Massada แบรนด์ดังที่ผลิตขึ้นที่ประเทศโปแลนด์ เมืองที่มีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ดีไซน์เนอร์ชื่อดัง Kasia Lupinska ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพอย่างมาก เขาเลือกสีที่สวยและค่อนข้างแตกต่างจากแว่นที่เราเคยเห็น ทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกในสิ่งที่ตนพอใจมากขึ้น แบรนด์ที่เน้นตัวตนเป็นหลัก มีความชัดเจนในการสื่อสารไลฟ์สไตล์ของผู้ใส่ เป็นการประสานกันระหว่างงานศิลปะและแฟชั่น ในความสวยงามที่เห็นจึงประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความประณีตละเอียดอ่อน รายละเอียดหลายๆส่วนสะท้อนแนวคิดปัจเจกชน ความเรียบเท่ให้ความรู้สงบ เป็นส่วนตัว แต่แฝงความโก้ให้ผู้อื่นประทับใจ

 

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : M 3001 C:B 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  24  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47

13900 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

47 มม.

25 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3001 C:B 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : MAS4001 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ :แว่นกันแดด ,  DEMO LENS+CLIP ON
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    33  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49

14000 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

49 มม.

21 มม.

140 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49 กรอบแว่นตา MASSADA MAS4001 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : MAS9008SG 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    20  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47

12900 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

47 มม.

22 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47 กรอบแว่นตา MASSADA MAS9008SG 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : MAS8009B 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO LENS
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    20  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48

13700 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

48 มม.

22 มม.

140 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48 กรอบแว่นตา MASSADA MAS8009B 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : M 3004 C:CB 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    28  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

MASSADA_3004 8 MASSADA_3004 MASSADA_3004 1 MASSADA_3004 2 MASSADA_3004 3 MASSADA_3004 5 MASSADA_3004 6 MASSADA_3004 7

กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:CB 47

13400 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

47 มม.

23 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:CB 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:CB 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:CB 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:CB 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:CB 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:CB 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : M 9008 C:B 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : แว่นกันแดด
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    23  กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

MASSADA_9008 4 MASSADA_9008 MASSADA_9008 2 MASSADA_9008 3

 

กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47

13900 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

47 มม.

22 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 9008 C:B 47

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MASSADA
รุ่น : M 3004 C:TT 47
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : DEMO
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :    25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47

13400 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

47 มม.

23 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47 กรอบแว่นตา MASSADA M 3004 C:TT 47