รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/300/10 54
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 40 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 48

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

21 มม.

140 มม.

48 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/300/10 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/71/68 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 43 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 43

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/71/68 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/398/9 64
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 64
เลนส์ห่างกัน  mm 11
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 57

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

64 มม.

11 มม.

140 มม.

57 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/9 64

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/398/7 64
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 147
เลนส์กว้าง mm 64
เลนส์ห่างกัน  mm 11
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 57

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

147 มม.

64 มม.

11 มม.

140 มม.

57 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/398/7 64

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/482/3 56
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 50

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/482/3 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/509/3 59
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดปรอท
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 59
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 52

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

59 มม.

15 มม.

145 มม.

52 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/509/3 59

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Linda Farrow
รุ่น : LFL/574/7 63
วัสดุ : Metal
เลนส์ : กันแดดสีแดง
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 33 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 63
เลนส์ห่างกัน  mm 14
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 59

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/574/7 63

19500 บาท
ราคาปกติ 29000 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

63 มม.

14 มม.

140 มม.

59 มม.

กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/574/7 63 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/574/7 63 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/574/7 63 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/574/7 63 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/574/7 63 กรอบแว่นตา Linda Farrow LFL/574/7 63