รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Viktor Rolf
รุ่น : 70-0122-5-A 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ :  Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0122-5-A 49

8000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0122-5-A 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0122-5-A 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0122-5-A 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0122-5-A 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0122-5-A 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0122-5-A 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Viktor  Rolf
รุ่น :  70-0127-4 48
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 142
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0127-4 48

8000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

48 มม.

21 มม.

142 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0127-4 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0127-4 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0127-4 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0127-4 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0127-4 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0127-4 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Viktor Rolf
รุ่น : 70-0140-14 48
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ :  Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0140-14 48

8000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

48 มม.

23 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0140-14 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0140-14 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0140-14 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0140-14 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0140-14 48 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0140-14 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Viktor  Rolf
รุ่น :  70-0125-1 50
วัสดุ : Plastic
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0125-1 50

8000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

50 มม.

20 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0125-1 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0125-1 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0125-1 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0125-1 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0125-1 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0125-1 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Viktor  Rolf
รุ่น :  70-0144-1 49
วัสดุ : Plastic-Titanium
เลนส์ :  Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0144-1 49

8000 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

21 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0144-1 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0144-1 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0144-1 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0144-1 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0144-1 49 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0144-1 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Viktor Rolf
รุ่น : 70-0142-14 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ :  Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0142-14 50

8000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

50 มม.

21 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0142-14 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0142-14 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0142-14 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0142-14 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0142-14 50 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0142-14 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Viktor Rolf
รุ่น :  70-0159-2 52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ :  Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0159-2 52

8000 บาท
ราคาปกติ 10000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

18 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0159-2 52 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0159-2 52 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0159-2 52 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0159-2 52 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0159-2 52 กรอบแว่นตา Viktor Rolf 70-0159-2 52