April แบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้ โด่งดังเพราะมีดาราเกาหลีชื่อดังหลายท่านใช้และใส่เล่นในซีรีส์ นอกจากความดังทในประเทศเกาหลีแล้ว เราเล็งเห็นว่าแว่นแบรนด์นี้มีคุณภาพดี วัสดุทนทาน รูปแบบของแว่นใส่ง่าย ทันสมัย ราคาเป็นกันเอง เหมาะกับทุกวัย โทนสีดำ และสีกระ ทำให้สามารถใช้ได้ทุกโอกาส ไม่หวือหวาจนเกินไปแต่ก็ยังมีการออกแบบที่สวยงาม

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1152 Col.2 49
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 40

กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1029 Col.3 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 33 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.3 53

4900 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

53 มม.

20 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.3 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.3 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.3 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.3 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.3 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.3 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1029 Col.4 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 33 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.4 53

4900 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

53 มม.

20 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.4 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.4 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.4 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.4 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.4 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.4 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1029 Col.1 53
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 33 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 143
เลนส์กว้าง mm 53
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 47

กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.1 53

4900 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

53 มม.

20 มม.

145 มม.

47 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.1 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.1 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.1 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.1 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.1 53 กรอบแว่นตา April AP-1029 Col.1 53

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1176 Col.1 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.1 50

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

50 มม.

20 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.1 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.1 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.1 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.1 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.1 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.1 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1176 Col.4 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 136
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 38

กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.4 50

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

50 มม.

20 มม.

145 มม.

38 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.4 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.4 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.4 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.4 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.4 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.4 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1152 Col.1 49
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.1 49

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.1 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.1 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.1 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.1 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.1 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.1 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1152 Col.4 49
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.4 49

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.4 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.4 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.4 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.4 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.4 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.4 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1152 Col.2 49
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 18 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 49
เลนส์ห่างกัน  mm 22
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

49 มม.

22 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49 กรอบแว่นตา April AP-1152 Col.2 49

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1176 Col.3 50
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 135
เลนส์กว้าง mm 50
เลนส์ห่างกัน  mm 20
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 37

กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.3 50

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

135 มม.

50 มม.

20 มม.

145 มม.

37 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.3 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.3 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.3 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.3 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.3 50 กรอบแว่นตา April AP-1176 Col.3 50

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1173 Col.3 46
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.3 46

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

46 มม.

23 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.3 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.3 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.3 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.3 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.3 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.3 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1173 Col.1 46
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 17 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 132
เลนส์กว้าง mm 46
เลนส์ห่างกัน  mm 23
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 41

กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.1 46

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

132 มม.

46 มม.

23 มม.

145 มม.

41 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.1 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.1 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.1 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.1 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.1 46 กรอบแว่นตา April AP-1173 Col.1 46

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1175 Col.2 48
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.2 48

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

48 มม.

21 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.2 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.2 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.2 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.2 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.2 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.2 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1175 Col.1 48
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 15 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

Size
กว้าง (ซ้ายไปขวา) mm 134
เลนส์กว้าง mm 48
เลนส์ห่างกัน  mm 21
ขาแว่นยาว mm 145
เลนส์สูง  mm 42

กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.1 48

4500 บาท
ราคาปกติ 7800 บาท

>> รายละเอียด

134 มม.

48 มม.

21 มม.

145 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.1 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.1 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.1 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.1 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.1 48 กรอบแว่นตา April AP-1175 Col.1 48

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1156 47 Col.1
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 22 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1156 47 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

137 มม.

47 มม.

23 มม.

148 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1156 47 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1156 47 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1156 47 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1156 47 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1156 47 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1156 47 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1123 48 Col.1
วัสดุ : Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 19 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1123 48 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

140 มม.

48 มม.

22 มม.

145 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1123 48 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1123 48 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1123 48 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1123 48 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1123 48 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1123 48 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1095 54 Col.1
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1095 54 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 5500 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

54 มม.

18 มม.

140 มม.

44 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1095 54 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1095 54 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1095 54 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1095 54 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1095 54 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1095 54 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1090 49 Col.3
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 24 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1090 49 Col.3

4500 บาท
ราคาปกติ 5500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

49 มม.

21 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1090 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1090 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1090 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1090 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1090 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1090 49 Col.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1133 51 Col.1
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1133 51 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 5500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

51 มม.

20 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1133 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1133 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1133 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1133 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1133 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1133 51 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1139 49 Col.1
วัสดุ : Plastic
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 25 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1139 49 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 5500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

49 มม.

19 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1139 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1139 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1139 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1139 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1139 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1139 49 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1093 49 Col.1
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

138 มม.

49 มม.

23 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1116 51 Col.2
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 23 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

146 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1116 51 Col.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1117 51 Col.1
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 6500 บาท

>> รายละเอียด

144 มม.

51 มม.

21 มม.

145 มม.

40 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1117 51 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1018 47 Col.1
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1018 47Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

47 มม.

24 มม.

150 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1018 47Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1018 47Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1018 47Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1018 47Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1018 47Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1018 47Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1018 47 Col.2
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1018 47 Col.2

4500 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

143 มม.

47 มม.

24 มม.

150 มม.

42 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1018 47 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1018 47 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1018 47 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1018 47 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1018 47 Col.2 กรอบแว่นตา April AP-1018 47 Col.2

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1120 52 Col.1
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1120 52 Col.1

4500 บาท
ราคาปกติ 5500 บาท

>> รายละเอียด

142 มม.

52 มม.

19 มม.

145 มม.

43 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1120 52 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1120 52 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1120 52 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1120 52 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1120 52 Col.1 กรอบแว่นตา April AP-1120 52 Col.1

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April
รุ่น : AP-1093 49 Col.3
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 21 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.3

4500 บาท
ราคาปกติ 6000 บาท

>> รายละเอียด

139 มม.

49 มม.

23 มม.

145 มม.

39 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.3 กรอบแว่นตา April AP-1093 49 Col.3

รับประกันของแท้ 100% โดยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ยี่ห้อ : April AP-1092 50
รุ่น : AP-1092 50
วัสดุ : Plastic-Metal
เลนส์ : Demo Lens
บานพับ : ไม่มีสปริง
อุปกรณ์ : กล่องแว่น, ผ้าเช็ดแว่น
น้ำหนัก : 20 กรัม
การรับประกัน : 1 ปี

กรอบแว่นตา April AP-1092 50

3800 บาท
ราคาปกติ 5500 บาท

>> รายละเอียด

136 มม.

50 มม.

22 มม.

145 มม.

45 มม.

กรอบแว่นตา April AP-1092 50 กรอบแว่นตา April AP-1092 50 กรอบแว่นตา April AP-1092 50 กรอบแว่นตา April AP-1092 50 กรอบแว่นตา April AP-1092 50 กรอบแว่นตา April AP-1092 50