รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Paloma MW-SV/LGM 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MW-SV/LGM 50

12600 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

50 มม.

23 มม.

140 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MW-SV/LGM 50 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MW-SV/LGM 50 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MW-SV/LGM 50 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MW-SV/LGM 50 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MW-SV/LGM 50 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MW-SV/LGM 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Wilson M RG-PBL/MGLM 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M RG-PBL/MGLM 49

12600 บาท
ราคาปกติ 18000 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M RG-PBL/MGLM 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M RG-PBL/MGLM 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M RG-PBL/MGLM 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M RG-PBL/MGLM 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M RG-PBL/MGLM 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M RG-PBL/MGLM 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Hampton Combo OTF 45
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Hampton Combo OTF 45

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

45 มม.

23 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Hampton Combo OTF 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Hampton Combo OTF 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Hampton Combo OTF 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Hampton Combo OTF 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Hampton Combo OTF 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Hampton Combo OTF 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Grant AMT-G-HB 46
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant AMT-G-HB 46

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant AMT-G-HB 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant AMT-G-HB 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant AMT-G-HB 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant AMT-G-HB 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant AMT-G-HB 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant AMT-G-HB 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Grant MBK-G-BKMT 46
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens – Clip
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant MBK-G-BKMT 46

13100 บาท
ราคาปกติ 21700 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant MBK-G-BKMT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant MBK-G-BKMT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant MBK-G-BKMT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant MBK-G-BKMT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant MBK-G-BKMT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant MBK-G-BKMT 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Kinney Combo MBRT 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens – Clip
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 36 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 24
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo MBRT 47

13100 บาท
ราคาปกติ 21700 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

47 มม.

24 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo MBRT 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo MBRT 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo MBRT 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo MBRT 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo MBRT 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo MBRT 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Paloma MTO-MG 48
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens – Clip
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MTO-MG 48

13100 บาท
ราคาปกติ 21700 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

48 มม.

23 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MTO-MG 48 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MTO-MG 48 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MTO-MG 48 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MTO-MG 48 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MTO-MG 48 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Paloma MTO-MG 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Kinney  BK 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens – Clip
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney  BK 47

13100 บาท
ราคาปกติ 21700 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

47 มม.

21 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney  BK 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney  BK 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney  BK 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney  BK 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney  BK 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney  BK 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Club house G-NU
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Club house G-NU

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

50 มม.

21 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Club house G-NU กรอบแว่นตา Garrett Leight California Club house G-NU กรอบแว่นตา Garrett Leight California Club house G-NU กรอบแว่นตา Garrett Leight California Club house G-NU กรอบแว่นตา Garrett Leight California Club house G-NU กรอบแว่นตา Garrett Leight California Club house G-NU

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Wilson BGMR 46
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BGMR 46

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BGMR 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BGMR 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BGMR 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BGMR 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BGMR 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BGMR 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Cloy BBT-MG
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 125
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Cloy BBT-MG

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Cloy BBT-MG กรอบแว่นตา Garrett Leight California Cloy BBT-MG กรอบแว่นตา Garrett Leight California Cloy BBT-MG กรอบแว่นตา Garrett Leight California Cloy BBT-MG กรอบแว่นตา Garrett Leight California Cloy BBT-MG กรอบแว่นตา Garrett Leight California Cloy BBT-MG

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Wilson M G-mbg 46
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M G-mbg 46

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M G-mbg 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M G-mbg 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M G-mbg 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M G-mbg 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M G-mbg 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson M G-mbg 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Wilson Gmr 46
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Gmr 46

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Gmr 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Gmr 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Gmr 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Gmr 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Gmr 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Gmr 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Wilson BRNPL-BG-POMV 46
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BRNPL-BG-POMV 46

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BRNPL-BG-POMV 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BRNPL-BG-POMV 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BRNPL-BG-POMV 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BRNPL-BG-POMV 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BRNPL-BG-POMV 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson BRNPL-BG-POMV 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Grant BBT-G-DKT 46
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant BBT-G-DKT 46

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

46 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant BBT-G-DKT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant BBT-G-DKT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant BBT-G-DKT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant BBT-G-DKT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant BBT-G-DKT 46 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Grant BBT-G-DKT 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Wilson Mbk/Mst 49
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Mbk/Mst 49

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Mbk/Mst 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Mbk/Mst 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Mbk/Mst 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Mbk/Mst 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Mbk/Mst 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Wilson Mbk/Mst 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Kinney Combo BN-BSH 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 24
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo BN-BSH 47

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

47 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo BN-BSH 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo BN-BSH 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo BN-BSH 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo BN-BSH 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo BN-BSH 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo BN-BSH 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Rose Gcr 45
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Rose Gcr 45

8800 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

45 มม.

22 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Rose Gcr 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Rose Gcr 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Rose Gcr 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Rose Gcr 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Rose Gcr 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Rose Gcr 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Mckinley Mbklcy 45
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Mckinley Mbklcy 45

8800 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

45 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Mckinley Mbklcy 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Mckinley Mbklcy 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Mckinley Mbklcy 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Mckinley Mbklcy 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Mckinley Mbklcy 45 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Mckinley Mbklcy 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Kinney Combo Mpiw 47
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 47
เลนส์ห่างกัน  mm 24
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo Mpiw 47

9700 บาท
ราคาปกติ 10800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

47 มม.

24 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo Mpiw 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo Mpiw 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo Mpiw 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo Mpiw 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo Mpiw 47 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Kinney Combo Mpiw 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Garrett Leight California
รุ่น : Howland Mgitl 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 144
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49

8800 บาท
ราคาปกติ 9800 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

49 มม.

23 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49 กรอบแว่นตา Garrett Leight California Howland Mgitl 49