รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Leightc
รุ่น : 7476L GN060 57
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

57 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57 กรอบแว่นตา Leightc 7476L GN060 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Leightc
รุ่น : 7694L MO050 55
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

55 มม.

18 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55 กรอบแว่นตา Leightc 7694L MO050 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7476L MM062 57
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

57 มม.

17 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57 กรอบแว่นตา Lightec 7476L MM062 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Leightc
รุ่น : 7692L GB040 54
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54 กรอบแว่นตา Leightc 7692L GB040 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7746L GG031 56
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L GG031 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7692L NG041 54
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 126
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

54 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54 กรอบแว่นตา Lightec 7692L NG041 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7912L GV030 57
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L GV030 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7783L BB072 54
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Lightec 7783L BB072 54

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7783L BB072 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L BB072 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L BB072 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L BB072 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L BB072 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L BB072 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 8244L NN020 56
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 133
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Lightec 8244L NN020 56

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

133 มม.

56 มม.

16 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8244L NN020 56 กรอบแว่นตา Lightec 8244L NN020 56 กรอบแว่นตา Lightec 8244L NN020 56 กรอบแว่นตา Lightec 8244L NN020 56 กรอบแว่นตา Lightec 8244L NN020 56 กรอบแว่นตา Lightec 8244L NN020 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7778L NN020 57
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Lightec 7778L NN020 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7778L NN020 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L NN020 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L NN020 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L NN020 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L NN020 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L NN020 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 8089L NG021 52
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 126
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Lightec 8089L NG021 52

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8089L NG021 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L NG021 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L NG021 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L NG021 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L NG021 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L NG021 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7392L NG090 56
วัสดุ : Plastic -Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 12 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Lightec 7392L NG090 56

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

56 มม.

16 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7392L NG090 56 กรอบแว่นตา Lightec 7392L NG090 56 กรอบแว่นตา Lightec 7392L NG090 56 กรอบแว่นตา Lightec 7392L NG090 56 กรอบแว่นตา Lightec 7392L NG090 56 กรอบแว่นตา Lightec 7392L NG090 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น :  7775L BG002 51
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 24

กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51

8100 บาท
ราคาปกติ 14950 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

51 มม.

17 มม.

140 มม.

24 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51 กรอบแว่นตา Lightec 7775L BG002 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น :  7776L PP001 52
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52

8100 บาท
ราคาปกติ 14950 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

16 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52 กรอบแว่นตา Lightec 7776L PP001 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น :  8329L DN011
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  14 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52

8100 บาท
ราคาปกติ 14950 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

52 มม.

20 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52 กรอบแว่นตา Lightec 8329L DN011 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7775L GD008
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  13 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008

8100 บาท
ราคาปกติ 14950 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

54 มม.

19 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GD008

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7775L GR004
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  12 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004

8100 บาท
ราคาปกติ 19500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

54 มม.

20 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004 กรอบแว่นตา Lightec 7775L GR004

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LIGHTEC
รุ่น :7776L PP005 51
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก :13 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 51
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51

8100 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

16 มม.

135 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7776L PP005 51

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LIGHTEC
รุ่น : 7695L GV063 57
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก :20 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

57 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7695L GV063 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LIGHTEC
รุ่น : 7694L GR052 55
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7694L GR052 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : LIGHTEC
รุ่น : 7779L GG 030 55
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ :มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55

5900 บาท
ราคาปกติ 8400 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55 กรอบแว่นตา LIGHTEC 7779L GG 030 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 8247L GG041 56
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 19
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56

5300 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

19 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56 กรอบแว่นตา Lightec 8247L GG041 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7746L NN030 56
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

56 มม.

17 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56 กรอบแว่นตา Lightec 7746L NN030 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 8246L GN031 54
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54

6090 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

54 มม.

17 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54 กรอบแว่นตา Lightec 8246L GN031 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7912L NG031 57
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57

5700 บาท
ราคาปกติ 8130 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

57 มม.

18 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57 กรอบแว่นตา Lightec 7912L NG031 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7548L PP011 54
วัสดุ : Stainless Steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 15 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 135
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Lightec 7548L PP011 54

5300 บาท
ราคาปกติ 7570 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

54 มม.

15 มม.

135 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7548L PP011 54 กรอบแว่นตา Lightec 7548L PP011 54 กรอบแว่นตา Lightec 7548L PP011 54 กรอบแว่นตา Lightec 7548L PP011 54 กรอบแว่นตา Lightec 7548L PP011 54 กรอบแว่นตา Lightec 7548L PP011 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 8238L NR060 55
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Lightec 8238L NR060 55

6090 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

55 มม.

16 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8238L NR060 55 กรอบแว่นตา Lightec 8238L NR060 55 กรอบแว่นตา Lightec 8238L NR060 55 กรอบแว่นตา Lightec 8238L NR060 55 กรอบแว่นตา Lightec 8238L NR060 55 กรอบแว่นตา Lightec 8238L NR060 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7389L MG080 55
วัสดุ : Plastic, Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Lightec 7389L MG080 55

5300 บาท
ราคาปกติ 7570 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

55 มม.

13 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7389L MG080 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L MG080 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L MG080 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L MG080 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L MG080 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L MG080 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 8237L NN052 49
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 120
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Lightec 8237L NN052 49

6090 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

120 มม.

49 มม.

18 มม.

140 มม.

28 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8237L NN052 49 กรอบแว่นตา Lightec 8237L NN052 49 กรอบแว่นตา Lightec 8237L NN052 49 กรอบแว่นตา Lightec 8237L NN052 49 กรอบแว่นตา Lightec 8237L NN052 49 กรอบแว่นตา Lightec 8237L NN052 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 2964S BB032 55
วัสดุ : Plastic, Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Lightec 2964S BB032 55

5800 บาท
ราคาปกติ 8300 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

55 มม.

