รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :Oga
รุ่น :79560
วัสดุ : Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก : 28กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Oga 79560

6700 บาท
ราคาปกติ 11100 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560 กรอบแว่นตา Oga 79560

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 3198M GT010 45
วัสดุ : Stainless Steel ,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา OGA 3198M GT010 45

6100 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

45 มม.

20 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3198M GT010 45 กรอบแว่นตา OGA 3198M GT010 45 กรอบแว่นตา OGA 3198M GT010 45 กรอบแว่นตา OGA 3198M GT010 45 กรอบแว่นตา OGA 3198M GT010 45 กรอบแว่นตา OGA 3198M GT010 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 3086S TD041 48
วัสดุ : Plastic ,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา OGA 3086S TD041 48

5600 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

48 มม.

23 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3086S TD041 48 กรอบแว่นตา OGA 3086S TD041 48 กรอบแว่นตา OGA 3086S TD041 48 กรอบแว่นตา OGA 3086S TD041 48 กรอบแว่นตา OGA 3086S TD041 48 กรอบแว่นตา OGA 3086S TD041 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 2477S TD041 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา OGA 2477S TD041 49

5600 บาท
ราคาปกติ 9000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

20 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา OGA 2477S TD041 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TD041 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TD041 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TD041 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TD041 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TD041 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น :  3118M NG021 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51

6100 บาท
ราคาปกติ 3400 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M NG021 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น :  3087S NG050 51
วัสดุ : ,Steel,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา OGA 3087S NG050 51

5600 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3087S NG050 51 กรอบแว่นตา OGA 3087S NG050 51 กรอบแว่นตา OGA 3087S NG050 51 กรอบแว่นตา OGA 3087S NG050 51 กรอบแว่นตา OGA 3087S NG050 51 กรอบแว่นตา OGA 3087S NG050 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น :  3199M GG020 47
วัสดุ : Stainless Steel ,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา OGA 3199M GG020 47

10200 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

47 มม.

21 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3199M GG020 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M GG020 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M GG020 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M GG020 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M GG020 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M GG020 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น :  3117M NG012 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49

6100 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

49 มม.

20 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49 กรอบแว่นตา OGA 3117M NG012 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น :  2477S TT011 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา OGA 2477S TT011 49

5400 บาท
ราคาปกติ 9000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

20 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา OGA 2477S TT011 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TT011 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TT011 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TT011 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TT011 49 กรอบแว่นตา OGA 2477S TT011 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 3118M BG022 51
วัสดุ : Metal ,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา OGA 3118M BG022 51

6100 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3118M BG022 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M BG022 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M BG022 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M BG022 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M BG022 51 กรอบแว่นตา OGA 3118M BG022 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 3049M DN012 52
วัสดุ : Stainless Steel ,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา OGA 3049M DN012 52

5900 บาท
ราคาปกติ 9900 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

20 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3049M DN012 52 กรอบแว่นตา OGA 3049M DN012 52 กรอบแว่นตา OGA 3049M DN012 52 กรอบแว่นตา OGA 3049M DN012 52 กรอบแว่นตา OGA 3049M DN012 52 กรอบแว่นตา OGA 3049M DN012 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 3199M DN023 47
วัสดุ : Stainless Steel ,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา OGA 3199M DN023 47

6100 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

47 มม.

21 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3199M DN023 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M DN023 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M DN023 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M DN023 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M DN023 47 กรอบแว่นตา OGA 3199M DN023 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 3053S NG032 45
วัสดุ : Stainless Steel ,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 124
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา OGA 3053S NG032 45

5900 บาท
ราคาปกติ 9900 บาท

>> รายละเอียด

124 มม.

45 มม.

21 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3053S NG032 45 กรอบแว่นตา OGA 3053S NG032 45 กรอบแว่นตา OGA 3053S NG032 45 กรอบแว่นตา OGA 3053S NG032 45 กรอบแว่นตา OGA 3053S NG032 45 กรอบแว่นตา OGA 3053S NG032 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 3198O DN011 45
วัสดุ : Stainless Steel ,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา OGA 3198O DN011 45

6100 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

45 มม.

20 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3198O DN011 45 กรอบแว่นตา OGA 3198O DN011 45 กรอบแว่นตา OGA 3198O DN011 45 กรอบแว่นตา OGA 3198O DN011 45 กรอบแว่นตา OGA 3198O DN011 45 กรอบแว่นตา OGA 3198O DN011 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 7955O NG030 55
วัสดุ : Plastic, Aluminium
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55

6700 บาท
ราคาปกติ 11100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

16 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55 กรอบแว่นตา OGA 7955O NG030 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 8267O NG012 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา OGA 8267O NG012 54

11400 บาท
ราคาปกติ 11400 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา OGA 8267O NG012 54 กรอบแว่นตา OGA 8267O NG012 54 กรอบแว่นตา OGA 8267O NG012 54 กรอบแว่นตา OGA 8267O NG012 54 กรอบแว่นตา OGA 8267O NG012 54 กรอบแว่นตา OGA 8267O NG012 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 8283O NG112 57
วัสดุ : Plastic,Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา OGA 8283O NG112 57

