รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Persol
รุ่น : 8129-V 24
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : สายตา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Persol 8129-V 24

7400 บาท
ราคาปกติ 9250 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

48 มม.

20 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Persol 8129-V 24 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 24 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 24 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 24 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 24 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 24

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Persol
รุ่น : Typewriter Edition 3107-V 1020
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : สายตา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1020

8400 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

47 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1020 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1020 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1020 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1020 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1020 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1020

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Persol
รุ่น : Calligrapher Edition 3167-V 95
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : สายตา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Persol Calligrapher Edition 3167-V 95

8840 บาท
ราคาปกติ 11050 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Persol Calligrapher Edition 3167-V 95 กรอบแว่นตา Persol Calligrapher Edition 3167-V 95 กรอบแว่นตา Persol Calligrapher Edition 3167-V 95 กรอบแว่นตา Persol Calligrapher Edition 3167-V 95 กรอบแว่นตา Persol Calligrapher Edition 3167-V 95 กรอบแว่นตา Persol Calligrapher Edition 3167-V 95

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Persol
รุ่น : 3091-V 24 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Persol 3091-V 24 47

8800 บาท
ราคาปกติ 11000 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

47 มม.

21 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Persol 3091-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol 3091-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol 3091-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol 3091-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol 3091-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol 3091-V 24 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Persol
รุ่น : Typewriter Edition 3107-V 24
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : สายตา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 24

8400 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

47 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 24 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 24 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 24 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 24 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 24 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 24

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Persol
รุ่น : Typewriter Edition 3109-V 24 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3109-V 24 47

8400 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

47 มม.

22 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3109-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3109-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3109-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3109-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3109-V 24 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3109-V 24 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Persol
รุ่น : Typewriter Edition 3107-V 1019
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : สายตา
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี
Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1019

8800 บาท
ราคาปกติ 12600 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

47 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1019 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1019 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1019 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1019 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1019 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 1019

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Persol
รุ่น : Typewriter Edition 3107-V 95 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 95 47

8400 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

47 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 95 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 95 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 95 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 95 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 95 47 กรอบแว่นตา Persol Typewriter Edition 3107-V 95 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Persol
รุ่น : 8129-V 95 48
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Persol 8129-V 95 48

7400 บาท
ราคาปกติ 9250 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

48 มม.

20 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Persol 8129-V 95 48 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 95 48 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 95 48 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 95 48 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 95 48 กรอบแว่นตา Persol 8129-V 95 48