16 มม.

140 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 2964S BB032 55 กรอบแว่นตา Lightec 2964S BB032 55 กรอบแว่นตา Lightec 2964S BB032 55 กรอบแว่นตา Lightec 2964S BB032 55 กรอบแว่นตา Lightec 2964S BB032 55 กรอบแว่นตา Lightec 2964S BB032 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 8089L BG020 52
วัสดุ : Stainless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 126
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา Lightec 8089L BG020 52

5500 บาท
ราคาปกติ 7850 บาท

>> รายละเอียด

126 มม.

52 มม.

17 มม.

140 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 8089L BG020 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L BG020 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L BG020 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L BG020 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L BG020 52 กรอบแว่นตา Lightec 8089L BG020 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 3084S MN032 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Lightec 3084S MN032 54

5500 บาท
ราคาปกติ 7850 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 3084S MN032 54 กรอบแว่นตา Lightec 3084S MN032 54 กรอบแว่นตา Lightec 3084S MN032 54 กรอบแว่นตา Lightec 3084S MN032 54 กรอบแว่นตา Lightec 3084S MN032 54 กรอบแว่นตา Lightec 3084S MN032 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7777L BB012 54
วัสดุ : Staninless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 121
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 30

กรอบแว่นตา Lightec 7777L BB012 54

5500 บาท
ราคาปกติ 7850 บาท

>> รายละเอียด

121 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7777L BB012 54 กรอบแว่นตา Lightec 7777L BB012 54 กรอบแว่นตา Lightec 7777L BB012 54 กรอบแว่นตา Lightec 7777L BB012 54 กรอบแว่นตา Lightec 7777L BB012 54 กรอบแว่นตา Lightec 7777L BB012 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7778L BG022 57
วัสดุ : Staninless steel
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 57
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Lightec 7778L BG022 57

5500 บาท
ราคาปกติ 7850 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

57 มม.

16 มม.

145 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7778L BG022 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L BG022 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L BG022 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L BG022 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L BG022 57 กรอบแว่นตา Lightec 7778L BG022 57

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7389L NG 081 55
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 10 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 13
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Lightec 7389L NG 081 55

5300 บาท
ราคาปกติ 7570 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

55 มม.

13 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7389L NG 081 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L NG 081 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L NG 081 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L NG 081 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L NG 081 55 กรอบแว่นตา Lightec 7389L NG 081 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec
รุ่น : 7783L NG 071 54
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 130
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา Lightec 7783L NG 071 54

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา Lightec 7783L NG 071 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L NG 071 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L NG 071 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L NG 071 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L NG 071 54 กรอบแว่นตา Lightec 7783L NG 071 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec Morel
รุ่น : 7388L 53 BG072
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  11 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 131
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Lightec Morel 7388L 53 BG072

5700 บาท
ราคาปกติ 8100 บาท

>> รายละเอียด

131 มม.

53 มม.

16 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Lightec Morel 7388L 53 BG072 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7388L 53 BG072 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7388L 53 BG072 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7388L 53 BG072 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7388L 53 BG072 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7388L 53 BG072

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec Morel
รุ่น : 7987L 55 BG062
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Lightec Morel 7987L 55 BG062

6100 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

55 มม.

16 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lightec Morel 7987L 55 BG062 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7987L 55 BG062 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7987L 55 BG062 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7987L 55 BG062 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7987L 55 BG062 กรอบแว่นตา Lightec Morel 7987L 55 BG062

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec Morel
รุ่น : 8237L 49 BB051
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 127
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 39

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8237L 49 BB051

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

127 มม.

49 มม.

18 มม.

140 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8237L 49 BB051 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8237L 49 BB051 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8237L 49 BB051 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8237L 49 BB051 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8237L 49 BB051 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8237L 49 BB051

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec Morel
รุ่น : 8243L 52 GG012
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 129
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8243L 52 GG012

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

129 มม.

52 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8243L 52 GG012 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8243L 52 GG012 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8243L 52 GG012 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8243L 52 GG012 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8243L 52 GG012 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8243L 52 GG012

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec Morel
รุ่น : 8242L 52 NB080
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 44

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8242L 52 NB080

6500 บาท
ราคาปกติ 9300 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

52 มม.

21 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8242L 52 NB080 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8242L 52 NB080 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8242L 52 NB080 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8242L 52 NB080 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8242L 52 NB080 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8242L 52 NB080

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec Morel
รุ่น : 2962S 54 GN011
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 128
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 15
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Lightec Morel 2962S 54 GN011

6200 บาท
ราคาปกติ 8850 บาท

>> รายละเอียด

128 มม.

54 มม.

15 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Lightec Morel 2962S 54 GN011 กรอบแว่นตา Lightec Morel 2962S 54 GN011 กรอบแว่นตา Lightec Morel 2962S 54 GN011 กรอบแว่นตา Lightec Morel 2962S 54 GN011 กรอบแว่นตา Lightec Morel 2962S 54 GN011 กรอบแว่นตา Lightec Morel 2962S 54 GN011

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec Morel
รุ่น : 8238L 55 GN061
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8238L 55 GN061

6100 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

55 มม.

16 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8238L 55 GN061 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8238L 55 GN061 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8238L 55 GN061 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8238L 55 GN061 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8238L 55 GN061 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8238L 55 GN061

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Lightec Morel
รุ่น : 8244L 56 GR022
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8244L 56 GR022

6100 บาท
ราคาปกติ 8700 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

56 มม.

16 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Lightec Morel 8244L 56 GR022 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8244L 56 GR022 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8244L 56 GR022 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8244L 56 GR022 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8244L 56 GR022 กรอบแว่นตา Lightec Morel 8244L 56 GR022