Matsuda แบรนด์แว่นจากประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989  เนื้องานของแว่นแบรนด์นี้เหมือนกับการผลิตผลงานศิลปะออกมาสักชิ้นเลยทีเดียว ความละเอียดปราณีตในการสร้างสรรค์แว่นออกมาแต่ละอันนั้นขึ้นชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นแล้ว คุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง แว่นแต่ละตัวเป็นงานทำขึ้นด้วยมือในส่วนของวัสดุที่เป็นพลาสติก และมีการสลักลายที่ตรงวัสดุโลหะด้วย เป็นการสื่อสารอารยธรรมแบบญี่ปุ่นออกมาในผลงานแต่ละชิ้น  เมื่อตรวจตราอย่างละเอียดแว่นแต่ละตัวจึงใช้เวลาทำไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ละรุ่นนั้นจึงมีความเป็นมาให้ผู้ครอบครองได้ภาคภูมิใจที่เป็นเจ้าของ

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 2026 DTO
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 DTO

16100 บาท
ราคาปกติ 23000 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 DTO

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 2026 LBR
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 LBR

16100 บาท
ราคาปกติ 23000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 LBR กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 LBR กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 LBR กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 LBR กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 LBR กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 LBR

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 2026 MGC
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 MGC

16100 บาท
ราคาปกติ 23000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 MGC กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 MGC กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 MGC กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 MGC กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 MGC กรอบแว่นตา MATSUDA M 2026 MGC

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 9010 DTO
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 9010 DTO

31500 บาท
ราคาปกติ 45000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

48 มม.

22 มม.

142 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 9010 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 9010 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 9010 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 9010 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 9010 DTO กรอบแว่นตา MATSUDA M 9010 DTO

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 2019 43
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 43

14400 บาท
ราคาปกติ 20600 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

43 มม.

20 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 43 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 43 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 43 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 43 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 43 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 43

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 2019 41
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 41

14400 บาท
ราคาปกติ 20600 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

41 มม.

20 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 41 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 41 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 41 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 41 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 41 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2019 41

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 3049 42
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 3049 42

16100 บาท
ราคาปกติ 23000 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

42 มม.

22 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 3049 42 กรอบแว่นตา MATSUDA M 3049 42 กรอบแว่นตา MATSUDA M 3049 42 กรอบแว่นตา MATSUDA M 3049 42 กรอบแว่นตา MATSUDA M 3049 42 กรอบแว่นตา MATSUDA M 3049 42

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 1008 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    26  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47

13000 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

47 มม.

19 มม.

143 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47 กรอบแว่นตา MATSUDA M 1008 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 2023 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    20  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48

18900 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2023 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MATSUDA
รุ่น : M 2006 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    16  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49

16500 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

20 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49 กรอบแว่นตา MATSUDA M 2006 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :MATSUDA
รุ่น : M3023 TI-P
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :   30 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

MATSUDA_3023 4MATSUDA_3023 1

 

MATSUDA_3023 5MATSUDA_3023 2MATSUDA_3023 3

MATSUDA_3023

 

กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P

16900 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P กรอบแว่นตา MATSUDA M3023 TI-P

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ :MATSUDA
รุ่น : M3006 45
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด , DEMO+CLIP ON
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 37 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น, กล่องกระดาษ
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MATSUDA M3006 45

21700 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

45 มม.

21 มม.

142 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MATSUDA M3006 45 กรอบแว่นตา MATSUDA M3006 45 กรอบแว่นตา MATSUDA M3006 45 กรอบแว่นตา MATSUDA M3006 45 กรอบแว่นตา MATSUDA M3006 45 กรอบแว่นตา MATSUDA M3006 45