รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP. PHILIP BLK-GD 52
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52

6000 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. PHILIP BLK-GD 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :Vycoz
รุ่น : MCLIP. ANGEL  BLK-GD 46
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL  BLK-GD 46

6000 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL  BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL  BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL  BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL  BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL  BLK-GD 46 กรอบแว่นตา Vycoz MCLIP. ANGEL  BLK-GD 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP. ANGEL PUM-PM 46
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46

6000 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP. ANGEL PUM-PM 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vycoz
รุ่น : JOTA GRY 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52

6450 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA GRY 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :VYCOZ
รุ่น : MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 49

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52

6000 บาท
ราคาปกติ 9450 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

49 มม.

กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52 กรอบแว่นตา VYCOZ MCLIP.WINTER GOL-B-GD 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Vycoz
รุ่น : JOTA BRN 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52

6450 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52 กรอบแว่นตา Vycoz JOTA BRN 52