T. Dupont
รุ่น : D258 00 6053 55
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา S.T. Dupont D258 00 6053 55

14800 บาท
ราคาปกติ 21200 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

16 มม.

140 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา S.T. Dupont D258 00 6053 55 กรอบแว่นตา S.T. Dupont D258 00 6053 55 กรอบแว่นตา S.T. Dupont D258 00 6053 55 กรอบแว่นตา S.T. Dupont D258 00 6053 55 กรอบแว่นตา S.T. Dupont D258 00 6053 55 กรอบแว่นตา S.T. Dupont D258 00 6053 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : COACH
รุ่น : HC 5071TD S 9073 (Satin Purple)
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา COACH HC 5071TD S 9073 (Satin Purple)

5600 บาท
ราคาปกติ 8000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา COACH HC 5071TD S 9073 (Satin Purple) กรอบแว่นตา COACH HC 5071TD S 9073 (Satin Purple) กรอบแว่นตา COACH HC 5071TD S 9073 (Satin Purple) กรอบแว่นตา COACH HC 5071TD S 9073 (Satin Purple) กรอบแว่นตา COACH HC 5071TD S 9073 (Satin Purple) กรอบแว่นตา COACH HC 5071TD S 9073 (Satin Purple)

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 0821 C.003
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003

11850 บาท
ราคาปกติ 19750 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

58 มม.

18 มม.

142 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.003

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 0821 C.002
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002

11850 บาท
ราคาปกติ 19750 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

56 มม.

18 มม.

142 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.002

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 0821 C.006
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006

11850 บาท
ราคาปกติ 19750 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

58 มม.

18 มม.

142 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.006

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 0821 C.001
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001

11850 บาท
ราคาปกติ 19750 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

58 มม.

18 มม.

142 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 0821 C.001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 3722 C.019
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.019

10350 บาท
ราคาปกติ 17250 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

150 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.019 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.019 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.019 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.019 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.019 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.019

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 3721 C.017
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.017

10350 บาท
ราคาปกติ 17250 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

57 มม.

19 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.017 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.017 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.017 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.017 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.017 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.017

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 3722 C.001
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.001

10350 บาท
ราคาปกติ 17250 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

55 มม.

17 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3722 C.001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TAG Heuer
รุ่น : 3721 C.001
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001

10350 บาท
ราคาปกติ 17250 บาท

>> รายละเอียด

148 มม.

57 มม.

19 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001 กรอบแว่นตา TAG Heuer 3721 C.001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BURBERRY
รุ่น : B1186 1002 51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

S=1

กรอบแว่นตา BURBERRY B1186 1002 51

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

51 มม.

17 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา BURBERRY B1186 1002 51 กรอบแว่นตา BURBERRY B1186 1002 51 กรอบแว่นตา BURBERRY B1186 1002 51 กรอบแว่นตา BURBERRY B1186 1002 51 กรอบแว่นตา BURBERRY B1186 1002 51 กรอบแว่นตา BURBERRY B1186 1002 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA901 Gold
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Gold

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Gold กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Gold กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Gold กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Gold กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Gold กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Gold

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA905 Gun
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA905 Gun

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

58 มม.

17 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA905 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA905 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA905 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA905 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA905 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA905 Gun

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA901 Ant.Blue
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Ant.Blue

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Ant.Blue กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Ant.Blue กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Ant.Blue กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Ant.Blue กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Ant.Blue กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA901 Ant.Blue

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FREE FORM by Thomas Trauth
รุ่น : FFA920 Gun
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA920 Gun

7350 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

59 มม.

14 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา FREE FORM by Thomas Trauth FFA920 Gun

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vogue
รุ่น : VO 3988-D 897
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 897

2800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 897 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 897 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 897 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 897 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 897 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 897

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vogue
รุ่น : VO 3988-D 352
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 352

2800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 352 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 352 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 352 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 352 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 352 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 352

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 5428 21 6052 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53

9400 บาท
ราคาปกติ 11250 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

19 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 21 6052 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Silhouette
รุ่น : 5428 41 6059 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Silhouette 5428 41 6059 53

9400 บาท
ราคาปกติ 11250 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

19 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Silhouette 5428 41 6059 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 41 6059 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 41 6059 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 41 6059 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 41 6059 53 กรอบแว่นตา Silhouette 5428 41 6059 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vogue
รุ่น : VO 3988-D 987
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 987

2800 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 987 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 987 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 987 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 987 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 987 กรอบแว่นตา Vogue VO 3988-D 987

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 46 COL.CL.HAVANA/GUN

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.TORTOISE/GOLD

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

48 มม.

