รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vycoz
รุ่น :  PATENT (BLACK) LILY-L BLK 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Vycoz PATENT (BLACK) LILY-L BLK 47

6450 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

47 มม.

23 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz PATENT (BLACK) LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz PATENT (BLACK) LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz PATENT (BLACK) LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz PATENT (BLACK) LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz PATENT (BLACK) LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz PATENT (BLACK) LILY-L BLK 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP. PHILIP BLK-GD 52
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52

5650 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP. PHILIP RED-RD 52
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP RED-RD 52

5650 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP RED-RD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP RED-RD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP RED-RD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP RED-RD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP RED-RD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP RED-RD 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vycoz
รุ่น :  LILY-L HAV 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L HAV 47

7500 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

47 มม.

23 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L HAV 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L HAV 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L HAV 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L HAV 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L HAV 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L HAV 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vycoz
รุ่น :  LILY-L  BLK 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L BLK 47

7500 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

47 มม.

23 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L BLK 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L BLK 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP. ANGEL PUM-PM 52
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 52

5650 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :Vycoz
รุ่น : MCLIP. ANGEL  BLK-GD 46
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL BLK-GD 46

5650 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL BLK-GD 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP. ANGEL BRN-BN 46
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL BRN-BN 46

5650 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL BRN-BN 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL BRN-BN 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL BRN-BN 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL BRN-BN 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL BRN-BN 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL BRN-BN 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP. ANGEL PUM-PM 46
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46

5650 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vycoz
รุ่น : JOTA GRY 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52

6450 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52

5650 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vycoz
รุ่น : JOTA BRN 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52

6450 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP.LUNA BLK-BK 50
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.LUNA BLK-BK 50

5650 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

50 มม.

19 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.LUNA BLK-BK 50 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.LUNA BLK-BK 50 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.LUNA BLK-BK 50 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.LUNA BLK-BK 50 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.LUNA BLK-BK 50 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.LUNA BLK-BK 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vycoz
รุ่น : JOTA BLK 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BLK 52

6450 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

21 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BLK 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BLK 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BLK 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BLK 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BLK 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BLK 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vycoz
รุ่น :  LILY-L RED 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L RED 47

6450 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

47 มม.

23 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L RED 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L RED 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L RED 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L RED 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L RED 47 กรอบแว่นตา Vycoz LILY-L RED 47