6800 บาท
ราคาปกติ 11400 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

57 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา OGA 8283O NG112 57 กรอบแว่นตา OGA 8283O NG112 57 กรอบแว่นตา OGA 8283O NG112 57 กรอบแว่นตา OGA 8283O NG112 57 กรอบแว่นตา OGA 8283O NG112 57 กรอบแว่นตา OGA 8283O NG112 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 8268O NG021 52
วัสดุ : Plastic,Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา OGA 8268O NG021 52

6800 บาท
ราคาปกติ 11400 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา OGA 8268O NG021 52 กรอบแว่นตา OGA 8268O NG021 52 กรอบแว่นตา OGA 8268O NG021 52 กรอบแว่นตา OGA 8268O NG021 52 กรอบแว่นตา OGA 8268O NG021 52 กรอบแว่นตา OGA 8268O NG021 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 8282O MN102 54
วัสดุ : Plastic,Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา OGA 8282O MN102 54

6800 บาท
ราคาปกติ 11400 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

18 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา OGA 8282O MN102 54 กรอบแว่นตา OGA 8282O MN102 54 กรอบแว่นตา OGA 8282O MN102 54 กรอบแว่นตา OGA 8282O MN102 54 กรอบแว่นตา OGA 8282O MN102 54 กรอบแว่นตา OGA 8282O MN102 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 7789O NG 030 56
วัสดุ :P lastic ,Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 145
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56

13700 บาท
ราคาปกติ 22800 บาท

>> รายละเอียด

145 มม.

56 มม.

15 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56 กรอบแว่นตา OGA 7789O NG 030 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 8273O GR040 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา OGA 8273O GR040 57

6800 บาท
ราคาปกติ 11400 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

57 มม.

17 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา OGA 8273O GR040 57 กรอบแว่นตา OGA 8273O GR040 57 กรอบแว่นตา OGA 8273O GR040 57 กรอบแว่นตา OGA 8273O GR040 57 กรอบแว่นตา OGA 8273O GR040 57 กรอบแว่นตา OGA 8273O GR040 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 8158O NM011 55
วัสดุ : Metal ,Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55

13700 บาท
ราคาปกติ 22800 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55 กรอบแว่นตา OGA 8158O NM011 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 79480 BB041 57
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา OGA 79480 BB041 57

8800 บาท
ราคาปกติ 14700 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

57 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา OGA 79480 BB041 57 กรอบแว่นตา OGA 79480 BB041 57 กรอบแว่นตา OGA 79480 BB041 57 กรอบแว่นตา OGA 79480 BB041 57 กรอบแว่นตา OGA 79480 BB041 57 กรอบแว่นตา OGA 79480 BB041 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 7935O GN011 53
วัสดุ : Aluminium,  Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา OGA 7935O GN011 53

8800 บาท
ราคาปกติ 14700 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

53 มม.

17 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา OGA 7935O GN011 53 กรอบแว่นตา OGA 7935O GN011 53 กรอบแว่นตา OGA 7935O GN011 53 กรอบแว่นตา OGA 7935O GN011 53 กรอบแว่นตา OGA 7935O GN011 53 กรอบแว่นตา OGA 7935O GN011 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 8282O GB101 54
วัสดุ : Stainless Stell, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 24 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา OGA รุ่น : 8282O GB101 54

8800 บาท
ราคาปกติ 14700 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

18 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา OGA รุ่น : 8282O GB101 54 กรอบแว่นตา OGA รุ่น : 8282O GB101 54 กรอบแว่นตา OGA รุ่น : 8282O GB101 54 กรอบแว่นตา OGA รุ่น : 8282O GB101 54 กรอบแว่นตา OGA รุ่น : 8282O GB101 54 กรอบแว่นตา OGA รุ่น : 8282O GB101 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 2968s MM 021 AF 54
วัสดุ : Plastic,Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54

13700 บาท
ราคาปกติ 22800 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54 กรอบแว่นตา OGA 2968s MM 021 AF 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 2838S MM102 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา OGA 2838S MM102 55

6700 บาท
ราคาปกติ 11100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา OGA 2838S MM102 55 กรอบแว่นตา OGA 2838S MM102 55 กรอบแว่นตา OGA 2838S MM102 55 กรอบแว่นตา OGA 2838S MM102 55 กรอบแว่นตา OGA 2838S MM102 55 กรอบแว่นตา OGA 2838S MM102 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 2953s NG021 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 125
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา OGA 2953s NG021 54

6300 บาท
ราคาปกติ 10500 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

18 มม.

125 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา OGA 2953s NG021 54 กรอบแว่นตา OGA 2953s NG021 54 กรอบแว่นตา OGA 2953s NG021 54 กรอบแว่นตา OGA 2953s NG021 54 กรอบแว่นตา OGA 2953s NG021 54 กรอบแว่นตา OGA 2953s NG021 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 3082S MM031 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา OGA 3082S MM031 54

6100 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา OGA 3082S MM031 54 กรอบแว่นตา OGA 3082S MM031 54 กรอบแว่นตา OGA 3082S MM031 54 กรอบแว่นตา OGA 3082S MM031 54 กรอบแว่นตา OGA 3082S MM031 54 กรอบแว่นตา OGA 3082S MM031 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : OGA
รุ่น : 2969s NN 040 AF
วัสดุ : Plastic,Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 28 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57

13700 บาท
ราคาปกติ 22800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

57 มม.

15 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57 กรอบแว่นตา OGA 2969s NN 040 AF 57