22 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.HAVANA/GUN

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MOSCOT
รุ่น : YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, กล่องกระดาษ, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER

7500 บาท
8400 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

48 มม.

22 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER กรอบแว่นตา MOSCOT YUKEL 48 COL.BLACK/SILVER

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RodenStock
รุ่น : R4735 C
วัสดุ : Metal – Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RodenStock R4735 C

6100 บาท
ราคาปกติ 8900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา RodenStock R4735 C กรอบแว่นตา RodenStock R4735 C กรอบแว่นตา RodenStock R4735 C กรอบแว่นตา RodenStock R4735 C กรอบแว่นตา RodenStock R4735 C กรอบแว่นตา RodenStock R4735 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7070/1 001
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001

7000 บาท
ราคาปกติ 8400 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

56 มม.

15 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001 กรอบแว่นตา NIKE 7070/1 001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RODENSTOCK
รุ่น : R 2312C
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2312C

8100 บาท
ราคาปกติ 11600 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2312C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2312C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2312C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2312C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2312C กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 2312C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Eyelet
รุ่น : ES1412 11
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 11

7200 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

56 มม.

18 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 11 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 11 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 11 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 11 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 11 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 11

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Eyelet
รุ่น : ES1412 01
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 16 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 01

7200 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

56 มม.

18 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 01 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 01 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 01 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 01 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 01 กรอบแว่นตา Eyelet ES1412 01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Eyelet
รุ่น : ET144F 01
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 01

7200 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 01 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 01 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 01 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 01 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 01 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Eyelet
รุ่น : ET144F 31
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 31

7200 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

18 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 31 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 31 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 31 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 31 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 31 กรอบแว่นตา Eyelet ET144F 31

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 7380 20
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 12 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

52 มม.

14 มม.

135 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20 กรอบแว่นตา Lindberg 7380 20

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Green by Thomas Trauth
รุ่น : FFA920 Gun
วัสดุ : Titanium, Plastic Free Form
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :   กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA920 Gun

6700 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

59 มม.

14 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA920 Gun กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA920 Gun

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Green by Thomas Trauth
รุ่น : FFA908 Black
วัสดุ : Titanium, Plastic Free Form
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :   กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA908 Black

6700 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA908 Black กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA908 Black กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA908 Black กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA908 Black กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA908 Black กรอบแว่นตา Green by Thomas Trauth FFA908 Black

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 9783 YYL
วัสดุ : STAINLESS STEEL
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9783 YYL

5800 บาท
ราคาปกติ 7250 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

20 มม.

145 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9783 YYL กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9783 YYL กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9783 YYL กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9783 YYL กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9783 YYL กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 9783 YYL

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RALPH LAUREN
รุ่น : RL 5034 9001
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : – กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5034 9001

3800 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

52 มม.

16 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5034 9001 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5034 9001 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5034 9001 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5034 9001 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5034 9001 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL 5034 9001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RODENSTOCK
รุ่น : R 7006 A
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 7006 A

8100 บาท
ราคาปกติ 11600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

18 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 7006 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 7006 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 7006 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 7006 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 7006 A กรอบแว่นตา RODENSTOCK R 7006 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Dunhill
รุ่น : D2022 C
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Dunhill D2022 C

13000 บาท
ราคาปกติ 18570 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Dunhill D2022 C กรอบแว่นตา Dunhill D2022 C กรอบแว่นตา Dunhill D2022 C กรอบแว่นตา Dunhill D2022 C กรอบแว่นตา Dunhill D2022 C กรอบแว่นตา Dunhill D2022 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Porsche Design
รุ่น : P8239 C
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demolens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C กรอบแว่นตา Porsche Design P8239 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BE343 c01
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c01

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : BENETTON
รุ่น : BE343 c02
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02

3600 บาท
ราคาปกติ 4200 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

26 มม.

กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02 กรอบแว่นตา BENETTON BE343 c02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RodenStock
รุ่น : R0208 A
วัสดุ : Titannium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา RodenStock R0208 A

7600 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

52 มม.

17 มม.

130 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา RodenStock R0208 A กรอบแว่นตา RodenStock R0208 A กรอบแว่นตา RodenStock R0208 A กรอบแว่นตา RodenStock R0208 A กรอบแว่นตา RodenStock R0208 A กรอบแว่นตา RodenStock R0208 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RodenStock
รุ่น : R2332 A
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา RodenStock R2332 A

6100 บาท
ราคาปกติ 8900 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

18 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา RodenStock R2332 A กรอบแว่นตา RodenStock R2332 A กรอบแว่นตา RodenStock R2332 A กรอบแว่นตา RodenStock R2332 A กรอบแว่นตา RodenStock R2332 A กรอบแว่นตา RodenStock R2332 A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RodenStock
รุ่น : R0208 B
วัสดุ : Titannium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา RodenStock R0208 B

8000 บาท
ราคาปกติ 10400 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

17 มม.

135 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา RodenStock R0208 B กรอบแว่นตา RodenStock R0208 B กรอบแว่นตา RodenStock R0208 B กรอบแว่นตา RodenStock R0208 B กรอบแว่นตา RodenStock R0208 B กรอบแว่นตา RodenStock R0208 B

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RodenStock
รุ่น : R2148 D
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา RodenStock R2148 D

6100 บาท
ราคาปกติ 8900 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

18 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา RodenStock R2148 D กรอบแว่นตา RodenStock R2148 D กรอบแว่นตา RodenStock R2148 D กรอบแว่นตา RodenStock R2148 D กรอบแว่นตา RodenStock R2148 D กรอบแว่นตา RodenStock R2148 D

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น :  OX3133-0753 Polished Black
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

19 มม.

140 มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black กรอบแว่นตา OAKLEY OX3133-0753 Polished Black

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น :  OX3129-0753 Polished Black/Red
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ Luxottica)

.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

53 มม.

18 มม.

136 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red กรอบแว่นตา OAKLEY OX3129-0753 Polished Black/Red

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : RALPH LAUREN
รุ่น : RL1115 9038
วัสดุ : Matel
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL1115 9038

3800 บาท
ราคาปกติ 5600 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL1115 9038 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL1115 9038 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL1115 9038 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL1115 9038 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL1115 9038 กรอบแว่นตา RALPH LAUREN RL1115 9038

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Roden Stock
รุ่น : R8006 C
วัสดุ : Titannium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Roden Stock R8006 C

13000 บาท
ราคาปกติ 27000 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Roden Stock R8006 C กรอบแว่นตา Roden Stock R8006 C กรอบแว่นตา Roden Stock R8006 C กรอบแว่นตา Roden Stock R8006 C กรอบแว่นตา Roden Stock R8006 C กรอบแว่นตา Roden Stock R8006 C

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PORSCHE DESIGN
รุ่น : P8216
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216 กรอบแว่นตา PORSCHE DESIGN P8216

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Rayban
รุ่น : RB6252 2341 54
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 2 ปี (ประกันศูนย์ Luxottica)

กรอบแว่นตา Rayban RB6252 2341 54

3500 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

17 มม.

145 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Rayban RB6252 2341 54 กรอบแว่นตา Rayban RB6252 2341 54 กรอบแว่นตา Rayban RB6252 2341 54 กรอบแว่นตา Rayban RB6252 2341 54 กรอบแว่นตา Rayban RB6252 2341 54 กรอบแว่นตา Rayban RB6252 2341 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7844AF 241
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา NIKE 7844AF 241

3900 บาท
ราคาปกติ 8500 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

54 มม.

