รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : Combo Rasston Gs2630-214 51
วัสดุ :  Plastic -Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-214 51

7000 บาท
ราคาปกติ 13500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

51 มม.

18 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-214 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-214 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-214 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-214 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-214 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-214 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : Combo Rasston Gs2630-001 51
วัสดุ :  Plastic -Metal
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-001 51

7000 บาท
ราคาปกติ 13500 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

51 มม.

18 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-001 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-001 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-001 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-001 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-001 51 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Combo Rasston Gs2630-001 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : DOUBLE ACKOY GS2115 045 53
วัสดุ :  Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา G-STAR RAW DOUBLE ACKOY GS2115 045 53

7000 บาท
ราคาปกติ 13500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

53 มม.

19 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW DOUBLE ACKOY GS2115 045 53 กรอบแว่นตา G-STAR RAW DOUBLE ACKOY GS2115 045 53 กรอบแว่นตา G-STAR RAW DOUBLE ACKOY GS2115 045 53 กรอบแว่นตา G-STAR RAW DOUBLE ACKOY GS2115 045 53 กรอบแว่นตา G-STAR RAW DOUBLE ACKOY GS2115 045 53 กรอบแว่นตา G-STAR RAW DOUBLE ACKOY GS2115 045 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : Metal Hamzer GS2116-045 52
วัสดุ :  Metal – Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา G-STAR RAW Metal Hamzer GS2116-045 52

6750 บาท
ราคาปกติ 12000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

52 มม.

17 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW Metal Hamzer GS2116-045 52 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Metal Hamzer GS2116-045 52 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Metal Hamzer GS2116-045 52 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Metal Hamzer GS2116-045 52 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Metal Hamzer GS2116-045 52 กรอบแว่นตา G-STAR RAW Metal Hamzer GS2116-045 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : Metal Attacc GS2104-060 45
วัสดุ :  Metal – Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา G-STAR RAW  Metal Attacc GS2104-060 45

6750 บาท
ราคาปกติ 12000 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

45 มม.

21 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW  Metal Attacc GS2104-060 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW  Metal Attacc GS2104-060 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW  Metal Attacc GS2104-060 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW  Metal Attacc GS2104-060 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW  Metal Attacc GS2104-060 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW  Metal Attacc GS2104-060 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : METALLOCKSTART GS2120-045 48
วัสดุ :  Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา G-STAR RAW METALLOCKSTART GS2120-045 48

6750 บาท
ราคาปกติ 12000 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

48 มม.

21 มม.

45 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW METALLOCKSTART GS2120-045 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METALLOCKSTART GS2120-045 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METALLOCKSTART GS2120-045 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METALLOCKSTART GS2120-045 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METALLOCKSTART GS2120-045 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METALLOCKSTART GS2120-045 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : TROOPER GS2102-717 48
วัสดุ :  Metal – Plastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-717 48

6750 บาท
ราคาปกติ 12000 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

48 มม.

19 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-717 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-717 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-717 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-717 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-717 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-717 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : ATTACC GS2104-045 45
วัสดุ :  Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 125
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา G-STAR RAW ATTACC GS2104-045 45

6750 บาท
ราคาปกติ 12000 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

45 มม.

21 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW ATTACC GS2104-045 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW ATTACC GS2104-045 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW ATTACC GS2104-045 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW ATTACC GS2104-045 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW ATTACC GS2104-045 45 กรอบแว่นตา G-STAR RAW ATTACC GS2104-045 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : METAL TARRICK GS2113-033 49
วัสดุ :  Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา G-STAR RAW METAL TARRICK GS2113-033 49

6750 บาท
ราคาปกติ 12000 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

49 มม.

18 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW METAL TARRICK GS2113-033 49 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METAL TARRICK GS2113-033 49 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METAL TARRICK GS2113-033 49 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METAL TARRICK GS2113-033 49 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METAL TARRICK GS2113-033 49 กรอบแว่นตา G-STAR RAW METAL TARRICK GS2113-033 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : TROOPER GS2102-033 48
วัสดุ :  Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 46

กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-033 48

6750 บาท
ราคาปกติ 12000 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

48 มม.

19 มม.

145 มม.

46 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-033 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-033 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-033 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-033 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-033 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW TROOPER GS2102-033 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : G-STAR RAW
รุ่น : MATAL LOCKSTART GS2120-060 48
วัสดุ :  Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา G-STAR RAW MATAL LOCKSTART GS2120-060 48

6750 บาท
ราคาปกติ 12000 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

48 มม.

21 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา G-STAR RAW MATAL LOCKSTART GS2120-060 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW MATAL LOCKSTART GS2120-060 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW MATAL LOCKSTART GS2120-060 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW MATAL LOCKSTART GS2120-060 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW MATAL LOCKSTART GS2120-060 48 กรอบแว่นตา G-STAR RAW MATAL LOCKSTART GS2120-060 48