รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Centro Style
รุ่น : Ref : 55112
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens – Power-4.00
บานพับ : สายรัด
น้ำหนัก : 50 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55112

3000 บาท

>> รายละเอียด

168 มม.

42 มม.

34 มม.

- มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55112 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55112 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55112 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55112 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55112 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55112

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Centro Style
รุ่น : Ref : 55208
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens – Power-3.00
บานพับ : สายรัด
น้ำหนัก : 50 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55208

3000 บาท

>> รายละเอียด

168 มม.

42 มม.

34 มม.

- มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55208 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55208 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55208 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55208 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55208 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55208

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Centro Style
รุ่น : Ref : 55202
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens – Power-1.50
บานพับ : สายรัด
น้ำหนัก : 50 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55202

3000 บาท

>> รายละเอียด

168 มม.

42 มม.

34 มม.

- มม.

29 มม.

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55202 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55202 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55202 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55202 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55202 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 55202

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Centro Style
รุ่น : Ref : 12243
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : สายรัด
น้ำหนัก : 183 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243

25000 บาท

>> รายละเอียด

159 มม.

56 มม.

20 มม.

- มม.

50 มม.

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 12243

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Centro Style
รุ่น : EG-L1030 Col.9
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 51 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.9

5500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

55 มม.

19 มม.

122 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.9 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.9 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.9 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.9 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.9 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.9

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Centro Style
รุ่น : EG-L1030 Col.1
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 51 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.1

5500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

55 มม.

19 มม.

122 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.1 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.1 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.1 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.1 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.1 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Centro Style
รุ่น : EG-L1030 Col.10
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 51 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.10

5500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

55 มม.

19 มม.

122 มม.

32 มม.

กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.10 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.10 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.10 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.10 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.10 กรอบแว่นตา Centro Style EG-L1030 Col.10

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : Centro Style
รุ่น : Ref : 13585
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens – Clipon
บานพับ : ไม่มีสปริง
น้ำหนัก : 35 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น , ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 13585

5500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

46 มม.

16 มม.

125 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 13585 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 13585 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 13585 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 13585 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 13585 กรอบแว่นตา Centro Style Ref : 13585

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MI!M
รุ่น : MT02-5
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : สามารถยืดหยุ่นได้
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MI!M MT02-5

1200 บาท
ราคาปกติ 2500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

18 มม.

150 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา MI!M MT02-5 กรอบแว่นตา MI!M MT02-5 กรอบแว่นตา MI!M MT02-5 กรอบแว่นตา MI!M MT02-5 กรอบแว่นตา MI!M MT02-5 กรอบแว่นตา MI!M MT02-5

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MI!M
รุ่น : MT01-4
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : สามารถยืดหยุ่นได้
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MI!M MT01-4

1200 บาท
ราคาปกติ 2500 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

53 มม.

17 มม.

150 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา MI!M MT01-4 กรอบแว่นตา MI!M MT01-4 กรอบแว่นตา MI!M MT01-4 กรอบแว่นตา MI!M MT01-4 กรอบแว่นตา MI!M MT01-4 กรอบแว่นตา MI!M MT01-4

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MI!M
รุ่น : MT02 4
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : สามารถยืดหยุ่นได้
น้ำหนัก : 19 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MI!M MT02 4

1200 บาท
ราคาปกติ 2500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

52 มม.

16 มม.

150 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MI!M
รุ่น : MT02 2
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : สามารถยืดหยุ่นได้
น้ำหนัก : 18 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MI!M MT02 2

1200 บาท
ราคาปกติ 2500 บาท

>> รายละเอียด

141 มม.

53 มม.

18 มม.

150 มม.

33 มม.

กรอบแว่นตา MI!M MT02 2 กรอบแว่นตา MI!M MT02 2 กรอบแว่นตา MI!M MT02 2 กรอบแว่นตา MI!M MT02 2 กรอบแว่นตา MI!M MT02 2 กรอบแว่นตา MI!M MT02 2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MI!M
รุ่น : MT02 1
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : สามารถยืดหยุ่นได้
น้ำหนัก : 21 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MI!M MT02 1

1200 บาท
ราคาปกติ 2500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

51 มม.

19 มม.

150 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MI!M MT02 1 กรอบแว่นตา MI!M MT02 1 กรอบแว่นตา MI!M MT02 1 กรอบแว่นตา MI!M MT02 1 กรอบแว่นตา MI!M MT02 1 กรอบแว่นตา MI!M MT02 1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : MI!M
รุ่น : MT02 4
วัสดุ : PIastic
เลนส์ : Demo lens
บานพับ : สามารถยืดหยุ่นได้
น้ำหนัก : 22 กรัม
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา MI!M MT02 4

1200 บาท
ราคาปกติ 2500 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

51 มม.

19 มม.

150 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4 กรอบแว่นตา MI!M MT02 4

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TRINITY
รุ่น : ST2097GREY
วัสดุ : Natural Wood, Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : มีสปริง
น้ำหนัก : 22g
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY

3800 บาท
ราคาปกติ 5400 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

54 มม.

16 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY กรอบแว่นตา TRINITY ST2097GREY

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : TRINITY
รุ่น : TK117BLACK
วัสดุ : Natural Wood, Metal
เลนส์ : Plastic
บานพับ : ไม่สปริง
น้ำหนัก : 18g
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
การรับประกัน : 1ปี

กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK

3800 บาท
ราคาปกติ 4850 บาท

>> รายละเอียด

130 มม.

51 มม.

17 มม.

140 มม.

30 มม.

กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK กรอบแว่นตา TRINITY TK117BLACK