18 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7844AF 241 กรอบแว่นตา NIKE 7844AF 241 กรอบแว่นตา NIKE 7844AF 241 กรอบแว่นตา NIKE 7844AF 241 กรอบแว่นตา NIKE 7844AF 241 กรอบแว่นตา NIKE 7844AF 241

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA932 3YG
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA932 3YG

6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

18 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA932 3YG กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA932 3YG กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA932 3YG กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA932 3YG กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA932 3YG กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA932 3YG

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA950 UUN
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 32 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA950 UUN

6990 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA950 UUN กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA950 UUN กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA950 UUN กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA950 UUN กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA950 UUN กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA950 UUN

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lindberg
รุ่น : 7175 C.P60
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีน็อต
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 10 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60

ราคาพิเศษ บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

16 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60 กรอบแว่นตา Lindberg 7175 C.P60

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7208 001
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา NIKE 7208 001

3900 บาท
ราคาปกติ 8000 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

12 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7208 001 กรอบแว่นตา NIKE 7208 001 กรอบแว่นตา NIKE 7208 001 กรอบแว่นตา NIKE 7208 001 กรอบแว่นตา NIKE 7208 001 กรอบแว่นตา NIKE 7208 001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : NIKE
รุ่น : 7208 603
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา NIKE 7208 603

3900 บาท
ราคาปกติ 8000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

18 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา NIKE 7208 603 กรอบแว่นตา NIKE 7208 603 กรอบแว่นตา NIKE 7208 603 กรอบแว่นตา NIKE 7208 603 กรอบแว่นตา NIKE 7208 603 กรอบแว่นตา NIKE 7208 603

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA236 900
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 28 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 27

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA236 900

7000 บาท
ราคาปกติ 11700 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

16 มม.

140 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA236 900 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA236 900 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA236 900 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA236 900 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA236 900 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA236 900

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Giorgio Armani
รุ่น : GA273 T12
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA273 T12

8200 บาท
ราคาปกติ 13800 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

51 มม.

20 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA273 T12 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA273 T12 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA273 T12 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA273 T12 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA273 T12 กรอบแว่นตา Giorgio Armani GA273 T12

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Timberland
รุ่น : TB1224C001
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Timberland TB1224C001

4100 บาท
ราคาปกติ 5100 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Timberland TB1224C001 กรอบแว่นตา Timberland TB1224C001 กรอบแว่นตา Timberland TB1224C001 กรอบแว่นตา Timberland TB1224C001 กรอบแว่นตา Timberland TB1224C001 กรอบแว่นตา Timberland TB1224C001

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Timberland
รุ่น : TB1180C049
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049

5000 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

18 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049 กรอบแว่นตา Timberland TB1180C049

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น : JACKKNIFE4.0PEWTER
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา OAKLEY JACKKNIFE

9765 บาท
ราคาปกติ 11500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

50 มม.

18 มม.

138 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY JACKKNIFE กรอบแว่นตา OAKLEY JACKKNIFE กรอบแว่นตา OAKLEY JACKKNIFE กรอบแว่นตา OAKLEY JACKKNIFE กรอบแว่นตา OAKLEY JACKKNIFE กรอบแว่นตา OAKLEY JACKKNIFE

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OAKLEY
รุ่น : DUCATI TRANSISTOR22-236 PEWTER
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น,ถุงผ้าใส่แว่น
การรับประกัน : 1 ปี(ประกันศูนย์ OAKLEY THAILAND)

กรอบแว่นตา OAKLEY DUCATI TRANSISTOR

10575 บาท
ราคาปกติ 12400 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

16 มม.

138 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา OAKLEY DUCATI TRANSISTOR กรอบแว่นตา OAKLEY DUCATI TRANSISTOR กรอบแว่นตา OAKLEY DUCATI TRANSISTOR กรอบแว่นตา OAKLEY DUCATI TRANSISTOR กรอบแว่นตา OAKLEY DUCATI TRANSISTOR กรอบแว่นตา OAKLEY DUCATI TRANSISTOR

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SALVATORE FERRAGAMO
รุ่น : 1889 511
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511

3200 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

53 มม.

17 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511 กรอบแว่นตา SALVATORE FERRAGAMO 1889 511

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Quiksilver
รุ่น : QO2038/848
วัสดุ : Metal,Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848

2100 บาท
ราคาปกติ 2800 บาท

>> รายละเอียด

1355 มม.

51 มม.

18 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848 กรอบแว่นตา Quiksilver QO2038/848

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PROGEAR
รุ่น : OPT1109C1
วัสดุ : Metal, พลาสติกเบาพิเศษ
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, สายคาดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1

6400 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

59 มม.

