รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-104-C-NVY-GLD 51
วัสดุ : Plastic – Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-104-C-NVY-GLD 51

26160 บาท
ราคาปกติ 32700 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

51 มม.

19 มม.

150 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-104-C-NVY-GLD 51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-104-C-NVY-GLD 51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-104-C-NVY-GLD 51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-104-C-NVY-GLD 51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-104-C-NVY-GLD 51 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-104-C-NVY-GLD 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : THOM BROWNE
รุ่น : TB-109-A-GLD-BLK 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-109-A-GLD-BLK 53

26160 บาท
ราคาปกติ 32700 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

53 มม.

20 มม.

141 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-109-A-GLD-BLK 53 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-109-A-GLD-BLK 53 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-109-A-GLD-BLK 53 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-109-A-GLD-BLK 53 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-109-A-GLD-BLK 53 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-109-A-GLD-BLK 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-011-H-NVY-SLV 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 150
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-011-H-NVY-SLV 49

26700 บาท
ราคาปกติ 33400 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

49 มม.

21 มม.

150 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-011-H-NVY-SLV 49 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-011-H-NVY-SLV 49 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-011-H-NVY-SLV 49 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-011-H-NVY-SLV 49 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-011-H-NVY-SLV 49 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-011-H-NVY-SLV 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : THOM BROWNE
รุ่น : TB-108-B-GRY-SLV 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-108-B-GRY-SLV 50

26160 บาท
ราคาปกติ 32700 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

50 มม.

21 มม.

141 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-108-B-GRY-SLV 50 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-108-B-GRY-SLV 50 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-108-B-GRY-SLV 50 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-108-B-GRY-SLV 50 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-108-B-GRY-SLV 50 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-108-B-GRY-SLV 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-707-C-TKT-BLK 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50

26000 บาท
ราคาปกติ 32500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

50 มม.

21 มม.

141 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-710-B-GLD-GRY- 46
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น , แว่นคลิปออน
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 24
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-710-B-GLD-GRY- 46

31000 บาท
ราคาปกติ 38800 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

46 มม.

24 มม.

141 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-710-B-GLD-GRY- 46 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-710-B-GLD-GRY- 46 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-710-B-GLD-GRY- 46 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-710-B-GLD-GRY- 46 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-710-B-GLD-GRY- 46 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-710-B-GLD-GRY- 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : THOM BROWNE
รุ่น : TB-107-C-NVY-GLD-51
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-107-C-NVY-GLD-51

26160 บาท
ราคาปกติ 32700 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

51 มม.

19 มม.

141 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-107-C-NVY-GLD-51 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-107-C-NVY-GLD-51 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-107-C-NVY-GLD-51 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-107-C-NVY-GLD-51 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-107-C-NVY-GLD-51 กรอบแว่นตา THOM BROWNE TB-107-C-NVY-GLD-51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-707-C-TKT-BLK 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50

26000 บาท
ราคาปกติ 32500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

50 มม.

21 มม.

141 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-707-C-TKT-BLK 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-706-A-BLK-GLD 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 141
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-706-A-BLK-GLD 50

26000 บาท
ราคาปกติ 32500 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

50 มม.

21 มม.

141 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-706-A-BLK-GLD 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-706-A-BLK-GLD 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-706-A-BLK-GLD 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-706-A-BLK-GLD 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-706-A-BLK-GLD 50 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-706-A-BLK-GLD 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Thom Browne
รุ่น : TB-711-B-BLK-SLV-52
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-711-B-BLK-SLV-52

25630 บาท
ราคาปกติ 31700 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Thom Browne TB-711-B-BLK-SLV-52 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-711-B-BLK-SLV-52 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-711-B-BLK-SLV-52 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-711-B-BLK-SLV-52 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-711-B-BLK-SLV-52 กรอบแว่นตา Thom Browne TB-711-B-BLK-SLV-52