รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1048D 3132 55
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm  33

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55

4200 บาท
ราคาปกติ 6050 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3132 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1048D 3094 55
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm  33

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55

4200 บาท
ราคาปกติ 6050 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3072F 5042 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 27 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm  36

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56

4600 บาท
ราคาปกติ 5100 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3111D 5017 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 24 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm  41

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5017 52

4600 บาท
ราคาปกติ 5150 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

52 มม.

17 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5017 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5017 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5017 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5017 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5017 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5017 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3111D 5548 52
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 24 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 52
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm  42

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5548 52

4600 บาท
ราคาปกติ 5150 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

52 มม.

17 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5548 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5548 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5548 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5548 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5548 52 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3111D 5548 52

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1050 3001 55
วัสดุ : Metal-Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 22 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55

4400 บาท
ราคาปกติ 5150 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1050 3001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1045TD 3126 54
วัสดุ : Titanium
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 13 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 138
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1045TD 3126 54

5100 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

54 มม.

17 มม.

145 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1045TD 3126 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1045TD 3126 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1045TD 3126 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1045TD 3126 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1045TD 3126 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1045TD 3126 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1042 3127 55
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 34

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1042 3127 55

4600 บาท
ราคาปกติ 5100 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

34 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1042 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1042 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1042 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1042 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1042 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1042 3127 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น :EA 3005F 5017 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ :ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ :กล่องแว่น,ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 137
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 31

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

53 มม.

16 มม.

140 มม.

31 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3005F 5017 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1044TD 3127 55
วัสดุ : Titanium, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3127 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1044TD 3129 55
วัสดุ : Titanium, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 17 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3129 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1044TD 3126 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 16 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 18
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 32

 

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55

4800 บาท
ราคาปกติ 6800 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

55 มม.

18 มม.

145 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1044TD 3126 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1055 3001 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

 

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55

4400 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1055 3001 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1041 3094 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 32

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1041 3094 55

5500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1041 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1041 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1041 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1041 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1041 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1041 3094 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1056 3159 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับฟ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก :  23 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55

4400 บาท
ราคาปกติ 6300 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

55 มม.

17 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1056 3159 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1048D 3130 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับฟ : มีสปริง
น้ำหนัก :  19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3130 55

5100 บาท
ราคาปกติ 7300 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3130 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3130 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3130 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3130 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3130 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3130 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1048D 3094 55
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับฟ : มีสปริง
น้ำหนัก :  19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 55
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55

5100 บาท
ราคาปกติ 7300 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

55 มม.

17 มม.

140 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1048D 3094 55

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1031TD 3001 56
วัสดุ : Metal, Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับฟ : มีสปริง
น้ำหนัก :  20 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 140
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 33

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1031TD 3001 56

6200 บาท
ราคาปกติ 8800 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

56 มม.

17 มม.

145 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1031TD 3001 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1031TD 3001 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1031TD 3001 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1031TD 3001 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1031TD 3001 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1031TD 3001 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 1057 3001 54
วัสดุ : Metal, Wood
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 17
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1057 3001 54

5100 บาท
ราคาปกติ 7300 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

54 มม.

17 มม.

145 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1057 3001 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1057 3001 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1057 3001 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1057 3001 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1057 3001 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 1057 3001 54

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3072F 5089 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 141
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

56 มม.

16 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5089 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3072F 5042 56
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  26 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 142
เลนส์กว้าง mm 56
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 35

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

56 มม.

16 มม.

140 มม.

35 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3072F 5042 56

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Emporio Armani
รุ่น : EA 3073F 5017 54
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก :  25 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 139
เลนส์กว้าง mm 54
เลนส์ห่างกัน  mm 16
ขาแว่นยาว mm 140
เลนส์สูง  mm 36

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54

4600 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

36 มม.

กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54 กรอบแว่นตา Emporio Armani EA 3073F 5017 54