17 มม.

135 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1109C1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : PROGEAR
รุ่น : OPT1108C3
วัสดุ : Metal, พลาสติกเบาพิเศษ
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, สายคาดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1108C3

6400 บาท
ราคาปกติ 8000 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

53 มม.

16 มม.

145 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1108C3 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1108C3 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1108C3 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1108C3 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1108C3 กรอบแว่นตา PROGEAR OPT1108C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Valentino Rudy
รุ่น : VR9283C2
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2

3900 บาท
ราคาปกติ 4875 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

135 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9283C2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MercedesBenz
รุ่น : MB1003C02
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, การ์ดMercedesBenz
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MercedesBenz MB1003C02

3900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

51 มม.

17 มม.

135 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา MercedesBenz MB1003C02 กรอบแว่นตา MercedesBenz MB1003C02 กรอบแว่นตา MercedesBenz MB1003C02 กรอบแว่นตา MercedesBenz MB1003C02 กรอบแว่นตา MercedesBenz MB1003C02 กรอบแว่นตา MercedesBenz MB1003C02

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : SUPERDRY
รุ่น : NAVIGATOR.AFC102
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 32 g
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา SUPERDRY NAVIGATOR.AFC102

5000 บาท
ราคาปกติ 7100 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา SUPERDRY NAVIGATOR.AFC102 กรอบแว่นตา SUPERDRY NAVIGATOR.AFC102 กรอบแว่นตา SUPERDRY NAVIGATOR.AFC102 กรอบแว่นตา SUPERDRY NAVIGATOR.AFC102 กรอบแว่นตา SUPERDRY NAVIGATOR.AFC102 กรอบแว่นตา SUPERDRY NAVIGATOR.AFC102

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Valentino Rudy
รุ่น : VR9253C3
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3

3900 บาท
ราคาปกติ 4875 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3 กรอบแว่นตา Valentino Rudy VR9253C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Aigner
รุ่น : A1045A
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่สปริง
น้ำหนัก : 26.96 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

20160508_155434

 

กรอบแว่นตา Aigner A1045A

6300 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

19 มม.

135 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Aigner A1045A กรอบแว่นตา Aigner A1045A กรอบแว่นตา Aigner A1045A กรอบแว่นตา Aigner A1045A กรอบแว่นตา Aigner A1045A กรอบแว่นตา Aigner A1045A

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V8606C0531
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531

5100 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0531

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V8606C0588
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588

5100 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

53 มม.

18 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588 กรอบแว่นตา POLICE V8606C0588

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : POLICE
รุ่น : V8614C0568
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น, คู่มือ
การรับประกัน : 1 ปี (ประกันศูนย์ DKSH )

กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568

5100 บาท
ราคาปกติ 6400 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

59 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568 กรอบแว่นตา POLICE V8614C0568

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : VOGUE
รุ่น : VO3748PUR
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา VOGUE VO3748PUR

4800 บาท
ราคาปกติ 7000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

53 มม.

18 มม.

135 มม.

27 มม.

กรอบแว่นตา VOGUE VO3748PUR กรอบแว่นตา VOGUE VO3748PUR กรอบแว่นตา VOGUE VO3748PUR กรอบแว่นตา VOGUE VO3748PUR กรอบแว่นตา VOGUE VO3748PUR กรอบแว่นตา VOGUE VO3748PUR

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : FILA
รุ่น : VF2018C3
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา FILA VF2018C3

2900 บาท
ราคาปกติ 4000 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

53 มม.

16 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา FILA VF2018C3 กรอบแว่นตา FILA VF2018C3 กรอบแว่นตา FILA VF2018C3 กรอบแว่นตา FILA VF2018C3 กรอบแว่นตา FILA VF2018C3 กรอบแว่นตา FILA VF2018C3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Aigner
รุ่น : A1045D
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่สปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

.

กรอบแว่นตา Aigner A1045D

6300 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

19 มม.

135 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Aigner A1045D กรอบแว่นตา Aigner A1045D กรอบแว่นตา Aigner A1045D กรอบแว่นตา Aigner A1045D กรอบแว่นตา Aigner A1045D กรอบแว่นตา Aigner A1045D