รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Marius Morel 1880
รุ่น : 2597S 49 TG010
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2597S 49 TG010

6100 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

21 มม.

135 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2597S 49 TG010 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2597S 49 TG010 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2597S 49 TG010 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2597S 49 TG010 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2597S 49 TG010 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2597S 49 TG010

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Marius Morel 1880
รุ่น : 2387M 49 VD041
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2387M 49 VD041

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

49 มม.

19 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2387M 49 VD041 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2387M 49 VD041 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2387M 49 VD041 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2387M 49 VD041 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2387M 49 VD041 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 2387M 49 VD041

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Marius Morel 1880
รุ่น : 3052M 48 DD022
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 129
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 3052M 48 DD022

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

48 มม.

20 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 3052M 48 DD022 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 3052M 48 DD022 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 3052M 48 DD022 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 3052M 48 DD022 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 3052M 48 DD022 กรอบแว่นตา Marius Morel 1880 3052M 48 DD022

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3118M TD020 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3118M TD020 51

7200 บาท
ราคาปกติ 10200 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3118M TD020 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3118M TD020 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3118M TD020 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3118M TD020 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3118M TD020 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3118M TD020 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3052M NG021 49
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M NG021 49

6900 บาท
ราคาปกติ 9900 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M NG021 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M NG021 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M NG021 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M NG021 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M NG021 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M NG021 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 2465S TT022 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2465S TT022 52

6300 บาท
ราคาปกติ 9000 บาท

>> รายละเอียด

36 มม.

52 มม.

20 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2465S TT022 52 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2465S TT022 52 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2465S TT022 52 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2465S TT022 52 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2465S TT022 52 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2465S TT022 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3068S NG040 48
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3068S NG040 48

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

48 มม.

23 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3068S NG040 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3068S NG040 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3068S NG040 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3068S NG040 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3068S NG040 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3068S NG040 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3052M TD023 49
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 45

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M TD023 49

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M TD023 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M TD023 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M TD023 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M TD023 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M TD023 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3052M TD023 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 2437M Tt041 49
วัสดุ : Plastic, Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  27 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2437M Tt041 49

6500 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

49 มม.

20 มม.

140 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2437M Tt041 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2437M Tt041 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2437M Tt041 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2437M Tt041 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2437M Tt041 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2437M Tt041 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3053M TD031 45
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 125
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M TD031 45

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

45 มม.

21 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M TD031 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M TD031 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M TD031 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M TD031 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M TD031 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M TD031 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3198M DT013 45
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 45
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3198M DT013 45

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

45 มม.

20 มม.

140 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3198M DT013 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3198M DT013 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3198M DT013 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3198M DT013 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3198M DT013 45 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3198M DT013 45

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3049M TD011 48
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M TD011 48

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

48 มม.

21 มม.

145 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M TD011 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M TD011 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M TD011 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M TD011 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M TD011 48 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M TD011 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 2387M BD043 49
วัสดุ : Plastic,Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2387M BD043 49

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

49 มม.

19 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2387M BD043 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2387M BD043 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2387M BD043 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2387M BD043 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2387M BD043 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 2387M BD043 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3117M DD011 49
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3117M DD011 49

6700 บาท
ราคาปกติ 9600 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3117M DD011 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3117M DD011 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3117M DD011 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3117M DD011 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3117M DD011 49 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3117M DD011 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3053M DD030 46
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 125
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M DD030 46

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

125 มม.

46 มม.

20 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M DD030 46 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M DD030 46 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M DD030 46 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M DD030 46 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M DD030 46 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3053M DD030 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3087S MD052 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3087S MD052 51

6100 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3087S MD052 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3087S MD052 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3087S MD052 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3087S MD052 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3087S MD052 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3087S MD052 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3059M NG050 51
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3059M NG050 51

6100 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

51 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3059M NG050 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3059M NG050 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3059M NG050 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3059M NG050 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3059M NG050 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3059M NG050 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MARIUS MOREL 1880
รุ่น : 3049M NG010 51
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M NG010 51

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M NG010 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M NG010 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M NG010 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M NG010 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M NG010 51 กรอบแว่นตา MARIUS MOREL 1880 3049M NG010 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Marius Morel
รุ่น : 3052M GG020 48
วัสดุ : Stainless Steel ,Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Marius Morel 3052M GG020 48

6500 บาท
ราคาปกติ 9900 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

48 มม.

20 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Marius Morel 3052M GG020 48 กรอบแว่นตา Marius Morel 3052M GG020 48 กรอบแว่นตา Marius Morel 3052M GG020 48 กรอบแว่นตา Marius Morel 3052M GG020 48 กรอบแว่นตา Marius Morel 3052M GG020 48 กรอบแว่นตา Marius Morel 3052M GG020 48