รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Charivari sw 4061 080 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Swarovski Charivari sw 4061 080 54

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Charivari sw 4061 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charivari sw 4061 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charivari sw 4061 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charivari sw 4061 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charivari sw 4061 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charivari sw 4061 080 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Bubble sw 5029 001 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 130
เลนส์สูง  mm 28

กรอบแว่นตา Swarovski Bubble sw 5029 001 53

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

15 มม.

130 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Bubble sw 5029 001 53 กรอบแว่นตา Swarovski Bubble sw 5029 001 53 กรอบแว่นตา Swarovski Bubble sw 5029 001 53 กรอบแว่นตา Swarovski Bubble sw 5029 001 53 กรอบแว่นตา Swarovski Bubble sw 5029 001 53 กรอบแว่นตา Swarovski Bubble sw 5029 001 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Charlize sw 5077 001 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 001 54

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 001 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Active sw 5003 001 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Swarovski Active sw 5003 001 52

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Active sw 5003 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Active sw 5003 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Active sw 5003 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Active sw 5003 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Active sw 5003 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Active sw 5003 001 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Artist sw 5011 16A 53
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

53 มม.

15 มม.

135 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53 กรอบแว่นตา Swarovski Artist sw 5011 16A 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Charlize sw 5077 056 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 056 54

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 056 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 056 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 056 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 056 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 056 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlize sw 5077 056 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Chantal sw 5076 056 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 38 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 056 52

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 056 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 056 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 056 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 056 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 056 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 056 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Chantal sw 5076 001 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 39 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 001 52

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 001 52 กรอบแว่นตา Swarovski Chantal sw 5076 001 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Clyde sw 5070 001 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 001 54

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

12 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 001 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 001 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Clyde sw 5070 071 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 071 54

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

12 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 071 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 071 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 071 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 071 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 071 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 071 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Clyde sw 5070 092 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 31 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 12
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 092 54

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

12 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 092 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 092 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 092 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 092 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 092 54 กรอบแว่นตา Swarovski Clyde sw 5070 092 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Charlotte sw 5063 080 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 080 54

2900 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 080 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 080 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Swarovski
รุ่น : Charlotte sw 5063 020 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 020 54

2400 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 020 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 020 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 020 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 020 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 020 54 กรอบแว่นตา Swarovski Charlotte sw 5063 020 54